Dat de gemeente alles doet om zoveel mogelijk achter gesloten deuren te beslissen, heb ik al vaker gezegd. Wat daaraan meewerkt, is de ronduit lachwekkende nieuwe aanpak van het vergadercircuit, waartoe de gemeenteraad – kennelijk bang voor teveel democratie – heeft besloten. Op voorstel van de griffie, de ambtelijke afdeling die – louter theoretisch – in dienst van de raad zou behoort te zijn, maar in wezen daar de lakens uitdeelt.

Nog niet zo lang geleden waren er drie openbare commissies, gevolgd door een vergadering van de gemeenteraad. In geen van de organen werd echt geredeneerd over de politieke standpunten die men in de verkiezingstijd nog had, maar het was tenminste iets. Maar die zijn vervangen door een ondoorzichtig systeem van zogenoemde ‘parallel’ vergaderingen.

Eigen kanalen

Het komt er op neer dat op woensdagavond verscheidene vergaderingen tegelijk gehouden worden, zodat verslaggevers van media en ook burgers die de ‘openbare’ meetings willen bijwonen, aan het begin van de avond voor de keuze staan welke bijeenkomst zij in hemelsnaam willen bezoeken. Terwijl de redacties van media om financiële redenen zwaar onder druk staan, waardoor men vaak hooguit één verslaggever naar het raadhuis kan sturen (die dan moet kiezen), dijen op gemeenschapskosten de afdelingen communicatie van de overheid voortdurend uit. Met zogeheten ‘woordvoerders’, die overigens in de gemeenteraad niet aan het woord komen, maar in feite spindoctors zijn. De gemeente brengt graag haar reclame zelf naar buiten via onder meer digitale kanalen, waarbij elke tegenvaller – bijvoorbeeld omtrent processen die zij voor de rechter verliest – nauwkeurig wordt gemeden. Maar reclame is ook nu eenmaal óók communicatie. Zeker bij de gemeente.

Inspraak

Wat die krankzinnige avondjes praten in diverse meetings betreft zijn vooral de insprekers de klos. Zij beginnen al om 19.00 uur, wat doorgaans nergens wordt vermeld, en praten doorgaans tegen een muur, gevormd door op hun horloges kijkende raadsleden. Soms stelt een van hen beleefdheidshalve nog een over het algemeen nietszeggende vraag en daar blijft het bij. Inspreken van  burgers heeft dus meestal totaal geen zin. Misschien wordt er over het nieuwe systeem van vergaderen wel eens gepraat in het presidium, waarin alle fractievoorzitters elkaar ontmoeten, maar dat is tegenwoordig ook strikt geheim. Toen amstelveenblog.nl (te laat) ontdekte dat die vergaderingen voorheen openbaar waren, hoewel geenszins aangekondigd, werd via een nieuwe verordening de deur prompt hard dicht gesmeten. En de gemeenteraad vond het prima. Niet bekend is althans of ook maar één van de twaalf (!) raadsfracties daartegen bezwaar maakte. Eerder is het zo dat men ervan uitging dat nu eenmaal elite de stad regeert, transparantie bestaat om er te pas en te onpas over te praten, mits die nooit praktijk wordt, en democratie een niet bestaand sprookje is.

VVD

De VVD heeft ooit op de lokale televisie bij monde van fractievoorzitter Kees Noomen gezegd dat hij niet eens is met mijn visie op de openbaarheid van de gemeente. Hij vergat daarbij ook maar het begin van een antwoord op de vraag naar het ‘waarom’ te geven, want volgens hem is (vrijwel) alles openbaar. Hij zei er ook niet bij dat bijna niets van die zogenaamd ‘openbare’ bijeenkomsten wordt aangekondigd, behalve die waar men krachtens de Gemeentewet echt niet onderuit komt. Wie bijvoorbeeld naar de in principe openbare meetings over bezwaarschiften zoekt, blijft zoeken, tenzij hij door de indieners van het bezwaar zelf of een van zijn verdedigers wordt verwittigd. Hetzelfde gold voor het presidium, toen dat nog niet geheim was. Zo ontstond als het ware een geheime openbaarheid. Wat transparantie is, weet men gewoon bij de gemeente niet.

Gesloten

Dat staat nu eenmaal haaks op de elite in de gemeenteraad, bestaande uit zogenaamde volksvertegenwoordigers, die in wezen het volk helemaal niet vertegenwoordigen. De politieke arena blijft een gesloten domein, behalve als men in verkiezingstijd de electorale markt wil bewerken om van de eigen partij de fractie zo groot mogelijk te maken. Daarna wordt het volk geacht de bek te houden. Het is al erg genoeg dat men dat eenmaal per vier jaar nodig heeft, volgens het nu nog actuele democratische systeem. Daar moet toch eens iets anders voor komen, hoor ik de lokale politie bijna denken. Eenmaal gekozen verwacht men meer van ‘verbinding’ het samen doen. Politieke verschillen bestaan dan niet meer. Alsof je water en vuur kunt verbinden. Anders gezegd: “Wij drinken een glas….” En de rest.

7 REACTIES

 1. En dan vindt men het nog raar dat populistische partijen als een BBB zo’n aanhang krijgen. Ik denk dat alle politieke partijen eens goed in de spiegel moeten kijken van SP t/m VVD.

 2. De heer Bos heeft helemaal gelijk en ik kan alleen mijn berichtje uit 5 november 2022 opnieuw plaatsen, want de situatie begint idiote vormen krijgen en heeft alleen maar een doel, totale onduidelijkheid creëren in de gemeenteraad.

  De kloof tussen politiek en burger is nog groter geworden
  De gemeenteraad van Amstelveen is op woensdag 16 februari 2022 unaniem akkoord gegaan met een nieuwe manier van vergaderen met het doel zogenaamd om de vergaderdruk te verlichten en de burgerparticipatie te stimuleren.
  Het oude systeem van 9 keer per jaar drie commissievergaderingen gevolgd door een raadsvergadering ging op de schop. Er kwamen 13 keer per jaar raadsavonden met eerst twee parallelle vergaderingen voor oordeelsvorming – wat nu in de commissies gebeurt – en daarna een plenaire raadszitting voor het nemen van besluiten.
  Helaas werd door deze manier te vergaderen een virtueel labyrint gecreëerd dat zelfs door de raadsleden is lastig te volgen en over de burgers maar niet eens te spreken, want ze begrijpen er praktisch niets meer van. Patrick Adriaans van de SP was de enige dat kritiek over had, want volgens hem de vergaderdruk werd niet lager en het spreekrecht van de burgers werd ernstig beperkt.
  Conclusie: Over een democratisch besluit kunnen wij niet spreken, maar een door de ambtenaren bedachte constructie, dat lijkt meer op een verdeeldheidsactie in plaats van de kloof tussen politiek en de burgers te verkleinen.

  Het is ook niet te geloven, dat van de 37 raadsleden alleen maar één protesteerde en dat wijst er op een vreemde houding, of op een totaal ontbreken van de kennis en vaardigheden, wat de taken van de gemeenteraad zijn. Het is namelijk zo, dat de leden van de raad moeten het functioneren het college van burgemeester en wethouders controleren en eventueel ingrijpen, als er iets niet zo gebeurt zoals dat hoort en niet andersom. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en niet de ambtenaren, dat vaak wordt vergeten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.