Wie eenmaal in de gemeenteraad zit, lijkt in feestelijk gedruis terecht gekomen dat politieke inzichten versluiert. Verschillen van opvatting tellen kennelijk hooguit in verkiezingstijd. Daarna niet meer, zodat de vraag is waarom er in hemelsnaam tien fracties nodig zijn.

Dat werd, hoewel door velen stelselmatig tegengesproken of dom weg gelachen, eigenlijk in toenemende mate mijn opvatting, maar die wordt nu door de gemeentelijke macht niet schuwende mensen bevestigd.

Transparant

Zelfs in zijn ambtsbericht aan de Commissaris van de Koning in Noord-Holland kon waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn er niet omheen dat er in deze stad in het openbaar nauwelijks wordt gedebatteerd. Misschien is dat debat er over sommige onderwerpen wel, maar dat vindt dat plaats achter gesloten deuren. In deze gemeente doet men het op z’n Amstelveens, constateerde Eenhoorn. Hij kon er zich kennelijk wel in vinden, wat toch een beetje haaks staat op zijn pleidooi voor meer debat en ‘radicale transparantie’ in de raadsvergaderingen.

Er lijkt nu een nieuwe manier van vergaderen te komen, waar ook burgers het woord kunnen voeren. Maar die moeten daartoe dan weer worden uitgenodigd door een uit raadsleden bestaande commissie. Eigenlijk komt het er op neer dat de meerderheid van de raad, de coalitie waarop B&W steunen, achter gesloten deuren overleg over kwesties voert, om – ik citeer de waarnemend burgemeester – ‘verrassingen’ in het openbare deel van de discussie te voorkomen. Wat de burger van de politiek ziet, is dus theater.

Brand

Ook het leeuwendeel van de zogenaamde oppositie is kennelijk bang om de kansen te verspelen ooit tot de coalitie door te dringen. Nou ja, misschien op SP en GroenLinks na. Fractievoorzitter Martin Kortekaas van die laatste raakte vorige maand met de burgemeester in conflict, omdat die volgens Kortekaas een beetje met de waarheid op de loop was gegaan in een brief aan de gemeenteraad, als reactie op een persbericht van de oppositiepartij. Het ging over de onvindbare brandkranen bij de Urbanusbrand, maar naar de mening van de oppositie werd dat probleem veroorzaakt door een zich ook op andere terreinen (waaronder de ICT) blijkbaar afspelend gebrek aan sturing door het management in de gelijke organisatie. En GroenLinks bleef daarover maar vragen stellen, wat tot een soms netelig debat met de burgemeester leidde.

Eensgezind

En wat lees ik in een interview met Eenhoorn in het Amstelveens Nieuwsblad? Dat het die kant niet op moet. Ofwel: Eensgezindheid is normaal en wie er een afwijkend standpunt op nahoudt wordt geacht dat niet te duidelijk te debiteren. Er is in Amstelveen vrijwel geen confrontatie, constateerde Eenhoorn, kennelijk tot zijn genoegen.

In hoeverre daar nog democratie een rol speelt, is de vraag. Overigens weet fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD daar het antwoord op. “Een eerlijke transparante democratie bestaat niet en heeft nooit bestaan. Niet in Amstelveen, niet in Amsterdam, niet in de provincie, niet in Den Haag en niet in Europa, laat staan in alle dictaturen, als China, Rusland et cetera”, schreef hij laatst, in reactie op iemand die over de gang van zaken in Amstelveen klaagde. Hij verwees naar de verkiezingen voor de Eerste Kamer. “Gewoon Koehandel. Ik stem op jou en dan krijg je dat van mij. In normaal Nederlands is dat gewoon omkoping waar je in het bedrijfsleven voor achter de tralies gaat en het gebeurt gewoon onder onze ogen.”

Maar ja, dat is helaas het politieke systeem, constateert Noomen. Dat zeg ik ook te pas en volgens de lokale politici meestal te onpas. Met dat systeem moet men nu eenmaal omgaan, vindt Noomen.  “Of zelf zorgen dat het anders gaat.” Persoonlijk heb ik daar nog niemand in de plaatselijke politiek op betrapt….

31 REACTIES

 1. Goed stuk, JB. Ik ben bang dat u nu nóg minder afschriften en uitnodigingen zult ontvangen van de hofhouding aan De Poel.

  Het is werkelijk godsgeklaagd. Een ballotagecommissie moet dus gaan beslissen of een burger het woord mag voeren in een bijeenkomst van de gemeenteraad. Dit onderstreept het besloten karakter van die exclusieve club.

