Op woensdag 19 oktober (20.00 uur) geeft Gerrit van Oosterom een lezing over zijn boek ‘Boeren op de buitenplaatsen’, georganiseerd door de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA). Die start wordt gehouden in haar gebouw aan Orion 19A. De toegang bedraagt € 2,50, maar voor leden van de VHA is de lezing gratis.

In de zeventiende en achttiende eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen in het Amstelland.

Pachtboeren

De lezing gaat onder meer over waarom dat was en welke rol die boerderijen en de pachtboeren speelden die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite. In ‘Boeren op de buitenplaatsem’ wordt de onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard.

Buitenplaatsen

Gerrit van Oosterom bestudeerde ruim honderdvijftig buitenplaatsen, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast economie besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. Net zoals aan de sociale verhoudingen met hun pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaatscultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen. www.historischamstelveen.nl

Uitdam

Ook in het gebouw van de VHA aan Orion 19A is er een door de Amsterdamse afdeling van de AWN georganiseerde lezing over de opgravingen bij Uitdam (in 2020) op zaterdag 22 oktober om 11.00 uur. Peter Kranendonk, archeoloog bij Bureau Monumenten en Archeologie van Amsterdam en projectleider van de Noord/Zuidlijn, vertelt dan daarover. Vanaf de late Middeleeuwen werd het grote Hollandse veenkussen, waarop Amsterdam ook ligt, op grote schaal ontgonnen. Door het graven van sloten, werden grote delen van het veen ontwaterd, met bruikbare gronden voor landbouw, veeteelt en wonen in het vooruitzicht. Keerzijde van deze ontginningen was echter een gestage bodemdaling, met juist weer vernatting tot gevolg. De lezing zal ingaan op de resten van een kleine landelijke nederzetting in het uiterste noordoosten van Amsterdam, en haar strijd tegen het water. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.