Zeventien koninklijke onderscheidingen waren er vanmorgen voor Amstelveners in het kader van de jaarlijkse landelijke zogeheten lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Burgemeester Ttapko Poppens deelde namens hem drie Ridderorden uit en de veertien anderen werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Er was trouwens één inwoner van Waverveen bij.

 Allen hebben zich volgens de gemeente gedurende langere tijd als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt voor de Amstelveense samenleving.

Fysiek

Na twee jaren waarin fysieke lintjesregen wegens corona niet kon, was vanmorgen weer een bijeenkomst op het raadhuis plaatsvinden. Dat vond de burgemeester extra feestelijk. “De lintjesregen is altijd weer een bijzondere gebeurtenis”, vindt hij. Ook hem was naar zijn zeggen het grote aantal enthousiaste, betrokken vrijwilligers opgevallen. “Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, de wijk of hun medemens. Ik ben trots op alle Amstelveense vrijwilligers. Vandaag is een aantal van hen in het zonnetje gezet.”

Ridders

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden Maarten Aalders, Erik Meijer en Marcel Mock. De eerste voor zijn bijdragen als theoloog en onderzoeker in geschiedschrijving op kerkelijk, cultureel en politiek gebied. Hij verdiende zijn sporen als schrijver van tal van wetenschappelijke publicaties en is chroniqueur van het Nederlands protestantisme geworden. De andere twee werken en werkten onder meer voor Joodse organisaties. Erik Meijer zet al decennialang zijn professionele en bestuurlijke kennis in voor maatschappelijke organisaties op lokaal en landelijk niveau. Hij was bestuurslid van verschillende Joodse organisaties en penningmeester van stichting Amstelveense Internationale Evenementen en het Amstelveenfonds. En is nu voorzitter en penningmeester van stichting Joods Hospice Immanuel en van stichting vrienden van Joods Hospice Immanuel.

Marcel Mock is al langer dan 40 jaar vrijwilliger bij Joodse organisaties en was medeoprichter van jongerenvereniging IJAR. Hij is secretaris van Meschibath Nefesj Amsterdam, bestuurslid van Joods Maatschappelijk Werk en raadslid bij Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge. Verder was hij initiatiefnemer en is hij bestuurder van stichting eerherstel Joodse begraafplaats Zeeburg. Initiatiefnemer ook en lid van de commissie bridgevereniging Pegasus-Amstelland tot oprichting Denksportcentrum Amstelveen.

Leden

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden de volgende personen. Pastor Adolfs staat al meer dan 47 jaar lang klaar voor de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ook na zijn emeritaat is hij voor vele generaties tot op de dag van vandaag een toegewijde priester. Daarbij was hij geruime tijd bestuurslid bij stichting begraafplaats ‘St Barbara’.

Mevrouw Agnes Blokker is eigenlijk fulltime vrijwilliger. Behalve bestuurslid van de parochieraad St. Urbanuskerk Nes aan de Amstel is zij secretaris van de stichting cursusproject De Ronde Venen en penningmeester van de stichting het Dorpshuis Nes aan de Amstel. Daarnaast is zij secretaris en penningmeester van stichting Barbarugo en bestuurslid bij Amstelland Senioren Computerclub en vrouwennetwerk NVVH Wilnis.

Raadslid

Ex-raadslid Paul Feenstra (VVD) nam na drie bestuursperioden (2010 – 2022) afscheid van de raad en was ook één periode voorzitter van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen  (2018 – 2022). Hij deed als raadslid onder andere de woordvoering over de A9 in commissie ruimte, wonen een natuur (RWN) en hield zich bezig met financiën als lid van de rekenkamercommissie. Volgens de gemeente is hij een bekwaam bestuurder met grote dossierkennis. “Een bestuurlijke omnivoor”, noemde de burgemeester hem. Feenstra zelf was wel ingenomen met de onderscheiding, maar vond na afloop dat allerlei vrijwilligers die eigenlijk meer hadden verdiend. “Als je als raadslid maar lang genoeg blijft zitten, krijg je dat lintje vanzelf, of je nou goed bent of niet”, zei hij.

Wouter Hildebrandt kreeg de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis Amstelland, Gehandicaptenraad en Seniorenraad. Hij nam ook deel aan het Kennis Advies Team Sociaal Domein en leverde volgens de gemeente een waardevolle bijdrage aan de Participatieraad Sociaal Domein.

Geesina Janssen is al meer dan vijftig jaar vrijwilliger voor de christelijk gereformeerde kerk Amsterdam, de Amstelgemeente, en is actief lid bij van verschillende teams binnen de kerkgemeenschap. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor beheer en aanschaf van kerkelijke attributen en ook actief als vrijwilliger bij de Voedselbank Amstelveen.

Slachtofferhulp

Max de Jong ondersteunt bij Slachtofferhulp Nederland slachtoffers en nabestaanden van verkeersongelukken in de regio Amsterdam. Hij is ruim achttien jaar actief bij de afdeling Algemene Dienstverlening Amsterdam-Amstelland en zes jaar bij de Juridische Dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland. Als lid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam is betrokken bij de bouw van een nieuwe synagoge en de ontwikkeling van begraafplaatsen in Amstelveen en Hoofddorp.

