Volgens de gemeente is het een nieuw plan voor de lokale veiligheid, maar er komen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026, dat de gemeenteraad moet vaststellen, talloze ‘speerpunten’ voor die tot nu toe eveneens het beleid op dat gebied bepaalden. Zoals de aanpak van digitale criminaliteit, tegengaan van ondermijning, bevorderen van een veilig ondernemersklimaat, weerbaarder maken van kwetsbare jongeren en de aanpak van ernstige overlast.

Overigens lijkt de gemeente trots te zijn op haar internationale karakter (bijna een kwart van de bevolking heeft geen Nederlands paspoort) en allerminst gekant tegen toename van internationale bedrijven, blijkt uit een ander ‘nieuw’ beleidsplan. Er wonen hier 142 nationaliteiten.

Buren

Maar buitenlanders vormen aparte gemeenschappen en bemoeien zich zelden met (Nederlandse) Amstelveners. “Ik weet niet eens wie mijn buren zijn”, vertelt iemand uit een appartementencomplex in Bankras. Wat niet vreemd is, want de ‘buren’ zijn elke keer anderen, die ook weer Amstelveen zien als werkplek voor een paar jaar. De veiligheid heeft daar maar voor een klein deel mee te maken, al zorgen soms bendes uit andere EU-landen voor woninginbraken.

Ondermijning

“We werken altijd al nauw samen met veiligheidspartners zoals de politie en Openbaar Ministerie”, zegt burgemeester Tjapko Poppens. Volgen hem wordt ook steeds meer met zorgorganisaties, zoals de GGZ en Veilig Thuis, samengewerkt.  “Veiligheidsvraagstukken hebben steeds vaker een zorgcomponent en andersom. Denk aan de overlast door personen met verward of onbegrepen gedrag of jongeren die in de problemen raken. Daarnaast zien we veiligheidsvraagstukken complexer worden. Daarom werken we intensiever samen in regionaal verband, zoals in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en het Regionaal informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Bijvoorbeeld bij de aanpak van ondermijning.”

Wijkgericht

Met betere informatiedeling en analyses zegt de gemeente haar capaciteit (wijk) gerichter, efficiënter en effectiever te kunnen inzetten, onder meer bij de  aanpak van woonfraude, overlast en hennepteelt. Een uitgangspunt bij het veiligheidsbeleid van de gemeente is zoveel mogelijk inzetten op preventie. Overigens een oude boodschap. “Maar als het nodig is, treden we op, door handhaving of het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen,” zegt de burgemeester. De preventie kan niet voorkomen dat, hoewel ‘traditionele’ vormen van criminaliteit – als diefstal en overvallen – volgens de gemeente dalen, de digitale misdaad toeneemt. Bijvoorbeeld in de vorm van phishing en hacking. Samen met de politie investeert de gemeente naar haar zeggen ‘in bewustwording en het bieden van handvatten aan inwoners en ondernemers om deze vormen van criminaliteit te voorkomen.’

Internationaal

Het zogenaamd gewijzigde beleid van de gemeente lijkt met de aan de gemeenteraad voor te leggen nota ‘Internationaal beleid 2023 – 2026: werken aan een internationale stad in balans’ nauwelijks nieuw. B&W zijn er  trots op 142 verschillende nationaliteiten op hun grondgebied te hebben en zijn ook geenszins bang voor nieuwe internationale bedrijven. “Amstelveen werkt binnen samenwerkingsverband Amsterdam inbusiness aan goede relaties met de internationale bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het selectief aantrekken van nieuwe internationale bedrijven”,  staat er letterlijk. Een speerpunt zijn “bedrijven die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA en bereid zijn om bij te dragen aan de lokale samenleving.” Overigens lijkt de gemeente er wel van overtuigd dat die vele buitenlandse bedrijven en vreemdelingen zorgen voor nieuwe ‘uitdagingen’.

Welvaart

De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers dragen bij aan de economische welvaart van Amstelveen en de regio, vindt de coalitie, die natuurlijk – om goedkeuring te genereren – beide nota’s al hebben besproken of dat nog doen. Gevolg van de welvaart is natuurlijk meer druk op de lokale voorzieningen (zoals internationaal en regulier onderwijs) en woningmarkt, beseft de gemeente. Maar volgens haar ‘verrijkt’ internationale diversiteit de samenleving. Anderzijds staat ook de sociale samenhang in de wijken en buurten onder druk, ziet zij. Maar van internationalisering af zien is volgens haar geen weg.

Bevolkingssamenstelling

Integendeel. Het doel van het nieuwe internationale beleid is ‘meer balans tussen economische groei en welzijn’ te krijgen. Verbinding dus, het modewoord van de laatste jaren. Volgens burgemeester Tjapko Poppens moeten alle  Amstelveners zich in de stad thuis voelen. Hij gaat er kennelijk aan voorbij dat buitenlanders zich geen Amstelveners voelen. Zegt zelf: “Het nieuwe beleid biedt geen kant en klare oplossingen, wel uitgangspunten om gemeentelijk beleid en dienstverlening beter te laten aansluiten op de veranderde bevolkingssamenstelling.” De nota geeft naar zijn mening ondernemers, maatschappelijke organisaties en Amstelveners handvatten om op “een goede manier samen te leven in onze stad.”

Ook in het zogeheten ‘nieuwe’ beleid over internationalisering ziet men veel in wezen oud beleid terugkomen. Bijvoorbeeld het probleem van de samenleving met veel internationale nieuwkomers en ‘echte’ Amstelveners. De gemeente blijft ‘verbinding’ stimuleren en denkt daarvoor het netwerk Amstelveen Connect@ te hebben. “Daarnaast raakt internationalisering uiteenlopende beleidsvelden binnen de gemeente. Bewustwording van de impact van internationalisering op het werk is een aandachtspunt voor de organisatie.”

Business

De international business blijft een van de andere speerpunten in het beleid. Amstelveen werkt nu eenmaal binnen samenwerkingsverband ‘amsterdam inbusiness’ en is gericht op goede relaties met de internationale bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het selectief aantrekken van nieuwe internationale bedrijven. Bij dat aantrekken van nieuwe internationale bedrijven ligt de nadruk wel op firma’s die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA en bereid zijn om ‘bij te dragen aan de lokale samenleving’. Bedrijven doen dat soms wel, de vraag is of hun medewerkers dat ook doen.

Wat de internationale samenwerking betreft verandert er weinig tot niets. “Bij gemeentelijke internationale samenwerking staat voorop dat deze ook bijdraagt aan de opgaven van Amstelveen. Hierbij past voorzetting van onze samenwerking met partnerstad Tempelhof-Schöneberg.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.