Deze maand al worden 44 tijdelijke units voor vluchtelingen uit Oekraïne opgeleverd aan de Professor E.M. Meijerslaan in Kronenburg. Daar is volgens B&W plaats voor in totaal tachtig vluchtelingen. De Maarsen Groep en Zadelhoff zorgden voor de bouw. De units, met gedeelde keukens en huiskamers, zijn bestemd voor mensen die nu bij gastgezinnen in Amstelveen wonen.

Ze zijn geschikt voor huishoudens van twee tot drie personen. Grotere gezinnen kunnen meet dan één unit toegewezen krijgen, schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.

Gastgezinnen

Opvang in particuliere gastgezinnen vraagt op den duur het nodige van zowel die gezinnen als de vluchtelingen. “Het gaat in veel gevallen goed, maar deze vorm van opvang is niet altijd houdbaar op langere termijn”, vinden B&W. “Vluchtelingen die niet langer op hun logeeradres kunnen blijven, kunnen contact opnemen met de gemeente.” Die zegt dan per individueel geval te bekijken wat een passende oplossing is. “Er kan een nieuwe plek worden gevonden

in de regio of elders in ons land via het Humanitair Service Punt in Amsterdam of vanaf augustus in de tijdelijke noodvoorziening van de Maarsen Groep.”

Criteria

Omdat het aantal opvangplekken op deze locatie beperkt is, hanteert de gemeente als toewijzingscriteria dat vluchtelingen een zekere binding hebben met Amstelveen, al tenminste twee maanden er verblijven, ingeschreven staan in de BRP en schoolgaande kinderen, werk of familie in Amstelveen hebben. De gemeente zegt met vluchtelingen bij gastgezinnen contact te hebben gehad om hun situatie en hun verblijfsperspectief te bespreken en op basis daarvan en de criteria ongeveer 26 Oekraïense gezinnen te hebben benaderd die in aanmerking komen voor een plek. “Als al deze gezinnen daar gebruik van willen maken, is de opvang nagenoeg vol.”

Statushouders

De noodvoorziening is onderdeel van de gemeentelijke opvang. Daartoe sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst af met de eigenaar, de Maarsen Groep. De locatie-managers van de hotels aan de Prof. J.H. Bavinklaan in Kronenburg, waar de rest van de Oekraïners zitten, zijn ook aanspreekpunt voor de vluchtelingen aan de E.M. Meijerslaan.

Los daarvan hebben B&W besloten 51 statushouders extra, dus vluchtelingen met een verblijfsvergunning, versneld op te nemen en daarmee te voldoen aan de landelijke regeling, die volgens het kabinet voorziet in de plaatsing van 7.500 asielzoekers (die nu nog centra voor hen zitten). Voor 17 van die 51 is al huisvesting door de gemeente geregeld. Daardoor komt die niet in aanmerking voor COA-geld daarvoor. Voor 34 anderen heeft de gemeente een hotel gevonden voor zes maanden (met kookvoorziening), vooruitlopend op toewijzing van een huis. De gemeente kan wel aanspraak maken voor die 34 op de hotel- en accommodatie-regeling van het COA. De gemeente rekent er op dat twee ton van de half miljoen euro niet wordt vergoed. Het ontbrekende bedrag moet maar uit het lokale budget voor de opvang voor ontheemden uit Oekraïne, stellen B&W de gemeenteraad voor (dus dat geld gaat dan ook naar statushouders).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.