  Het bevestigt ook weer eens de noodzaak van een openbaar forum voor lokaal debat over politieke en maatschappelijke kwesties, gekoppeld aan een lokaal nieuwsmedium dat de onderwerpen aankaart.

  Amstelveners, laat je horen, want de politiek verdient tegenspraak.

  • Zeker RvW, daar waar ik dat zelf nodig acht zal ik dit ook blijven doen.
   Voorwaarde is lijkt mij wel dat je dat dan gewoon onder je eigen naam kan/mag doen.

  • Inderdaad, Olaf, al ben ik inmiddels best gehecht aan mijn gedwongen schuilnaam. Er wordt minder heftig op gereageerd dan op mijn echte naam, die gelukkig wel bekend is. Anderen mogen mijn naam noemen, maar ik zelf niet.

   • Democratie staat of valt met het kunnen/mogen reageren onder je eigen naam.
    Gebruik van een schuilnaam duidt uitsluitend op angst en moet derhalve in een open en democratisch bestel als ongewenst getypeerd worden. Dat dit blijkbaar in Amstelveen noodzakelijk is zegt alles over het weinig democratische gehalte van het politieke en maatschappelijke speelveld in deze gemeente.

    • Met die schuilnaam is hij er weer ingeslopen en dat heb ik toen maar zo gelaten. De eigennaam was geweerd, omdat de daarbij behorende persoon mij aanklaagde omdat mijn opvattingen over meningsuiting wat breder was dan de zijne. Hij wilde dat ik bepaalde reacties schrapte, omdat die beledigend zouden zijn. Ik wilde, kort gezegd, van het gedonder af.

   • JB verdraait, zoals helaas vaker. Ik had een klacht tegen hem ingediend omdat hij smadelijke beschuldigingen liet staan die niet konden worden gestaafd aan de hand van dingen die ik ooit had gezegd, gedaan of geschreven. Smaad en laster zijn strafbaar en vallen niet onder de vrijheid van meningsuiting.

  • Olaf, ik mag van Johan Bos niet onder mijn eigen naam deelnemen aan dit forum. Als ik hier mijn naam noem, verwijdert hij deze reactie.

   • In dat geval zou Hr. Johan Bos mijn bijdrage van zojuist eens goed tot zich moeten laten doordringen en ter harte nemen.

 2. Beste Johan, bij deze kop vergeet je het woord transparant zoals ik dat gezegd en bedoeld heb. Na het democratische proces van eens in de 4 jaar volksvertegenwoordigers kiezen, het uitgangspunt van een parlementaire democratie vinden vervolgens de onderhandelingen plaats welke achter gesloten deuren plaatsvinden. Hier rolt dan een regeringsakkoord of coalitieakkoord uit. Het is jouw grote ergenis dat dit proces niet zichtbaar is maar volgens mij kan dit ook niet anders en gaat dit niet werken. Dat vervolgens de coalitiepartijen zich altijd commiteren aan het gesloten akkoord is jouw tweede ergernis maar ook dit is logisch anders kan je nooit regeren. En dat er afspraken worden gemaakt in de wandelgangen of tijdens het torentjes overleg is jouw derde ergenis. Het systeem is zeker niet perfect maar werkbaar en een volksraadpleging zoals je dat in zwitserland ziet voor ieder belangrijk besluit lijkt me ook niet wenselijk. Zolang je iedere 4 jaar de vrijheid hebt om de gekozen volksvertegenwoordigers weg te sturen mogen we niet mopperen.

  • Ooit werden ook die onderhandelingen in het openbaar gevoerd. Ik laat in het midden of dat leidde tot een goede coalitie, waar de VVD overigens buiten stond, net als bbA, maar de burger wist wel waarom dingen zo werden gekozen als zij werden gekozen. En wat het bestuur wilde. Dáár was hij voor naar de stembus gegaan. Inderdaad is mijn ergernis dat de kiezer er na zijn keuze niet meer aan te pas komt. Er volgt geen of nauwelijks uitleg wáárom allerlei in de verkiezingstijd gedane beloften worden geschonden. Mag allemaal van mij, maar het eeuwige geleuter over transparantie, radicale transparantie nog wel, steekt daar haaks bij af. Het komt er op neer dat zogenaamd democratische partijen aan een systeem vast zitten, waar ze eigenlijk niets mee kunnen. Ze verlangen eigenlijk naar een dictatuur. Een dictator is één man met een grote bek. In Amstelveen hebben we er 37. Het verschil is dus 36…..Maar of je dat winst en democratie kunt noemen, zit nog…

 3. De coalitiepartijen commiteren zich niet alleen aan het gesloten akkoord, maar ook aan alles wat b&w verder bekokstoven en zelfs aan de privé-hobbies van één wethouder.

