Dat Burgerbelangen Amstelveen (BBA), de derde partij qua grootte, zeer teleurgesteld is weer niet bij de coalitie te behoren en men het verlies van de VVD (twee zetels) liever te compenseren door Goed voor Amstelveen (ook twee zetels), bevestigt nu ook secretaris en oud-journalist Frits Suèr. Volgens hem hebben diverse prominente bbA’ers en fractieleden er teleurgesteld op gereageerd.

Linda Roos, oprichter van bbA en gedurende vele jaren tot 2016 fractievoorzitter vindt dat de angst bij de partijen regeert, meldt Suèr. “Helaas waar de angst regeert, komen over het algemeen geen goede dingen tot stand”, tekende hij uit haar mond op.

Tactloos

“De VVD wil geen kritische pottenkijkers en D66 durft geen mening te vormen op het tactloos handelen van haar hoofdbestuur en haar minister in de MeToo-affaire. Ik hoop dat de inwoners van Amstelveen bij de volgende verkiezingen de landelijke partijen eens links laten liggen, want de verwevenheid van de landelijke partijen met hun lokale afdelingen en andersom is groot.”

Ook partijvoorzitter Peter Bot, zelf oid-wethoyuder, is zeer teleurgesteld. “Zo krijg je zeker geen hogere opkomst bij de volgende verkiezingen”, voorspelt hij. “Dit is een beetje de democratie naar het graf duwen.” En bbA-raadslid Ferry van Groeningen, eerder voor het CDA in de raad, is het met hem eens. “VVD en D66 kiezen voor het behoud van de macht in plaats voor verandering voor Amstelveen”, zegt hij. “bbA heeft met een positieve veranderingsgezinde campagne de kiezer in Amstelveen kunnen overtuigen. Wij zijn beloond met een vijfde zetel in de raad en zijn nu de derde partij van Amstelveen. De fracties van VVD en D66 durven het niet aan om samen met bbA aan een toekomstbestendig Amstelveen te werken. Teleurstellend. Maar we zullen ons ook in de oppositie van onze beste en onafhankelijke kant laten zien.”

Partijbelangen

Raadslid Pieter Monkelbaan is verwonderd en vooral verrast. Volgens hem beloven twijfelende leiders en weifelende achterbannen nooit veel goeds voor de toekomst. “Er is gekozen voor partijbelangen en niet voor de verkiezingsuitslag van en het bredere draagvlak in Amstelveen. Onze lokale, onafhankelijke strategie is helder, de tactiek zullen we als vanouds verder aanscherpen, de uitvoering zal helder en grensverleggend zijn, en als altijd voor de Amstelveners. Op weg naar misschien wel de grootste partij van Amstelveen.”

Oud-voorzitter Paul van der Meer signaleert een herhaling van vier jaar geleden. “Dat was toen niet anders. Niks nieuwe politiek. D66 wil gewoon haar koers, zonder eigenwijze meningen. bbA moet reageren met een sterke oppositie en men moet met de juiste argumenten in de aanval gaan.” Aan lijsttrekker en fractievoorzitter Ruud Kootker zal het wat dat betreft niet liggen. “Er liggen nu grote uitdagingen voor ons”, zegt hij. “We moeten het vertrouwen van de kiezer behouden en zorgen dat we de zittende macht doorbreken. Proberen de grootste partij van Amstelveen te worden. Ik zou zeggen: wie doet me? Groei in mensen, groei in kaders en groei in zetels.”

Geen recht  

Volgens oud-wethouder voor bbA John Levie doet de gang van zaken geen recht aan de keuze van de Amstelveense kiezers. “Voor de meerderheid van alle partijen in Amstelveen was bij een enquête na de verkiezingen deelname van bbA een logische keuze. Daarbij gaf bbA zelf aan zich graag naast de PvdA, VVD en D66 in een college vertegenwoordigd te zien voor een goede balans.” Suèr schrijft dat van alle politieke partijen die in de afgelopen raadsperiode al vertegenwoordigd waren bbA naar de mening van Levie de enige partij is die een extra zetel won. “In de twee colleges van 2010 tot 2018 was bbA – sinds 1994 in de raad vertegenwoordigd- altijd een betrouwbare coalitiepartner met een stabiele fractie. Maar de VVD (21% minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen, twee zetels minder) en D66 (10% minder stemmen) hebben samen met de PvdA besloten dat bbA niet mag meedoen. Dat betekent dus dat voor bbA een rol in de oppositie rest, zeker geen onbelangrijke rol.”

De partij vindt dat in een echte democratie de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Zo’n democratie heeft volgens bbA behoefte aan een stevige maar faire oppositie die het belang van Amstelveen en haar inwoners voorop stelt en goed vertegenwoordigt. bbA ziet daar een belangrijke rol voor de eigen fractie. Levie: “Ik ben er van overtuigd dat bbA deze rol zeer goed zal vervullen en ik hoop van harte dat deze democratische ruimte er de komende jaren zal zijn.” Het debuterende raadslid Kitty Huisman zegt: “Om bbA op deze wijze buiten de coalitie te houden is zeer schadelijk voor de reputatie van en het vertrouwen in de politiek. Ik hoop dat de mensen na deze gang van zaken het belang van een betrouwbare onafhankelijke partij nog meer gaan inzien. Ik hoop dat zij ons de komende jaren gaan steunen en zich bij ons aansluiten. Wij gaan in ieder geval door met ons volledig in te zetten voor de belangen van Amstelveen.”

