De gemeente krijgt naar verwachting in totaal € 5.570.000 van het Rijk om huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van € 1300 te geven. Of het daar genoeg aan heeft en niet moet bijleggen, weten B&W nog niet. Tot nu kregen 2541 huishoudens het geld en waren er nog ruim duizend in behandeling, schrijven B&W aan de gemeenteraad.

Van die rond de 1000 aanvragen verwacht de gemeente tachtig procent te kunnen toekennen. “Er is extra personeel ingezet om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Wij hebben door deze regeling veel meer huishoudens uit de doelgroep in beeld gekregen die we kunnen informeren over minimavoorzieningen en voorlichting over energiebesparing”, schrijft het college.

Kabinet

Het kabinet besloot eerder € 800 aan de minima te geven, maar later kwam daar € 500 bij. De looptijd van de regeling is verlengd van 31 december naar 30 juni volgend jaar om gemeenten meer tijd te geven om de aanvragen af te handelen. Het College B en W heeft deze landelijke wijzigingen eind vorige maand verwerkt in de beleidsregels voor eenmalige energietoeslag. Degenen die al € 800 kregen, ontvangen nu een nabetaling van € 500. “Zij hoeven geen extra aanvraag in te dienen’, laten B&W de raad weten. ” Minima huishoudens die niet bij ons bekend zijn kunnen tot en met 30 april 2023 de eenmalige energietoeslag digitaal met Digid aanvragen via de website van de gemeente of met een fysiek aanvraagformulier via het Amstelveenloket. Bij toekenning ontvangen zij € 1.300.”

Campagne

In de maanden oktober en november komt er waarschijnlijk extra publiciteit van de gemeente, omdat die verwacht dat velen in januari veel huishoudens een flinke verhoging van hun energierekening krijgen. Intussen stelt de gemeente een energietoeslag beschikbaar voor huishoudens tot 130% van de bijstandsnorm, zonder te kijken naar het vermogen. Het kabinet hanteert 120%. Of de gemeente moet bijleggen uit eigen middelen, hangt af van het uiteindelijke aantal huishoudens dat een aanvraag gaat indienen, zeggen B&W. “Gelet op het aantal huishoudens dat nu al een aanvraag heeft gedaan, achten wij de kans zeer aanwezig dat wij het Rijksbudget substantieel zullen overschrijden.” Huishoudens met een schuldenregeling in het kader van schuldhulpverlening of een WSIMP krijgen sowieso de eenmalige energietoeslag, ook als ze een hoger inkomen hebben dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

“Als een huishouden niet aan de voorwaarden voldoet voor de energietoeslag, of de hoogte van de toeslag is niet toereikend, dan zijn er mogelijkheden voor maatwerk. Studenten die in financiële problemen komen door hoge energierekeningen helpen wij nu op basis van maatwerk passend bij de individuele situatie”, zegt het college van B&W verder.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.