  Oppositiepartijen bewaren liever de lieve vrede dan het gevoerde beleid kritisch te beoordelen. Op die manier komt er van dualisme niets terecht.

  Burgers hebben vier jaar lang niet de gelegenheid om uiting te geven aan hun (on)genoegen, kritiek te uiten en suggesties te doen op grond van hun ervaringsdeskundigheid.

  B&W, raadsleden en ambtenaren gedragen zich alsof zij alles beter weten en dat is domweg vaak niet het geval.

  Met alle middelen en mogelijkheden van internet en media kan de lokale democratie meer inhoud krijgen.

 4. Beste hr. Noomen , vindt u het dan gek, dat partijen als de PVV en FvD zo veel stemmen krijgen? De meeste kiezers op deze partijen vertegenwoordigen eigenlijk de middelvinger naar deze gang van zaken. En het steeds maar oplopende percentage wegblijvers, denk ik tevens. Ook kiezers hebben voortschrijdend inzicht namelijk. Die “ballotagecommissie “ zoals app dat terecht schamperend noemt, is daar toch weer een prachtig voorbeeld van alsof kiezers dat soort onzin niet gelijk door hebben. En dan het woord “ transparantie “. De kiezer die de politiek een beetje volgt , kan dan toch enkel in een homerisch gebulder uitbarsten.

 5. Met de opmerkingen van de heer Kees Noomen als Amstelveens fractievoorzitter van een partij waar DEMOCRATIE in de naam zit, zegt de heer Noomen defacto zich te verloochen voor de grondbeginselen van zijn partij en de democratie zelve. Daarnaast zijn zijn opmerkingen over koehandel wellicht aanleiding voor nader onderzoek wat voor handel er precies plaats vindt!? Want niet alleen in het bedrijfsleven is omkoping strafbaar, maar ook in de politiek, ondanks dat Kees Noomen denkt dat dat niet strafbaar is. En het gebeurt volgens de heer Noomen ‘onder onze ogen’?

  De VVD heeft er een handje van…Jos van Rey, Ton Hooijmaijers, Tilman Schreurs, Henry Keizer, Loek Hermans, Anne-Wil Duthler, Wybren van Haga…hoort Kees Noomen ook in dit lijstje thuis? Koopt hij ook mensen om? Of laat hij zich omkopen in het ons-kent-ons circuit? Heeft hij daderkennis? Voor wat hoort wat, nietwaar? De VVD is er in ieder geval niet vies van, ook in Amstelveen niet getuige deze woorden. Men legt bij het begin van elke installatie van een raadslid, wethouder en burgemeester en tegenwoordig ook ambtenaren een bepaalde eed af over omkoping…voor wat het waard is!

  Complimenten voor Johan Bos en dit artikel trouwens.

 6. @Robert,met prive hobby’s bedoel je natuurlijk, de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers of het bouwen van 60% sociale woningbouw op kosten van de gemeenschap om de eigen stemmers op peil te houden en de rekeningen van het klimaat akkoord wat op ons bord wordt gelegd?
  De bunker staat hier in schril contrast mee. Volgens mij heb jij geen gelegenheid onbenut gelaten om je ongenoegen te uiten, zonder resultaat overigens.
  Trouwens in van inspreken in een commissie heb je volgens mij ook nog nooit gebruik van gemaakt?
  @Kees de Groot
  Deze zgn “ballotagecie” is raadsbreed aangenomen en is zeker een verbetering hoe het was. Kom eens langs en maak er graag gebruik van want je bent van harte
  @strafbaar, ik weet niet onder welke steen jij gelegen hebt.
  Dit gaat over het uitruilen van standpunten zoals Rutte en Samson hebben gedaan in het vorige kabinet. Of zoals recentelijk is gebeurd tijdens de verkiezingen voor de eerste kamer. Of denk je dat Groenlinks niets heeft teruggevraagd voor destijds haar steun aan het Lente/Kunduz akkoord. En dat groenlinks ook niets vraagt voor haar steun in de eerste kamer voor bepaalde kabinetsstandpunten.
  Dit is jij krijgt dit van mij en dan krijg ik dat van jou. Complimenten zijn voor Johan niet op zijn plaats want hij heeft in een citaat van mij het woord transparante weggelaten en dat is niet zo netjes.

