Bij sport wordt in Amstelveen primair aan bewegen gedacht. Denksporten, zoals schaken en bridgen, horen er niet bepaald bij en het eerste geplande denksportcentrum boven de nieuwbouw van De Meerkamp gaat niet door. Die conclusie viel te trekken tijdens het zogenoemde ‘verenigingscafé’ in het Nationaal Tennis Centrum (NTC) aan de Bovenkerkenweg.

Behalve vertegenwoordigers van sportverenigingen waren er veel raadsleden op het in totaal door zo’n vijftig bezoekers gefrequenteerde evenement, dat was georganiseerd door de gemeente en het bedrijf AmstelveenSport. Sportwethouder Herbert Raat en directeur Heleen van Ketwich Verschuur van AmstelveenSport verzorgden dan ook de in een duo-presentatie de opening (foto boven).

Debat

De meeste accommodatie is voor voetbal, bleek uit een presentatie van gemeentelijk beleidsmaker voor sport Tjipke Bokma. Op woensdag 19 april debatteert de gemeenteraad over de nieuwe sportnota. Daarin wordt ervan uitgegaan dat de bevolking tot in 2040 met zeventien procent groeit tot 108.000 inwoners. En dus ook het aantal sporters nog toeneemt in de komende jaren. Opvallend is dat het aantal inwoners jonger dan 20 jaar met 11 procent gaat afnemen in Amstelveen-Noord, terwijl dat in Amstelveen-Zuid juist toeneemt met 15%, procent, staat er in de nota. “Opgeteld gaat het aantal inwoners jonger dan 20 jaar met slechts 750 toenemen, zo’n 4%.”  De studentencampus Uilenstede, waarop 3400 studenten wonen, ligt in Amstelveen-Noord. De commerciële aanbieders van sportaccommodatie en de ongeorganiseerde sporters zijn niet in de nota meegenomen.

6 van de 10

Bijna zes op de tien volwassen inwoners van Amstelveen sport wekelijks. Dit is, net als de regionale gemiddelde sportdeelname, fors hoger dan het landelijke gemiddelde en wat er in vergelijkbare gemeenten aan sport wordt gedaan. Het aandeel inwoners van Amstelveen dat lid is van een sportbond is hoger dan referentiecijfers. Al blijft voetbal de massasport, relatief veel Amstelveners zijn lid van een hockey- en/of tennisvereniging. Aan

Om de sportaccommodaties efficiënt te gebruiken is meer samenwerking nodig en zijn mogelijke fusies niet uitgesloten, vindt de gemeente. Aan de zes tafels (foto onder), waar de bezoekers suggesties formuleerde, die trouwens niet in een plenaire meeting werden gerapporteerd maar wel schijnen mee te tellen voor het gemeentelijke beleid, bleek , bleek dat de meeste verenigingen het financieel moeilijk en gebrek aan vrijwilligers hebben.

Wagener

Daar ging het eigenlijk primair in elk geval over aan de tafel met bbA-raadslid Pieter Monkelbaan van de bbA-fractie. Ooit was Amstelveen, met bijvoorbeeld een geducht volleybalteam, de sportstad van Nederland, herinnerde Monkelbaan zich. En hij verlangde er naar dat weer te worden, niet alleen voor volleybalk, maar ook voor hockey en tennis. Dan moet wel het Wagener stadion toch deel van Amstelveen blijven. Hij zag in het organiseren van feestjes voor vrijwilligers en de leden er persoonlijk toe uitnodigen mogelijkheden om die te vinden. Maar het blijft moeilijk, gaf hij de anderen aan tafel toe.

Achtste

Want vrijwilligers, al dan niet betaald (zei het over het algemeen minimaal), vormen wel degelijk een probleem de meeste verenigingen. Sommigen klaagden ook over het teruglopende ledental, hoewel er ook organisaties met wachtlijsten werken. Maar trainers worden over het algemeen betaald. “Financiën worden door de jongens uit het achtste geregeld, die ondernemingen hebben, en niet door de mensen in het  eerste elftal”, betoogde iemand. Maar denksporten hebben het moeilijk. Er zitten nu eenmaal maar twee mensen aan een schaakbord, zodat men in die categorie al over een grote vereniging spreekt als en 160 leden, waarvan 100 jeugdigen, heeft. Voorheen hadden de schakers onderdak bij het Go centrum in Randwijck, maar toen zij daar plotseling weg moesten, kwamen ze eigenlijk van de regen in de drup.

Samen

De gemeente zoekt intussen een zuiniger accommodatiebeleid door samenwerking te promoten. En daar wilde men de bij de vertegenwoordigde verenigingen wel ideeën over horen. Sportwethouder Herbert Raat liet weten blij te zijn met de naar zijn mening grote opkomst in het ‘café’. Hij zag daarin blijkt dat er behoefte is aan het onderling uitwisselen van ervaringen en ideeën, terwijl er aan de tafels voornamelijk werd geklaagd over het teruglopen van vrijwilligers en het ontberen van een denksportcentrum. Volgend jaar wil de gemeente een dergelijke meeting over kunst er cultuur organiseren, ook een taak van Raat en ook dáár is samenwerking het doel.

Joris van Soerland, Coördinator Sportakkoord in Amstelveen sprak over dat akkoord. Plaatselijk is het een uitvloeisel van het nationale sportakkoord. Maar volgens sommigen aan de tafels heeft dat stuk vooral politieke basis. Thema’s voor de avond: financiën, leden en vrijwilligers. Ze lijken allemaal met elkaar te maken te hebben, werd er geconstateerd. Maar volgens directeur van AmstelveenSport zit er veel kennis bij de verenigingen om naar samenwerking te streven. Haar bedrijf houdt maandag 18 september weer een verenigingscafé.

Informatie daarover via mail aan info@amstelveensport.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.