De gemeente moet onderzoeken hoe zij mensen met een zogenoemd ‘middeninkomen’ kan helpen. Ook moet de grens voor minima, het zogenaamde bijstandsnorm, opgetrokken worden van 110% naar 120%. Dat vindt de fractie van de lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA), die schriftelijke vragen heeft gesteld aan B&W en wil dat B&W in de raadsvergadering van woensdag 21 september, de eerste na het reces, met een voorstel komen.

De hedendaagse prijsverhogingen nopen tot gemeentelijke hulp ten laste van de algemene reserve, vindt de partij,

Regelingen

Die ontkent intussen niet dat er al tal van lokale regelingen voor minima bestaan, zoals voor de aanschaf van computers, huiswerkbegeleiding. energietoeslag, woonkostentoeslag, regelingen voor kinderen tot 18 jaar, Amstelveenpas (met o.a. korting voor contributies), tegemoetkoming kinderopvang regeling, duurzame gebruiksgoederen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Water boven lippen

Maar de minima komen nog steeds tekort en ook constateert Actief voor Amstelveen dat er een nieuwe groep werkenden ontstaat, die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, onder wie ZZP’ers en MKB’ers, die vaak net boven die 110%-norm zitten en buitende steunmaatregelen vallen. “We kunnen met hulpacties niet wachten tot de harde werkers het water boven de lippen is gestegen”, meent fractievoorzitter Michel Becker (foto). Volgens hem moet de gemeente te hulp schieten. Zijn fractie vraagt of B&W het daarmee eens zijn en de stijging van de bijstandsnorm tot 120 procent wil onderzoeken. Michel Becker: “Gelet op de urgentie willen wij dat het college van burgemeester en wethouders komende raadsvergadering een voorstel voorlegt om met een hulppakket van maatregelen te komen. Daarvoor kan dan financiële ruimte worden gecreëerd bij de komende begroting en de daarvoor benodigde middelen ten laste te brengen bij de Algemene Reserve.”

Stille armoede

Via onder meer de media nog meer voorlichting worden gegeven over alle minimaregelingen en toeslagen om zichtbaarder te maken dat als de nood het hoogst is de gemeente de helpende hand kan bieden, vindt Actief voor Amstelveen. “Daarbij zou moeten worden uitgedragen: Stille armoede is niet iets om je voor te schamen.”

1 COMMENT

  1. En weer een populistisch opzetje van Michel Becker. Dit soort zaken kun je niet via de gemeentes regelen. Dat moet via Den Haag, zo niet dan krijgen we nog meer rechtsongelijkheid. Trouwens als het er op aan komt, stemt onze Michel zonder blikken of blozen toch met de coalitie mee. ( zie in verleden motie soc woningbouw GL en SP) toen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.