Met de SP tegen heeft de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar woensdag vastgesteld. De SP had wel in juli de Perspectiefnota goedgekeurd, waarin goeddeels de kaders voor de begroting al stonden. Het tot nog toe gevolgde beleid dat de lasten voor inwoners zo laag mogelijk moeten zijn, inclusief de Onroerende Zaak Belasting (OZB), wordt omgebogen. Krachtens een door de VVD ingediende en door de raad aangenomen motie inventariseren B&W waar geld uit is te halen, nu onder meer de bijdrage van het Rijk minimaal € 2 miljoen lager uitvalt, de gemeente miljoenen schade oploopt door beëindiging van samenwerking met Aalsmeer en tal van andere grote uitgaven op haar afkomen. Ook is een gemeentelijke bezuiniging niet denkbeeldig.

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali

Volgens fractievoorzitter Martin Kortekaas van GroenLinks is de OZB altijd kunstmatig laag gehouden, wat door die van de VVD, Kees Noomen, werd tegen gesproken.

‘Omhaal’

Kortekaas verweet de VVD dat die in de motie via een ‘omhaal van woorden’ weliswaar de mogelijkheid van OZB-verhoging voor het eerst in haar politieke geschiedenis open hield, maar bang is een duidelijke keuze te maken, die misschien niet al haar kiezers zal bevallen. De OZB heeft er, in zijn visie, toe geleid dat kopers naar Amstelveen komen (lage OZB) en daar worden bevoordeeld ten opzichte van huurders, terwijl een bijwerking is dat de huizenprijzen stijgen. De redenering was Noomen allerminst met hem eens, want in het tegenwoordig door GroenLinks geleide Amsterdam, is de OZB ongeveer de helft van het aantal opcenten lager. Als Amstelveen zegt de laagste ermee te zijn in de regio doelt zij op buurgemeenten, met uitzondering van de hoofdstad.

Verdelen

Volgens Kortekaas pleit zijn fractie er al langer voor de OZB te verhogen om de lasten

Kees Noomen (VVD)

eerlijker te verdelen. Met dat geld had men, zei hij, misschien wel de A9-tunnel kunnen betalen, of meer sociale woningen bouwen op eigen grond van de gemeente of de meetpunten kunnen installeren om de kwaliteit van de lucht te meten. “Ik vraag de VVD waarom zij bij de begroting 2020 met een motie komt die heel misschien en op zijn vroegst gevolgen heeft voor de begroting van 2021?”, zei Kortekaas.  De VVD heeft naar zijn mening niet het lef verstandige, maar misschien impopulaire maatregelen te nemen.

Obsessie

Herbert Raat

Noomen, die Kortekaas een ‘OZB-obsessie’ verweet, stelde vast dat GroenLinks niet en de VVD wel met een voorstel over de lokale lasten, waaronder de OZB, is gekomen. “Wij zijn niet de duurste daarmee, maar ook niet de goedkoopste in de regio”, zei Noomen. “En wij liggen 72% boven Amsterdam. Het is alsof u mij voor een etentje uitnodigt, maar ik moet betalen.”

Straf

Volgens Noomen toonde de extra notitie “WOZ-waarde en gemeentefonds” van B&W aan dat het Amstelveense OZB-tarief niets te maken heeft met de korting uit het gemeentefonds. “De vlieger om de door mij voorgestelde eventuele verhoging van de OZB te compenseren met een verlaging van een ander tarief gaat helaas niet op.” De korting uit het gemeentefonds van het Rijk heeft te maken met het totaal van het financiële beleid. “Eigenlijk hebben wij het in Amstelveen te goed gedaan. Wij worden door het Rijk gestraft voor de locatie van Amstelveen en de jarenlange investeringen van onze gemeente in publieke voorzieningen, met name in de modernste schoolgebouwen. Ondanks die investeringen, grotendeels betaald uit eigen middelen, zijn we in staat gebleven het laagste OZB-tarief te hebben in de regio en ver onder het landelijk gemiddelde”, zei Noomen. “Uiteraard willen wij ook blijven investeren in de Amstelveense kwaliteit en alleen het allerbeste is goed genoeg voor Amstelveen. Want uiteindelijk betalen deze investeringen zich terug in een hogere WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen. Maar soms word je ingehaald door de tijd. Hoewel wij in 2022 gewoon een structureel sluitende begroting hebben, kunnen wij uit de notitie ook opmaken dat de eventuele herverkaveling weleens minder gunstig voor ons uit kan pakken en dat betekent dat we moeten schakelen.”

Niet dankbaar

Ook het CDA claimde bij monde van fractievoorzitter Pier Rienks al eerder op OZB-

Pier Rienks (CDA)

verhoging te hebben aangedrongen. “Maar dat werd mij toen niet in dank afgenomen.” Hij toonde waardering voor de VVD te hebben voor het feit dat voor die partij de lage OZB ook niet meet  heilig lijkt. “Dit is geen tijd voor visieloze taboes, maar voor taboeloze visies”, zei hij. Ook fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP sloot zich aan bij degenen voor wie een hogere OZB nooit een taboe is geweest.

Volgens wethouder Herbert Raat van Financiën gaat het wel goed met Amstelveen maar komen er andere tijden aan. “Wij moeten gaan oppassen.” Op financieel terrein wil hij ter bezuiniging niet meet wat hij een stofkam noemde door alle uitgeven heen. “Politiek is keuzes maken. Wij zijn hier geen ambtelijke werkgroep, maar een politieke arena.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.