“Eerlijk gezegd, denk ik niet dat wij de enige fractie zijn die er zo over denkt”, zei fractievoorzitter Ruud Kootker (foto) van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) toen hij kritisch sprak over de nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad. Verdwenen zijn de raadscommissies, waarin het debat plaats vond, en een veelvoud van raadsgesprekken, raadsdebatten en raadsvergaderingen kwam ervoor terug. Eigenlijk heeft de meerderheid van de gemeenteraad, die het nieuwe vergadermodel overigens zelf vaststelde, daarop kritiek, omdat het de kloof tussen politiek en burger eerder groter dat kleiner maakt.

Die kritiek kwam ook van BBA. Ter voorbereiding van de begroting en het uitvoeringsprogramma 2023 was er alleen een technische inloop, constateerde Kootker. “Geen raadsdebat, geen dialoog en debat tussen fractiespecialisten met hun eigen portefeuilles.”

Niet goed

Hij stelde vast dat er in feite rond de begroting twee vergaderingen in elkaar waren geschoven met een minimale spreektijd voor fracties. “We hebben het met elkaar zo besloten, maar voorzitter het voelt bij mij en mijn fractie niet goed. De begrotingsbehandeling had anders gemoeten. Dit is niet waar wij voor staan en niet zoals wij onze rol als bbA raadsleden willen invullen.” Ook in Amstelveen zijn volgens hem veel burgers het vertrouwen in overheid en politiek kwijtgeraakt. En hoewel de falende overheid vooral in Den Haag zit, die ook zelf zorgt voor crises, merkt men er bij de gemeenteraad ook wel degelijk iets van. “Tegenstellingen worden steeds groter”, zei Kootker. “Wij zijn niet bij machte in Amstelveen de grote maatschappelijke problemen op te lossen. Vaak plakken we pleisters zonder dat we de onderliggende oorzaken aan kunnen pakken.”

Parttime

Kootker zei onder meer dat het personeelstekort onder meer wordt veroorzaakt doordat Nederland wereldkampioen part time werken is. “Een groeiende bevolking en een onderbenut arbeidspotentieel wringt en kan makkelijk tot maatschappelijke spanning leiden. Kijk naar het woningnoodprobleem. Een vraagstuk dat Amstelveen te boven gaat maar wel het welzijn van onze inwoners bepaalt. En omdat we op Amstelveens niveau deze problemen niet op kunnen lossen, vindt bbA het belangrijk verwachtingen te managen en dichterbij en naast onze inwoners, instellingen en bedrijven te staan. Geen schijnwerkelijkheden of luchtkastelen creëren. Wel het eerlijke verhaal van mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar bespreken. Dus weg uit de ivoren torens. Afbouwen van de bureaucratie en technocratie.”

Wijkcentra

Inwoners van Amstelveen willen gehoord worden, maar hebben daarop te weinig kans, zei Kootker. Hij drong er bij B&W werk te maken van stads-, wijk- en buurtgesprekken. “Maak van wijkcentra hét middelpunt en dé ontmoetingsplek van wijk en buurt. Kom met de ambtenaren uit het raadhuis, die ivoren toren die nu is ingepakt als een kunstwerk van Christo. Decentraliseer het ambtenarenapparaat. De wijk in. De buurten in. En richt de nu armetierige wijkcentra in zoals het raadhuis is ingericht. En ontwikkel vervolgens samen met de bewoners een visie en plan voor de leef-kwaliteit van de eigen buurt en wijk.”

Bestuur

Als het aan bbA ligt komt in Amstelveen de bestuurlijke vernieuwing, waar in Den Haag helemaal niets van terecht kwam. Op dit moment is er volgens Kootker geen gelijk speelveld voor enerzijds de gemeenteraad en anderzijds het college van B&W als het om externe communicatie gaat. “Raadscommunicatiebeleid opzetten en uitvoeren is voor bbA prioriteit.” Hij bedoelde dat de raad meer in positie moet komen en in woord en daad aan inwoners te laten zien dat het de Raad is die vertegenwoordigt. Meer volksvertegenwoordigers dan bestuurders dus. En hij vroeg aan B&W voorstellen met diverse alternatieven, zodat de raad keuzes kan maken. “Durf als college de dualiteit aan te gaan”, zei Kootker. Iets dergelijks is naar zijn mening vaak beloofd, maar nauwelijks gedaan.

Bos

Het fonds Groen, Water en Recreatie, dat onder meer het Amsterdamse Bos op het oog heeft, vond Kootker prima, mits het Bos geen speeltje wordt van de politiek tussen Amstelveen en Amsterdam. “Burgerbelangen Amstelveen gaat en staat voor het Amsterdamse Bos als geheel. De natuur laat niet met zich sollen en niet splitsen. Groen is één geheel en het Amsterdamse Bos van ons allemaal. Versnippering van eigendom een heilloze weg. Houdt het Amsterdamse Bos onder één beheers- en uitvoeringsorganisatie.” Overigens vond hij dat het wordt geteisterd door de overlast van Schiphol. “bbA wil daarom een steviger positiebepaling van de gemeente Amstelveen. De bestaande position paper Schiphol moet worden aangescherpt”, vond hij.

1 REACTIE

  1. Voor de verkiezingen toen het raadsvoorstel voor wijziging van de werkwijze van de gemeenteraad voorlag, stemden alle toen in de gemeenteraad aanwezige raadsleden van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, BBA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen en CDA hier mee in. Christenunie en OCA waren afwezig. UNANIEM aangenomen. Niemand die dacht wacht eens even dit si niet echt acceptabel zo een werkwijze, afschaffen van officiele inspraak bijvoorbeeld bij raadsvoorstellen. Alleen fracties die toen niet in de raad zaten zoals BVNL heeft recht van spreken en in mindere mate raadsleden die toen niet in de gemeenteraad zaten.

    Als je iets beslist zo kan je ook gewoon een keer TEGEN stemmen. In plaats van het altijd maar UNANIEM (of 35 van de 37 stemmen, de SP wil nog wel eens tegen stemmen) eens moeten zijn bij de stemming. Want die telt.

    Kootker heeft gelijk dat het belangrijkste raadsvoorstel van de gemeente de begroting in EEN vergadering relatief kort behandeling niet correct is. Inspraak was bovendien NIET mogelijk. Ik heb geen voorstel gezien dat ze de vergaderwijze op welke manier dan ook willen veranderen. Kortom ik zou zeggen zet dan door en doe een initiatiefvoorstel om de inspraak bij raadsvoorstellen weer te regelen en ook de manier van behandelen van de begroting weer correct te laten zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.