Er bestaat discriminatie op de woningmarkt. Dat zeiden woensdag in de discussie van leden van de gemeenteraad (foto onder) over de zogeheten Woonvisie zowel het rechtse Belang van Nederland (BVNL) als het linkse GroenLinks. Maar zij doelden daarmee op een andere groep. Terwijl BVNL-raadslid Yaron van Koningsveld de voorrangspositie van statushouders boven andere Amstelveners, die soms zestien jaar op een wachtlijst staan, hekelde wilde GL-raadslid Lennart de Looze die vluchtelingen met een verblijfsvergunning juist verdedigen.

Overigens viel bij de VVD een zekere wijziging van standpunt op. De partij wil kennelijk niet langer de sociale huurwoningen beteugelen en het ‘scheef’ wonen bestraffen van inwoners die teveel verdienen voor dat segment. Over ‘doorstroming’ hoort men de partij niet meer.

Drie raadsleden

Blijkbaar is bij fractievoorzitter van de VVD Jet Smit het kwartje gevallen dat de ‘scheefwoners’ veelal niet anders kunnen, omdat er geen betaalbare huurwoningen in het middensegment zijn en zij geen hypotheek krijgen voor een koopwoning.  Amstelveen staat, overigens na Amsterdam, op de tweede plaats als meest aantrekkelijke woongemeente, wat Smit het resultaat van ‘jarenlang deugdelijk en liberaal beleid’ noemde. Maar in de aantrekkelijkheid als woongemeente ligt juist het probleem, bleek woensdag uit het gesprek van de raadsleden. De voorzieningen en het groen staan onder druk, bleek een dag eerder tijdens een zogeheten participatiemeeting voor inwoners (foto), waar overigens slechts een slordige dertig burgers gebruik van maakten en de meesten ook een functie in een organisatie hadden. Zij werden over vijf tafels verdeeld, met een ambtenaar als gespreksleider.  De matige opkomst van Amstelveners was kennelijk ook dagvoorzitter Carin Tiggeloven opgevallen. Zij sprak er althans wethouder Adam Elzakalai van Wonen over aan, die zei toch te hopen op creatieve oplossingen en de aanwezigen de raad gaf van hun hart geen moordkuil te maken. Er waren in de Annakerk slechts drie raadsleden: Van de VVD, GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen (BBA).

Knellen

Elzakalai vroeg woensdag de raadsleden wat Amstelveen eigenlijk voor stad moet worden. Hij doelde niet alleen op woningen, waar er nu al te weinig van zijn, maar ook op de voorzieningen, het groen, de ondernemers en de totale samenleving. Zijn VVD-partijgenote Smit stelde vast dat haar stad wel die is met de grootste woondruk van Nederland en de minste ruimte om nog bij te bouwen, zodat zij veel van het nationale beleid niet kan doorvoeren. Er is in opdracht van B&W nu tachtig procent van de (concept) woonvisie door ambtenaren geschreven, waarover dus burgers en raadsleden zich mochten uitspreken, maar Smit vond de inhoud hier en daar verontrustend.

“De ambities en wensen zijn duidelijk, maar het knelt aan alle kanten”, zei ze. Zij vond de woningmarkt er een van verdringing, die keuzes vergt en onconventionele oplossingen. “Niet iedereen die hier wil wonen, kan hier wonen.”

Niet uit te leggen

De VVD kan niet meer uitleggen dat statushouders een woning krijgen, terwijl Amstelveense jongeren daar meer dan zestien jaar op moeten wachten. Dat was Van Koningveld met haar eens, maar GroenLinks, ChristenUnie en SP niet, terwijl raadslid Emiel Sjaardema van 50Plus constateerde dat er een ongelijk speelveld bestaat.

“Wij voldoen als Amstelveen keurig aan onze taakstelling wat betreft de huisvesting van de specifieke bijzondere groepen, maar we doen tegelijkertijd onze Amstelveense woningzoekende, zeker die met economische binding, enorm te kort”, zei Jet Smit. Zij zag dat als een van de oorzaken van het sterk verminderde vertrouwen van burgeres in de politiek en pleitte voor een neer eerlijke verdeling van de woonruimte in het sociale segment, waarbij Amstelveners en in Amstelveen werkenden meer kansen hebben. Zij vroeg B&W er voor te zorgen dat niet meer twaalf procent, zoals nu, van de vrijgekomen sociale woningen naar statushouders gaat. “Zodat we een stuk achterstand bij Amstelveense woningzoekenden versneld weg kunnen werken”, zei ze. Overigens is haar vraag natuurlijk allang in het geheime coalitieoverleg besproken, zeker nu haar partijgenoot wethouder Wonen is.

