In Naarden werden woensdag de versierselen behorend bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de in Amstelveen wonende Henk Woldring. Naarden was gekozen omdat daar het Comenius Museum staat en Comenius er zijn laatste rustplaats vond.

Woldring heeft zich de laatste jaren voor het museum ingezet en concentreerde zich sinds zijn emeritaat  in 2008 op het leven en werk van Jan Amos Comenius.

Menselijke cultuur

Voor de stichting Comenius Museum vervulde hij van 2013 tot heden vrijwillige werkzaamheden als waarnemend voorzitter en wetenschappelijk onderzoeker. De uitreiking van de koninklijke onderscheiding vond plaats ter gelegenheid van de presentatie van zijn nieuwe boek “Om de menselijkheid van de cultuur”. (Ondertitel: Het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, in relatie met rozenkruisers en vrijmetselaars.) Woldring ontvangt kreeg de onderscheiding wegens zijn bijdrage aan het sociale en filosofische denken en aan zijn uitzonderlijke inzet om het werk van de Tsjechische filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1582-1670) levend te houden.

Hoogleraar

Vanaf 1974 tot aan 2008 was Woldring verbonden aan de faculteit der Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1986 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Politieke Filosofie bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Decennia lang heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoudelijke ontwikkeleng van zijn vakgebied.

Hij was voor de stichting Comenius Museum een zeer belangrijke en stimulerende kracht. Jarenlang verrichtte hij onderzoek naar het gedachtegoed van Comenius. Daarmee kreeg de stichting een stevig wetenschappelijk fundament.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.