Verbouwing van de voormalige (Lutherse) Johanneskapel aan de Amsterdamseweg 311 tot kinderdagverblijf is toegestaan door de gemeente. B&W gaven voor het gemeentelijke monument een omgevingsvergunning voor de verbouwing af. Eerder werd die geweigerd.

Maar de aanvraag was gebaseerd op interne (constructieve) verbouwing van het pand. Het gebruik van dit pand als kinderdagverblijf past binnen het vigerende (geldend) bestemmingsplan en is niet in strijd met het monumentale karakter van het gebouw.

Het weigeringsbesluit is, naar nu bleek, op onjuiste gronden gebaseerd, namelijk een onjuiste interpretatie van de parkeernota. Er werd eerder aangenomen dat de locatie niet voldeed aan de benodigde haal- en brengfaciliteiten, die omwonenden in een vroeg stadium verwachtten en bezwaren uitten.

Maar nu blijkt de locatie aan de Amsterdamseweg 311 wel aan de gestelde normen van de parkeernota te kunnen voldoen.

 

Voorafgaand aan het herstellen van het weigeringsbesluit, wil het college praten met de aanvrager en proberen de parkeersituatie, inclusief haal- en brengvoorziening, zo goed mogelijk ingevuld te krijgen. Omwonenden worden geïnformeerd.

 

Voor de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband werd de kapel gebouwd in 1928 naar een ontwerp van architect Arnold Ingwersen (1882-1959). Zij maakten tot 1946 gebruik van de kapel. Daarna kwam de Evangelisch Lutherse Gemeente er in. Tot en met 28 december 2014. In 2017 kwam het cultureel en culinair centrum Spoon er in, maar dat werd geen succes en toen de coronamaatregelen er ook nog bij kwamen sloot het in 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.