  • Als ik dingen benoem aan de hand van door u gedane niet verder uitgewerkte boute letterlijke citaten, reageert u in de afleidende zin: u gaat het over de onderkant van stenen hebben.
   Ik heb toch best wat personen genoemd van de partij waar u in de gemeenteraad de eerste man van bent, die die ruilhandel inzette. Ik stem op jou en dan krijg je wat van mij is in gewoon Nederlands corruptie. Politieke uitruil is iets anders dan handel. U zit zelf in de diamanthandel. U ruilt ook uit, en daar is niets strafbaars aan. Wel strafbaar is persoonlijk gewin via politiek/publieke functie, belangen laten prevaleren, niet integer handelen, belangenconflicten, dat soort dingen. Uw partij heeft een behoorlijke trackrecord zullen we maar zeggen. En hoe zat het ook weer met uw werkgever/aandeelhouder en de links met een voormalig wethouder?, dat soort dingen. En inderdaad Rutte die zich laat corrumperen door Unilever en Shell aangaande dividendbelasting, dat heeft iedereen kunnen zien ja. U bent graag op de foto met Mark Rutte en voert campagne voor hem toch? U bent helemaal in uw nopjes bij zo een politieke partij.

   Als ik complimenten maak aan Johan Bos voor het blootleggen van het democratisch deficiet in Amstelveen bent u op uw teentjes getrapt, blijkbaar wordt een gevoelige snaar geraakt. Er is enige vrijheid voor koppen want in het stuk staat u correct geciteerd; allemaal afleidingsmanoevres van uw zijde. Weet u? U bent al jaren een volksvertegenwoordiger en de nr 1 van de grootste partij in de gemeenteraad. U steunt een antidemocratisch niet transparant beleid waar gezien de stemmingen het niet onder doet zoals Johan Bos het hier omschrijft: “Het komt er op neer dat zogenaamd democratische partijen aan een systeem vast zitten, waar ze eigenlijk niets mee kunnen. Ze verlangen eigenlijk naar een dictatuur. Een dictator is één man met een grote bek. In Amstelveen hebben we er 37. Het verschil is dus 36…..Maar of je dat winst en democratie kunt noemen” Ik kan het hier alleen maar mee eens zijn.

   En u, heer Noomen, u steunt dat systeem van harte en bent de klapmachine geweest van Bas Eenhoorn die samen met u de democratische rechten van insprekers en die zowat elk debat in de kiem smoorde met uw steun. Trouwens vrouwen zijn gezien hun aantal in de afgelopen 10 jaar, ook niet echt welkom in uw lokale partij ook zo een apart dingetje dat iets zegt over uw democratische en maatschappij idee-en.

  • Hr. Noomen geen enkele ( linkse) politieke partij is voor 60% soc woningbouw. Hoogstens 40%. Maar uw partij heeft er enkel voor gezorgd dat de voorraad de laatste jaren afnam en een telling toegepast die misschien juridisch wel correct was, maar totaal geen recht deed aan een gangbare samenstelling van deze voorraad. Namelijk een 25% zit al in de studentenhuisvesting en is in principe niet toegankelijk voor anderen, uitzonderingen daargelaten.
   Dan nog even over die illegalen . Niemand zit te wachten op probleemgroepen, maar het getuigt wel van een zeer oncollegiale houding tov Amsterdam om deze groep(en) maar even over de gemeentegrens te schuiven alsof Amsterdam op dit gebied al niet genoeg probleemgroepen heeft. Ik ben de mening toegedaan dat wij daar ook aan de oplossing daarvan ons steentje moeten bijdragen.

 7. Kees, jouw reactie getuigt van de niet-solidaire en anti-maatschappelijke instelling van het neoliberalisme dat door de VVD wordt vertegenwoordigd.

  Wie anders dan de maatschappij moet de sociale woningbouw financieren? En de opvang van al of niet uitgeprocedeerde asielzoekers? De kosten van het klimaatakkoord zullen door de grootste vervuilers en sterkste schouders moeten worden gedragen.

  De liberalen wilden mondialisering, open grenzen en vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal. Wie A zegt, mag de rest van het alfabet niet van zich afschuiven.

  Ik heb twee keer ingesproken en verscheidene keren bijeenkomsten van ‘Praat met de Raad’ bezocht en ik bewaar daar slechte herinneringen aan. Dat raadsleden niet willen luisteren, is geen reden om te zwijgen, want er gaan teveel dingen niet goed.

  • Wie zijn de maatschappij ? Wij of de projectontwikkelaars en huisjesmelkers die op dit moment 8 tot 10% rendement hebben op hun onroerend goed. De VVD gaat voor de grote jongens , meer niet.
   Ook heel dom op de lange termijn.