Middenwoningen

Meer bezorgd nog dan over de sociale huurwoningen is de VVD over de afname van het percentage middeninkomens. Voor een goed functioneren van de stad zijn leraren, verzorgenden, politie en brandweer nodig. Volgens Smit zijn dat allemaal mensen met een middeninkomen, maar de realiteit is dat velen van die groepen op een sociale woning zijn aangewezen, die in de stad niet is te krijgen. Een bezoekster van de meeting in de Annakerk wist ervan mee te praten. Zij had er over twee van haar vriendinnen die bij het Amstelveense onderwijs werken, maar elders wonen. Men gaat in Amstelveen naar een stad met alleen lagere en hogere inkomens, zei Smit. Dat noemde zij onevenwichtig en dus onwenselijk. Net na de oorlog gold een vergunningensysteem, inhoudend dat men aan bepaalde voorwaarden moest voldoen, zoals economische gebondenheid, om in een stad te mogen wonen. Smit pleitte ervoor dat B&W dat in Den Haag aanhangig maken.

Stekker

Raadslid Tawros Aslanjan (D66) vroeg aandacht voor zowel het sociale beleid als projectontwikkelaars die ook in Amstelveen bepaalde bouwprojecten financieel niet ‘rond kunnen breien’ en dus geneigd zijn de stekker er uit te trekken. Maar de SP wilde bij monde van Edwin Lima vooral speculatie tegen gaan en vond dat ontwikkelaars maar met een kleinere marge genoegen moeten nemen.

Volgens Elzakalai is Amstelveen gedwongen met de schaarste aan woningen om te gaan. Maar toen hij over de taakstelling van het kabinet ten aanzien van de statushouders begon, zei Smit dat Amsterdam die ook heeft. “Maar hoe leggen wij dat aan Amstelveners uit.”  Bert Rouwenhorst van het CDA pleitte voor het optoppen van flatgebouwen, waardoor naar zijn mening duizenden woningen aan de stad kunnen worden toegevoegd. GroenLinks bestreed het standpunt van BVNL. Volgens De Looze betekent die opvatting dat statushouders achteraan komen te staan bij het leveren van woningen, wat hij ook een vorm van discriminatie vond. En Aslanjan vroeg hoe BVNL dan de landelijke wetgeving ziet.

Droom

In de Woonvisie gaan B&W er van uit dan de komende jaren 6000 woningen worden gebouwd, waardoor het inwonertal naar 110.000 groeit. Een droom die ver afstaat van de realiteit, oordeelde iemand in de Annakerk. Intussen vinden ambtenaren een huur van € 1200 voor sociale woningen en het middensegment ‘betaalbaar’. Maar kaderlid Wil Roode van FNV voor uitkeringsgerechtigden wees er op dat de gemeente aan het percentage sociale huurwoningen komt door de studentenkamers op Uilenstede gewoon mee te tellen, terwijl daar veel buitenlanders bij zitten. Zij vroeg ook of de gemeente groen, water en  grond wil opofferen voor woningen. En intussen vroeg een inwoner waarom Amstelveen zo nodig moet groeien.

14 REACTIES

 1. Mensen, laat het woord “liberaal” niet kapen door rechts afbraakbeleid.

  Ondanks knetter liberaal beleid is het hier nog prettig wonen. En dat komt omdat er nog partijen zijn die op de rem durven te trappen.

  • Ik denk dat je eerst liberaal beleid moet definiëren als zijnde in de geest van Thorbecke of gewoon conservatief. Dan zou ik het huidige beleid eerder als conservatief willen definiëren.
   Tevens wil ik er op wijzen dat de verzorgingsstaat in de jaren 60 is opgebouwd door de voorlopers van het CDA en de sociaaldemocraten. In de jaren 90 vond men dat men dit moest worden herzien en is men heel langzaam begonnen aan de herziening hiervan. Toen kwam ook de VVD opzetten als volkspartij, vooral omdat zij niet schroomde om populistische uitspraken in de mond te nemen. ( bijvoorbeeld over statushouders, uitkeringsgerechtigden worden gepamperd door de hardwerkenden enz ) Dit is zo doorgegaan tot de dag van vandaag. Helaas is het CDA hier in zo meegegaan dat ze zelfs de VVD rechts passeerde evenals de PvdA.( in mindere mate).
   Hier tegenin gaan GL en de SP . De PvdA probeert wel eens wat , maar dat zet eigenlijk weinig zoden aan de dijk, omdat ze qua kiezers steeds naar beneden zijn gegaan en zich (te) vaak aan de zittende macht committeerde.
   Tussendoor kwamen allerlei lokale partijen op die vaak een programma hadden wat een mix was van sociale en conservatieve populistisch standpunten. ( AVA)
   Nou Olaf , zo genoeg? Overigens ik ben niet Liberaal Nepnieuws.

