Noch op financiële problemen bij stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) noch op de (in een aparte stichting ondergebrachte) inburgeringstak ervan heeft de gemeente voldoende toezicht gehouden. Zij waren al jarenlang bekend, zegt de SP. Maar de gemeenteraad werd daarover gebrekkig of totaal niet geïnformeerd, meldt de fractie. Zij heeft daarom een aantal vragen aan het college en ook aan de andere fracties op de agenda van de raadscommissie Burgers en Samenleving van woensdag (17 april) laten plaatsen.

Marina Casadei

B&W omzeilden de aard van de problemen in een brief aan de gemeenteraad en zeiden daarin regionaal te willen gaan samenwerken en zich aansluiten bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VW WMN), wegens de deskundigheid daar. Sinds 2005 steunt Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) statushouders in Amstelveen, maar de nieuwe wet en vermindering van het aantal vluchtelingen vergen volgens de gemeente een andere werkwijze. Maar in wezen kan SVA de door de inburgering ontstane problemen niet meer aan.

Dienstverlening

De SP claimt al in 2017 keer op keer aandacht te hebben gevraagd voor de dienstverlening aan de statushouders en in dat jaar ook een motie te hebben ingediend met een verzoek aan B&W om een rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de vluchtelingen. In september 2017 vroeg de SP schriftelijk aan B&W een terugkoppeling. Maar die kwam er volgens de fractie niet.

Pas begin dit jaar kwam er een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad en een van e SVA over de geldelijke problemen bij vooral de  inburgeringstak SVI. Ook daarover en de antwoorden van B&W plaatst de SP de kwestie vluchtelingenwerk nu op de agenda van de komende commissievergadering.

175 mille

Het zit de SP dwars dat door gebrek aan toezicht jarenlang subsidiegeld – geheel tegen de regels – door SVA aan SVI is geleend. In totaal ging het om een krediet van € 175.000 euro. Omdat er ondanks die lening kennelijk bij de SP klachten van vluchtelingen bleven binnenstromen over gemeente en re-integratiebureau Matchez, heeft de financiële aanpak van B&W weinig zin gehad, zeggen de socialisten. Uit de klachten sprak volgens de SP vooral

teleurstelling over SVA die in veel gevallen niet van plan was cliënten bij te staan met belangenbehartiging. In het Zwartboek 2.0 presenteerde de partij een aantal klachten, die – wat zij al verwachtte – als incidenten werden bestempeld. “Want de meeste statushouders waren volgens het college heel blij en tevreden. In werkelijkheid zijn veel statushouders bang om hun inkomsten kwijt te raken”, zegt SP-raadslid Marina Casadei. “En nu dus, anno 2019, krijgt de raad twee raadsbrieven binnen vier maanden tijd.”

Stekker

Uit die brieven blijkt volgens haar dat het financieel met SVI niet goed gaat en de stekker er voor de zomer uit wordt getrokken. Maar van alle problemen was in feite twee jaar geleden het college al op de hoogte, zegt ze. “Op 12 oktober 2017 klopte SVA al bij het college aan voor extra financiën. Maar de raad is hierover nooit geïnformeerd. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP op 24 oktober is er met geen woord gerept over de financiële problemen van SVI. Aan de SP werd weer gemeld dat het college geen aanleiding zag om de raad een rapportage te doen toekomen met betrekking tot de stand van zaken aangaande de statushouders.”

Behalve ongeoorloofd uitlenen van subsidiegeld door SVA aan SVI was er ook sprake van belangenverstrengeling, zegt zij. Bepaalde bestuursleden van SVA waren dat ook van SVI, onder wie de penningmeester die zijn eigen belastingadvieskantoor twee jaar achtereen opdrachten gaf voor in totaal € 11.000. Volgens Casadei is er dus geen sprake van dat het maar één keer is gebeurd, zoals B&W beweren. Hoewel zij het met de SP eens zijn ‘dat dit moreel onjuist is’ en SVA het aan het bureau gegeven geld moet terugvorderen, weigeren zij onderzoek te doen naar belangenverstrengeling.

Raadsel

Casadei: “Het is de SP een groot raadsel waarom een college dat zegt transparantie voor te staan ermee akkoord gaat dat er onvoldoende financiële verantwoording is afgelegd door Vluchtelingenwerk Amstelland en haar inburgeringstak.”

De fractie ergert zich er vooral aan dat al bij de oprichting van SVI geldstromen, dus subsidiegeld bestemd voor begeleiding van vluchtelingen, ongeoorloofd naar de inburgeringsschool gingen. Volgens de SP, die volhoudt dat aan statushouders veel schade is berokkend, heeft het college van B&W iets uit te leggen.

3 REACTIES

  1. Kontdraaierij is het college en een heel groot gedeelte van de gemeenteraad dus niet vreemd, aangezien zij al op voorhand de dossiers van de SP niet serieus heeft genomen door het gewoon te negeren. Je had ze op zijn minst kunnen verifiëren , maar dat was zelfs te veel moeite.
    Zou het in de Amstelveense democratie nou veel uitmaken wie het zegt? Blijkbaar wel , want de partijen die niet deelnemen aan de coalitie hebben op dit punt ook geen duidelijke oppositie gevoerd of er aandacht aangeschonken. We zullen maar zeggen ; Het pluche lonkt, al is het niet nu, dan wel in de toekomst.

  2. Als wij over een bestaande probleem niet praten, dan bestaat het gewoon niet. Dus niets aan de hand mensen, loop maar door…. Dit college vertoont regelmatig dictatoriale trekken, hoewel ze constant over transparantie en democratie praten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.