Ank Jonker, echtgenote van de al eerder gedecoreerde fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad Ben Jonker, vervult bij drie organisaties een centrale en coördineerde rol en was geruime tijd secretaris van de Titus Brandsmaparochie. Vervult verder de functie van coördinator, sinds de fusie in Rooms Katholieke Parochie Amstelland. Daarnaast secretaris, commissaris, commissielid en organisator bij voetbalvereniging RKAVIC en secretaris bij het partijbestuur van het CDA afdeling Amstelveen.

Henk Jurriansen was bestuurslid bij onderwijsgroep Amstelland, voorheen Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs. Maakt deel uit van het team Thuisadministratie bij de stichting Humanitas, afdeling Amstelland, eerst als vrijwilliger en later als coördinator. Hij is ook vrijwilliger bij Loket20 en coördinator van financiële cafés in Amstelveen, Aalsmeer en Ouder-Amstel. Verder is hij betrokken bij Kledingbank Amstelland, als penningmeester

Zwemmen

Nico van Kooten kreeg de onderscheiding wegens zijn vele vrijwillige werkzaamheden. Hij was secretaris van zwemvereniging Amstelland, is voorzitter van de bewonerscommissie Rembrandtweg en omgeving, betrokken bij de organisatie van veel activiteiten van stichting Stadsdorp Elsrijk en bestuurslid van bewonersraad Amstelveen. Daarnaast was hij initiatiefnemer en is hij actief vrijwilliger van Repair-café Elsrijk.

Eddy Mock was geruime tijd vrijwilliger bij de ateliers van het leer-en werkcentrum Nesjomme, onderdeel van het Sinaï Centrum in Amstelveen. Hij verrichtte daarna werkzaamheden bij Joods Maatschappelijk Werk en behoort tot de vaste kern van vrijwilligers van de Johan Cruyff foundation. Verder geeft hij nog steeds opfrislessen bij de bridgeclub Aemstelle en is hij medeorganisator van de Siblings Bridge Drive. Verder is hij vaste kracht bij de groenvoorziening van de Portugees Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel.

PvdA

Henk Niemeijer koos 25 jaar geleden voor vrijwilligerswerk bij Persoonsalarmering van stichting Welzijn Ouderen (tegenwoordig onderdeel van Participe Amstelland). Heeft de installaties van analoog naar digitaal naar GSM aangepast. Onderhoudt de apparaten en was jarenlang vrijwilliger bij de storingsdienst.

Boyd Spruijt kreeg de onderscheiding voor zijn activiteiten bij voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Daar is bij al meer dan vijftig jaar vaste vrijwilliger in verschillende functies. Hij is voorzitter van de Club van 100, leider van eerste heren- en dameselftallen, wedstrijdsecretaris, lid bardienst en werkploeg en organisator van tal van toernooien en evenementen.

Simone Susan is al 35 jaar verdienstelijk voor de Nederlands Joodse gemeenschap. Onder meer als actieve vrijwilliger voor het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam en zij verricht hand- en spandiensten en werft leden voor de Vrienden van het Joods Cultureel Kwartier. Ook is zij spil van de informatiebalie van het Joods Historisch Museum. Daarnaast is zij lid van het campagneteam van stichting Collectieve Israël Actie, medeorganisator van evenementen en zij ondersteunt het management.

Ad Verkleij was van 2004 tot 2014 vicevoorzitter van de Titus Brandsmakerk, aansluitend vicevoorzitter van de Rooms Katholieke parochie Amstelland, coördinator en woordvoerder van parochiebestuur en bestuurslid van de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. In die hoedanigheid is hij ook opdrachtgever voor de herstelwerkzaamheden van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Daarnaast is hij bestuurslid van de PvdA, afdeling Amstelveen.

Zonnetje

Burgemeester Poppens zei dat zowel tweemaal de naam Mock als het echtpaar Jonker op familiebanden duidt. Ed en Marcel Mock zijn overigens verre familie van elkaar. Maar alle gedecoreerden zijn door hun omgeving voorgedragen voor de koninklijke onderscheiding. Poppens zei trots te zijn op de mensen die door de decoratie on het zonnetje worden gezet. Dat Amstelveen een gastvrije gemeente is, blijkt volgens hem ook uit de talloze Oekraieners die met veel liefde zijn opgevangen door maatschappelijke en culturele instellingen en particulieren.

VVD-fractie feliciteerde Paul Feenstra (derde van rechts) en zei op Twitter trots op hem te zijn.

5 COMMENTS

  1. Reden genoeg om kritisch te kijken naar de procedures van voordracht en selectie opdat de uitkomst evenredig is en daarmee een afspiegeling van de Amstelveense bevolking. Het is immers aannemelijk dat het percentage actieve, toegewijde, onbaatzuchtige, vrijwillige en verdienstelijke burgers in de verschillende bevolkingsgroepen ongeveer even groot is. Dat is niet de indruk die bij de nogal onevenredige toekenning van Koninklijke onderscheidingen wordt gewekt.

    • HERBERT RAAT!!!!!!! , onze super mediageile wethouder van de kliekjespartij de VVD, onder wiens bezielende leiding de afgelopen verkiezingen ze ook nog eens 2 zetels achteruit zijn gekacheld.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.