   • Nee Frank eigenlijk niet. Feit blijft (het is menigmaal op deze site gememoreerd), dat de “oppositie partijen” in de raad bijna altijd meestemmen met “de macht”. Hoezo er tegenin gaan?

    • Op dit moment heb ik me een beetje teruggetrokken uit de SP, zodat ik niet meer geheel up to date zal zijn. Dit is nu wat ik er nu van vind.

     In het algemeen heb je gelijk, maar ook op het gebied van wonen, want daar gaat het hier over? Even op een rijtje en ik zal heus wel wat vergeten.
     Het percentage Amstelveners bestemt voor de soc. Huisvesting is van 25% opgekrikt naar 30. ( waarschijnlijk uit de koker van de PvdA)
     De CU plaatst meestal kanttekeningen bij het gevoerde beleid.
     Mijn partij , de SP , wil altijd meer soc woningbouw. Zij vindt het gevoerde woningbeleid uit balans evenals GL, hoewel die weer andere accenten legt.
     Bij AVA vormt wonen ook één van de speerpunten, maar die gaat vaak op de populistische tour.

     Het is zelfs zo dat de VVD nu toegeeft, met frisse tegenzin dat het gat tussen de vrije sector en de sociale sector te groot is geworden maw er zit beweging in. Het begint ook daar langzaam door te dringen dat men voor starters in de cruciale beroepen betaalbare woonruimte redelijke woonruimte moet hebben. Ik weet niet of het tot iets leidt. Ik vrees het ergste.

 2. -Mevr. Roode stelt dat studentenhuishoudens meetellen als sociale woningbouw. Wettelijk is dat toegestaan, maar die studenten hebben totaal geen binding met Amstelveen. Zij zijn voornamelijk gericht op A’dam. Vrij redelijk dat mevr. Roode hier vraagtekens bij zet.
  – De hr. Lima van de SP stelt dat projectontwikkelaars maar met minder winst genoegen zouden moeten nemen. Ik zou zeggen eerder de grondspeculanten, want als je bouwgrond per m2 vergelijkt met andere plekken in het land is dat giga, terwijl de bouwkosten redelijk gelijk zijn.
  -BVNL stelt dat statushouders onterecht voorrang krijgen. Voor hun zou dus moeten gelden dat zij 17 jaar onder brug moeten slapen, want zij hebben helemaal geen onderdak. Vindt hij dat redelijk?
  – De VVD stelt eindelijk dat het gat tussen de sociale- en vrije sector te groot is geworden na 15 minimaal 15 jaar jaar de kop in het zand hieromtrent te hebben gestoken.
  – De VVD stelt dat er meer Amstelveners met economische gebondenheid aan de gemeente recht moeten hebben op een huis. Maar hoe zit het dan met de vele expats die hier wonen? Velen daarvan werken op de Zuidas of gebruiken Amstelveen als uitvalsbasis voor werk elders in Europa?
  -Geen enkele politieke partij stelt dat er 70% van de vrijkomende huizen in de sociale sector naar mensen uit de regio gaan. Daar hebben ze zelf voor getekend via de regioraad.

  Tot slot; die “redelijke” huur van €1200,— is een bedrag waar ik als alleenstaande gepensioneerde onderwijzer met 40 dienstjaren net mee uitkom als ik mijn vaste kosten daar nog eens bij optel, maar er moeten niet plotseling grote dingen dan stuk gaan.

  • Toevoeging; Een vraag aan de VVD.
   Constatering ; De VVD profileert zich graag als ondernemerspartij.
   Vele ondernemers hebben naast hoger gekwalificeerd personeel toch ook lager gekwalificeerd personeel nodig in Amstelveen wil hij zijn onderneming runnen? Ik denk bijvoorbeeld dat hij niemand kan krijgen als ze uit Almere moeten komen. Ik denk aan winkelpersoneel, horeca, schoonmaak enz. Is het dan ook niet van belang dat er woonruimte voor dat personeel is?

 3. Over scheefwonen gesproken: wat gaat de VVD doen aan scheefwerken? Meneer Elzakalai is wethouder in Amstelveen maar woont hier niet.

 4. Zijn Frank en Frank Bikker één en dezelfde persoon? Zo ja, waarom schrijft hij dan onder twee verschillende namen? Zo niet, wil Frank dan alsjeblieft de eerste letter van zijn achternaam erbij zetten, om verwarring te voorkomen? Tenzij dat een B is, natuurlijk.

    • Niet vragen naar de bekende weg, want mijn stijltje kent u voor 100% of moet ik nu reageren onder de naam Frank B (okhorst)? 😂

     Volstrekt triviale opmerking, Robert! Het gaat hier over de verdeling van woonruimte en de soort daarvan. Dus graag daarover een mening of een (deel) oplossing, als het niet te veel is gevraagd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.