De fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) stelde schriftelijke vragen aan wethouder Herbert Raat (Cultuur) over de financiële crisis bij het Cobra Museum.

Uit verslagen van een bijeenkomst over de lange termijnvisie op het cultuurbeleid, bleek dat zowel de Amstelveense Adviesraad Cultuur als de ambtelijke opstellers van een concept Plan van Aanpak toekomst Cobra Museum zich in vergelijkbare woorden uitspraken (“technisch failliet” en “ doorgaans een teken dat het pad naar faillissement wordt ingeslagen”) over de zorgwekkende financiële situatie van het Cobra Museum.

Buiten spel

Kootker vindt dat de gemeenteraad tot nu toe buiten spel is gehouden. “Het kan niet zo zijn dat de raad langs de zijlijn bij stukje en beetje wordt geïnformeerd als er zich dermate ernstige situaties voordoen,” zegt hij. In dit geval staat het voortbestaan van een met veel publiek geld gesubsidieerde instelling (1,2 miljoen) op het spel. Kootker: “Het College hoort de raad in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren en zou er goed aan doen ook met hem in gesprek te gaan om de kaders te bespreken bij de aanpak van een dergelijke crisis. Precies overigens zoals de Rekenkamer adviseert in haar zojuist gepubliceerde rapport over het subsidiebeleid in Amstelveen”.

Niet geïnformeerd

Burgerbelangen Amstelveen wil weten waarom de raad niet eerder is geïnformeerd, welke onderzoeken er op dit moment gaande zijn, wat de onderzoeksopdrachten zijn en hoe en wanneer de raad de uitkomsten ontvangt. Kootker vreest dat buiten het zicht van de raad aan oplossingen wordt gewerkt, die vervolgens in de coalitie worden afgetikt en als voldongen feit aan de rest van de gemeenteraad  worden gepresenteerd.  “Dat is het type oplossingen waartegen je, bij gebrek aan uitgewerkte alternatieven, niets mee kunt”.

Kootker zegt voorstander te zijn van een breed en gevarieerd cultureel aanbod, waarvoor ook ruimhartig gemeenschapsgeld voor vrij gemaakt mag worden. “Maar het moet ook gaan om economische levensvatbaarheid, de invulling van maatschappelijke doelen en in redelijke verhouding staan tot de rest van het culturele veld”.

7 COMMENTS

 1. Draai er niet langer omheen en laat gebeuren wat onvermijdelijk moet gebeuren. Sla dat pad naar faillissement in, dan komt er een einde aan deze lijdensweg. Hopelijk komt op die plek iets wat daar hoort, iets leuks, iets levendigs, waaraan veel mensen plezier kunnen beleven.

  • Ik denk dat je er naast de bestaande tentoonstellingen ook verkooptentoonstellingen moet organiseren die ook bij een breder publiek aan zullen slaan. Bijvoorbeeld amateur -en professionele kunst ten bate van St Urbanus. Iets wat erg leeft bij de Amstelveense bevolking. Waarom ook geen kunstveilingen? Cursussen voor de jeugd en volwassenen enz.

 2. Let wel die subsidie is 1,2 miljoen per jaar. ( zeker dus 3 Drollen per jaar dus)
  Voor de rest 100% met de hr. Kooiker eens.

 3. De zorgelijke berichten over (de financiële positie van) het Cobra Museum zijn allesbehalve nieuw. Bij de gemeente weet men dan ook al heel lang dat het Cobra Museum jaar na jaar verlies lijdt en dat het eigen vermogen op zou raken. Ook zijn er meerdere malen vragen gesteld in commissie- en raadsvergaderingen. Dit ‘technische’ faillissement kán dus geen verrassing zijn zou je denken.

  Ik herinner me ook de stoere taal vanaf pakweg 2015 dat het na 2020 wel eens afgelopen zou zijn met die enórme subsidie. Het stond immers in geen verhouding tot andere subsidieontvangende culturele instellingen vond voornamelijk het VVD smaldeel. Dat moest anders!

  En nu is het Cobra Museum de facto failliet en opeens komt er een reddingsplan. Heeft het college zitten slapen of heeft ze kop in zand gestoken? Waarom heeft het college niet eerder opgetreden? Waarom is er geen collegevoorstel verschenen over hoe nu verder met het Cobra Museum? Moet er niet eerst eens goed gesproken worden over óf wel verder willen met het Cobra Museum? En zoals ik elders ook al vroeg, hoe en met hoeveel wordt het Cobra Museum op dit moment gefinancierd nu er geen subsidieafspraak meer is?

  Heel apart dat de raad er op een indirecte manier achter moet komen dat het Cobra Museum aan de grond zit en dus goed dat BBA daar vragen over stelt. Ben benieuwd naar de antwoorden.

  https://amstelveenblog.nl/2018/04/17/cobra-op-drijfzand/

  https://amstelveenblog.nl/2018/05/02/vvd-hoe-dicht-cobra-museum-tekorten/

  https://herbertraat.com/2018/04/17/zorgen-over-het-cobra-museum/

  • Met recht! En het mooie is dat Raat toen hij nog wethouder van financiën was beweerde dat de subsidie (“lening”) van een miljoen per jaar tot 2020 moest dulden, vanwege aangegane verplichtingen, maar dat daarna hij dat varkentje wel zou wassen. Dit was nav een stukje dat een meeschrijver op Dichtbij.nl had gezet en blijkbaar zo interessant werd bevonden door één van de echte journalisten van de papieren versie van Dichtbij.nl dat die het oppakte en er diverse partijen mee afging, die in meerderheid vonden dat deze subsidie wel erg hoog was, maar dat ze tot 2020 gebonden waren.
   En nu lees ik tot mijn grote verbazing dat alles ligt aan Corona en het wel of niet slagen van die grote tentoonstelling. Je reinste flauwekul, want het Cobra heeft nagenoeg nooit die hoge subsidie tav het aantal bezoekers al jaren en jaren niet waar kunnen maken, ook in tijden toen men zelfs nog nooit van Corona had gehoord. Daarvoor waren ze al failliet.
   En nu wordt een reddingsplan opgestart! Ik zou wel eens de reden waarom van de wethouder van cultuur ( toevalligerwijs Raat nu) willen horen. Die nergens wordt genoemd maar wel degelijk een grote rol speelt in dit toneelstuk.
   CeeBee drukt zich nog netjes uit , maar deze brief/beantwoording mede ondertekend door burgemeester Poppens is één grote leugen en duidt op minachting van de voltallige gemeenteraad en daarmee van de voltallige Amstelveense bevolking.

 4. ‘Reddingsplan’?! Wat valt er te redden aan een een hopeloos geval? Het is trekken aan een dood paard en geld smijten in een bodemloze put. Laat dat maar over aan de wethouder van Hobby en Lobby.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.