Er zijn fondsen waaruit het behouden van de historische Museum Tramlijn kan worden gefinancierd. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op Kamervragen van Carla Dik van de ChristenUnie. Fractievoorzitter Bert de Pijper van die partij noemt de antwoorden ‘bemoedigend’. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met een door hem ingediende motie, waarin B&W werd gevraagd alles op alles te zetten om de tramlijn te behouden en daarover in contact te treden met Amsterdam en de minister.

Volgens haar kan de gemeente aan de beherende stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) ondersteunen en geen onnodig zware eisen aan haar stellen. “Een historische tramlijn, waarop bovendien met historisch Amsterdams materieel wordt gereden, kan ook een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit en het bijzondere karakter van het plangebied (en daarbuiten) leveren. Het is aan de gemeente om dit aspect te betrekken bij de planvorming”, meent de minister.

Mobiel erfgoed

De gemeenteraad beschouwt de museumtram als mobiel erfgoed en vindt het wat te zwaar voor een uit vrijwilligers bestaande organisatie met het toekomstplan te komen, waar Amsterdam om heeft gevraagd. De minister zegt geregeld overleg met de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), die zich als koepelorganisatie inzet voor instandhouding van het mobiele erfgoed, te voeren. Daaronder rekent zij ook historische trams. “Ik heb MCN gevraagd of EMA ondersteund kan worden bij het ontwikkelen van de gevraagde toekomstvisie met kennis op het gebied van museale activiteiten, exploitatie en organisatie. MCN heeft hier positief op gereageerd. Daarnaast kan mogelijk een beroep gedaan worden op de regeling `bijdrage mobiel erfgoed’ bij het Mondriaan Fonds dat zowel projecten als ook haalbaarheidsonderzoek ondersteunt”, zegt de minister.

Inpassing

Volgens haar is de gemeente Amsterdam bereid om plannen voor de inpassing (of alternatieven) te bespreken, maar wacht die eerst de uitkomst af van de door tramorganisaties aangespannen beroepsprocedure bij de Raad van State. “Ik hoop dat de gemeente, EMA en de andere tramstichtingen, al dan niet met expertise van MCN, op één lijn kunnen komen zodat de museumlijn een plek kan krijgen in het nieuwe plangebied”, zegt de minister.

Regeerakkoord

Het mobiele erfgoed als de museumtram valt naar haar mening onder de definitie van cultureel erfgoed zoals deze is opgenomen in de Erfgoedwet. Maar de museumtram is niet als zodanig beschermd door het Rijk. Maar op grond van de Erfgoedwet kunnen gemeenten ook zelf cultureel erfgoed op gemeentelijk niveau regelen. “Over de inzet van de extra middelen voor erfgoed uit het regeerakkoord zal ik de Kamer voor de zomer nader informeren. Daarbij zal ik onder meer nader ingaan op de extra middelen voor mobiel erfgoed die ik recent bekend heb gemaakt voor 2018 en zal ik ook nader ingaan op de waardering en versterking van de positie van vrijwilligers in het erfgoedveld”, meldt Van Engelshoven.

 

 

1 REACTIE

  1. Onbegrijpelijk en jammer. Die nauwelijks gebruikte trambaan kan veel beter worden gebruikt voor een rechtstreekse, rechte, veilige, snelle en gezonde fietsverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. Dat is meer in het algemeen belang (duurzaam!) en er zouden veel meer mensen plezier van hebben. De Anstelveense politiek neemt wel vaker verkeerde beslissingen. A9, bijvoorbeeld..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.