Dat de Rabobank ook aan de verworvenheden van dit digitale tijdperk niet ontkomt, bleek uit wat directeur Bestuurszaken & Coöperatie Dirk Duijzer daarover dinsdagavond zei tijdens de ledenraadsvergadering van de regionale bank in Schouwburg Amstelveen. Hij legde een verbinding tussen toen en nu. “Samen krijg te voor elkaar wat je alleen niet lukt”, zei directeur Ugur Pekdemir van de in Amstelveen gevestigde Rabobank Amstel & Vecht.

Maar beiden konden er niet omheen dat het begrip ‘coöperatie’ wel is veranderd, zoals bleek uit de gesprekken met tussen leden en de ledenraad over vijf verschillende thema’s.

Duurzaam

Dat waren: verkorting van voedselketens en voedselverspilling, duurzaam wonen, financieel gezond leven, duurzaam ondernemen en de versterking van de leefomgeving (en die toekomstbestendig maken). Tegenwoordig staat de coöperatieve bank ver af van hoe zij honderd jaar geleden begon. Duijzer zei dat er ooit 1300 plekken in Nederland waren, waar men een Rabobank vond. Want die wilde altijd ‘dichtbij’ zijn. In Amstelveen betekende dat een Rabokantoor in elke wijk. Dat was in lijn met wat de oprichters bedoelden in de negentiende eeuw. “Gewone mensen konden niet aan kredieten komen”, zei Duijzer. Vandaar de opzet van een coöperatieve bank.

Gemeenschap

Dat wil Rabo nog steeds zijn. Dicht bij de gemeenschap staan en die met een deel van de winst ook steunen. Maar ‘dichtbij’ heeft in dit digitale tijdperk een andere betekenis gekregen. Intussen zijn er talloze wereldwijde crisissen, zoals op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaat en de oorlog in Oekraïne, om er maar een paar te noemen. Duijzer gaf meer vragen dan antwoorden daarop en zei dat men die antwoorden later met de ledenraad mocht bespreken.

Wetgever

Dat de coöperatieve structuur die de Rabobank er altijd op heeft nagehouden onder druk is komen te staan, bleek ook uit de diverse workshops. De bank is destijds opgericht door boeren die bij de andere banken niet terecht konden, c.q. daar werden geweigerd voor de noodzakelijke financiering. Maar hanteert Rabo nog steeds dezelfde normen als toen, vroeg een ondernemer. En wat duurzaam ondernemen betreft rees de vraag of Rabobank op dat gebied dan een eigen beleid heeft of gewoon bijdraagt aan wat de overheid wenst en op basis daarvan ook bijvoorbeeld hypotheken verstrekt. “De bank moet faciliteren en niet de rol van de wetgever overnemen”, zei iemand.

Ruimteschip

Intussen bleef de Rabobank bestaan, toen andere banken (AMRO, ING, SNS et cetera) omvielen of dreigden om te vallen. Eigenlijk hield astronaut André Kuipers een presentatie die bij het functioneren aansloot. Samenwerking en leiderschap, daar gaat het in een ruimtereis om. “Wij voeren uit wat op aarde van ons wordt gevraagd. Daar zitten de bazen,” zei Kuipers. Volgens hem leven op aarde allemaal mensen die in wezen astronaut zijn: Zij leven op een ruimteschip, dat planeet heet. En de fotograaf citerend die met hem meereisde zei hij: ‘Wij gingen naar de maan, maar ontdekten de aarde.’ Uit de foto’s die hij presenteerde, bleek wat er door klimaatverandering op deze aarde tegenwoordig misgaat.

Foto: ledenraad aangetreden. Directeur Ugur Pekdemir (voorgrond) vraag nieuwe leden daarvoor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.