10 COMMENTS

 1. Beetje apart wel dat ongeveer de gehele BBA in een apart (pers)bericht haar plas doet over de coalitieplannen van VVD en D66. Het is balen dat je er andermaal naast staat, maar tegelijkertijd ook naïef dat de BBA dacht nu wel uitgenodigd te worden voor coalitiedeelname. De gedachte was kennelijk dat de persoonlijke ‘verschillen’ in de afgelopen jaren wel opgelost zouden zijn en dat door vriendelijk oppositie te voeren en regelmatig mee te stemmen met de coalitie de deur open zou staan. Nu weet de BBA hopelijk dat het geen bal uitmaakt of je meestemt of niet, hoe je oppositie voert en hoeveel goede gesprekken je wel niet hebt gehad met andere partijen. Politiek is een hard vak waarin met een glimlach afscheid van je wordt genomen. Onthou dat BBA, voor over vier jaar.

 2. Wie weet als Herbert Raat na 20 jaar amstelveense gemeentepolitiek waarvan 16 jaar (!) als wethouder afscheid neemt? Of zou hij in 2026 dan gaan voor 20 jaar wethouderschap en 24 jaar amstelveense politiek tot 2030? Burgemeesters, raadsleden, wethouders, coalitiepartners gaan en komen maar herbert raat blijft altijd?!

  Mark Rutte startte ook in 2010 als minister president. Is er een parallel tussen Mark Rutte en Herbert Raat? Ze praten alles recht dat krom is, en zijn ver over hun hoidbaarheidsdatum.

  • In het bedrijfsleven, waar de VVD zo geil van wordt, weet ik nog wel dat je niet te lang op één post moest blijven zitten. Je moest je ontwikkelen en alert blijven.

   De managers die je dat vertelde zaten zelf vaak oneindig lang op hun goedbetaalde baantje.

   Zo werkt het liberalisme ook. Marktwerking alleen daar waar de gewone man opgejaagd wordt. Zodra de welgestelden zelf aan de beurt zijn, hoor je hen niet meer over hun verafgode marktwerking. Hypocriet tot op het bot.

 3. “D66 wil gewoon haar koers, zonder eigenwijze meningen.”

  Dát is het probleem. Raat (VVD) en Gordon (D66) willen gewoon met z’n tweeën kunnen aanrommelen, zónder pottenkijkers, betweters en tegensprekers. D66 is een willige bijwagen van de VVD zonder al te veel eigen ideeën. Koers? Wélke koers?

  Van de PvdA heeft Raat ook geen last en van mevrouw Höcker verwacht hij die kennelijk evenmin. De lokale pers is gelijkgeschakeld. Dat gaat lekker zo.

  Het machteloze gespartel van Ruud Kootker (BBA) bevestigt alleen maar Raats handige onaantastbaarheid die ten onrechte wordt opgevat als bestuurlijke kwaliteit.

  Zwakke organisaties kiezen zwakke leiders. De burgemeester en de ambtenaren vinden het allemaal wel best.

 4. Herbert Raat wil graag toe treden tot het rijtje met Maaten, Zittema, Heemskerk en Goudsmit, maar volgens mij werd er toen geluisterd naar elkaar, nu is dat helaas anders, één kapitein die ook stuurman is en de anderen mogen meevaren op zijn schip!

  • Kortom de Kim Il Raat van Amstelveen, die alleen maar opkomt voor de mensen met poen, die zeggen dat zij alleen er veel voor doen.

 5. Dirk Zittema was van 1970 tot 1990 wethouder, 20 jaar dus. Niet normaal lang. Voor het CDA vanaf 1980 en daarvoor Christelijk Historische Unie? Begin 2009 overleden.
  Piet Heemskerk was van 1962 tot 1994 raadslid voor de Katholieke Volkspartij en vanaf 1980 voor het CDA. Toen het langszittende raadslid met 32 jaar raadslidmaatschap.
  Piet Heemskerk was ook 12 jaar lang wethouder van 1970 tot 1982.
  Ben Goutsmit was 14 jaar, van 1964 tot 1978 wethouder voor de PvdA
  H. Maaten was wethouder voor de VVD van rond 1980 (geen details verder kunnen vinden)

  Sja. als het gaat om langstzittende wethouder zal hij nog tot 2030 moeten blijven om Dirk Zittema te evenaren….Maar ook met 16 jaar wethouderschap tot 2026 zal hij behoren tot de langszittende Amstelveense wethouders ooit.

 6. Ter herinnering aan 20 jaar vriendjespolitiek en bestuurlijk hobbyisme zal het grootste verkeersplein van Amstelveen bovenop de 8-baans verkeersgoot A9 in het centrum van Amstelveen voor altijd zijn naam dragen: Herbert Raatplein. Een standbeeld van Lely-achtige proporties zal op die plek uitkijken over de kruising van machtige verkeersstromen. Ook op een paar andere plaatsen in Amstelveen, zoals een houten gebouwtje in de Randwijcklaan, een bunkertje in Elsrijk, een drinkwaterpunt in Uilenstede en een tot luxe-appartementen omgebouwde bioscoop in het Stadshart zullen plakkaten het dankbare nageslacht doen herinneren aan zijn grootste wapenfeiten. Hij zal die nog tijdens zijn wethouderschap onthullen, mét foto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.