 8. @robert, heb je mij horen zeggen dat ik tegen ben? Het gaat erom dat iedere politieke partij graag zijn eigen stokpaardjes wil bereiden die goed zijn voor hun achterban want jij begint over de politieke hobby’s van een wethouder.
  Praat met de Raad was een informele praatavond met burgers. Dit had nooit zo mogen heten want beter was geweest praat met het college.
  De meeste onderwerpen die de revue passeerden hadden betrekking op uitvoering en daar gaat het college over niet het orgaan wat de kaders stelt.
  Probleem is dat als je je zin niet krijgt je meteen iedereen gek vindt omdat ze jouw standpunt niet overnemen.
  In een parlementaire democratie beslist de helft plus 1 maar in Amstelveen is dit percentage vaak veel hoger en vaak raadsbreed.
  @strafbaar, jammer dat deze discussie voor jou te hoog gegrepen is en het feit dat je niet eens de moed hebt om onder je eigen naam te publiceren heb je helemaal geen recht op een reactie.

 9. Kees, je lijkt Johan wel, die overdrijft en verdraait ook graag. Blijf alsjeblieft bij de feiten. Ik heb nooit iemand voor gek verklaard omdat hij mijn standpunt niet overnam, ook al is het natuurlijk bezopen om scooters in het voetgangersgebied van een winkelcentrum te gedogen.

  Je noemde de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en het bouwen van 60% sociale woningbouw op kosten van de gemeenschap privé hobbies van linkse partijen. Ik schreef niet dat jij daar tegen was maar je vergelijkt die humanitaire kwesties wel smalend met de bunker en de houten keet van Herbert Raat en zijn fanclub.

  ‘Praat met de Raad’ had ‘Luister naar de Burger’ moeten heten, want daar gaat het om.

  Over meerderheid gesproken: Welk percentage van de bewoners heeft gestemd voor de coalitie?

 10. Het mag dan vervelend zijn voor degenen die het aangaat -en misschien ook heel vervelend dat hij er vaak op terugkomt- maar op zichzelf begrijp ik de kritiek van Johan heel goed.

  Met grote regelmaat heb ik de afgelopen jaren commissievergaderingen bijgewoond en verdiepte mij vooraf zoveel mogelijk in de onderwerpen die op de agenda stonden. Enerzijds door de bij de agenda behorende stukken te lezen, maar ook door verder te graven in het doolhof dat we de gemeentelijke website noemen. E.e.a. in de hoop en verwachting dat ik het debat daarover goed zou kunnen volgen. Met evenzo grote regelmaat werd echter tijdens een vergadering verwezen naar onderliggende documenten die niet voor een buitenstaander beschikbaar en/of vindbaar waren. Ik noem circulaires, mededelingen via raadsweb of gewoon harde cijfers. Daarnaast kwam het ook regelmatig voor dat werd verwezen naar (besloten) bijeenkomsten of een vooroverleg ‘en petit comité’.

  Je zou kunnen zeggen dat e.e.a. gebeurt om de besluitvorming te bespoedigen, waardoor een vergadering niet tot diep in de nacht duurt. En verder begrijp ik ook wel dat coalitiepartijen met elkaar overleggen, eigenlijk om dezelfde reden. Maar die informatie moet wel beschikbaar en vooral ook eenvoudig vindbaar zijn en dat is het allesbehalve. Ook het ‘geheim verklaren’ van stukken, waar deze gemeente nogal een handje van heeft, zou tot een minimum beperkt moeten worden. Met als uitgangspunt: Alles is openbaar tenzij..

  Het wrange van dit alles is dat als je een raadslid er individueel op aanspreekt, hij/zij je gróót gelijk geeft. Maar er wat aan doen of maar zelfs ter sprake brengen, ho maar. Een eerlijke transparante democratie mag dan niet bestaan, dat neemt niet weg dat je er wel naar mag streven en er je best voor moet doen.

 11. Goed werk, CeeBee. Ik ben benieuwd of je hierop een inhoudelijke reactie krijgt.

  Kritiek is de motor en de brandstof van democratie. Dat besef wil maar niet doordringen tot de Amstelveense bestuurders en raadsleden. Gewone horen er niet echt bij en mogen dus worden genegeerd.

 12. Volgens Kees Noomen (VVD) bestaat er geen transparante democratie, maar kan je een niet-transparant bestuur door een besloten club nog wel democratisch noemen?

 13. Volgens de hr. Noomen wel! Zeker als het door hem en zijn kompanen gerund wordt. Ik dat als deze “heer” een outsider zou zijn, hij er heel anders over zou denken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.