Het woonbeleid van de gemeente kan concreter. Dat is een van de conclusies na een onderzoek dat de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad heeft verricht. Het uitgebrachte rapport heet ‘Evaluatie Woonbeleid’.

Uit het onderzoek blijkt dat – hoewel het woonbeleid is gebaseerd op een consequente probleemanalyse – de omvang van de woonopgave en de gestelde doelen te weinig concreet zijn. Om de gestelde doelen te halen, gebruikt de gemeente veel verschillende middelen, maar mist zicht op het effect van deze middelen. Ook is het nog onduidelijk of de uitvoering van het woonbeleid doeltreffend en doelmatig is. De gemeenteraad stuurt actief, maar mist strategische informatie om zijn kaderstellende en controlerende rol goed uit te kunnen voeren. De in de zogeheten Woonagenda en andere (beleids) documenten gestelde woningopgave worden volgens de onderzoekers zelden concreet gemaakt.

 Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie adviseert dan ook de bestaande beleidsdoelen toetsbaar te maken, de ontwikkelingen op de woningmarkt goed te volgen en regelmatig het beleid te actualiseren. Met andere woorden: Wat gisteren nog was kan vandaag overbodig zijn. De gemeente doet er goed aan op korte termijn de gezamenlijke werking van de ingezette middelen in kaart te brengen en naast de mogelijk effecten ook de belangrijkste risico’s te benoemen. Omdat de Woonagenda begin 2020 is vastgesteld, is het nog te vroeg om nu te kunnen vaststellen hoe doeltreffend en doelmatig het beleid wordt uitgevoerd. Dit moet op een later moment worden vastgesteld. Tot slot adviseert de Rekenkamercommissie om de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad te verbeteren en om het zicht op regionale besluitvormingstrajecten en regionale informatie te vergroten.

De conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek worden aangeboden aan de raad voor bespreking in de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur en besluitvorming in de gemeenteraad.

3 COMMENTS

  1. Als ik dit zo lees mag de Rekenkamercommissie ook wel eens aan haar eigen doelmatigheid gaan werken. Ik begrijp namelijk werkelijk niet wat ze bedoelen.

  2. Het is toch godsgeklaagd dat raad, burgers en media zich zo laten afschepen met deze brabbelende ambtenarentaal wat enkel en alleen de bedoeling heeft om alles stroperiger te laten verlopen, iedereen op een afstand te houden ,niets te hoeven doen en te veranderen. Het resultaat van als 1 partij te lang het voor het zeggen heeft gehad. Nooit goed!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.