Hoewel op elke agenda van een raadscommissie het punt ‘regionale aangelegenheden’ voorkwam en dat zeker ook in de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad (zonder die commissies) zal worden opgenomen, heeft geen enkele politieke partij zich in haar verkiezingsprogramma uitgelaten over de grootste biomassacentrale die er in Amstelveense achtertuin Diemen komt. Lokale politiek houdt kennelijk op bij de gemeentegrenzen, hoewel er partijen zijn die dat tegenspreken; naar zij zeggen is ook de regio van belang is. Kennelijk behalve als het over energie en klimaat gaat.

Uit niets bleek tijdens de verkiezingen enige interesse voor de dreiging in een buurgemeente, hoewel Diemen niet alleen tot de Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort, maar zelfs tot de (sub)regio Amstelland en de Meerlanden.

Hout

Blijkbaar hebben Amstelveense politici geen enkele mening over de voor schandalige ontbossing zorgende houtstook in de achtertuin, die meer dan enige andere energiebron voor een immense CO2-uitstoot zorgt, maar door Frans Timmermans in Brussel voor groen wordt gehouden. Sterker nog: De CO2-uitstoot van biomassa, zoals gezegd veel meer dan die van bijvoorbeeld kolen, mag door niemand worden meegerekend, want dan klopt de telling á la Timmermans blijkbaar niet. Dat de man zo kleurenblind was, wist ik niet, maar ook de meerderheid van de politiek gelooft die klinkklare leugen blijkbaar.

Tafels

Aan de volstrekt ondemocratische klimaattafels in dit land mocht in het geheel niet over kernenergie worden gepraat, wel over biomassa. Misschien dat in Amstelveen dat, met D66 en GroenLinks voorop, wordt nagepraat door alle partijen. D66 heeft kennelijk koortsachtig gezocht naar ministers die absoluut geen verstand hebben van bezigheden van hun departement. Zo belandde Rob Jetten, die het verschil tussen stikstof en CO2 niet eens weet, aan het hoofd van het ministerie dat zich met een klimaat bezighoudt en Ollengron op dat van Defensie, terwijl zij (in elk geval tot voor kort) een sergeant niet van een majoor kan onderscheiden. Niet nodig, vindt Sigrid Kaag, die zich het ministerie van Financiën toe eigende terwijl zij geenszins enig verstand daarvan heeft. Haar uitleg: Ik hoef alleen maar voor de procedures te zorgen, zodat ambtenaren hun werk kunnen doen. Wat er volgens mij op neer komt dat in wezen ambtenaren het land besturen. Dat leidt soms tot jarenlange miskleunen als de toeslagenaffaire, maar dan treedt gewoon een compleet kabinet af, om daarna weer terug te keren.

Bureaucratie

Ik vrees dat het in Amstelveen niet anders is. Voordeel van ambtenaren is dat die blijven als politici allang zijn vertrokken. De gemeenteraad mag dat in theorie het hoogste bestuursorgaan zijn, in de praktijk blijkt dat allerminst. Het gaat er dus ook om bij welk energiebeleid de ambtelijke staf zich thuis voelt. Als in de bureaucratie D66 en GroenLinks de hoogste ogen gooien, heeft men er geen enkele moeite mee de stukken voor D66-wethouder Floor Gordon voor te bereiden, in de wetenschap dat de gemeenteraad die voorstellen toch wel volgt. Misschien dat dáárom geen letter in de verkiezingsprogramma’s is gewijd aan het gevaar dat uit Diemen dreigt. BBA-raadslid Jacqueline Solleveld Olthof van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vroeg vrijwel altijd spreektijd bij het punt regionale aangelegenheden. Maar die keert in de nieuwe raad niet terug. Ook wat er in Diemen gebeurt blijft een voor Amstelveens bestuur gesloten boek. Het bestuur van deze gemeente is nu eenmaal gewend de andere kant op te kijken…..

3 COMMENTS

 1. Voorbeeldje van slechte regio-afsstemming:

  Na twee jaar werken aan de beneluxbaan en buitenveldertselaan gaat Gemeente Amsterdam nog eens 14 maanden (!) aan het werk met veel overlast aan… de buitenveldertselaan!

  Veel overlast dus vanuit en naar Amstelveen naar Amsterdam te verwachten tot eind mei 2023! Dan denk ik: hadden ze toch ook toen tegelijkertijd kunenn doen om overlast te beperken en in een keer alle pijn te nemen!? Zo ligt alles continu open!

  Lekker gecoördineerd allemaal!

  https://www.amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/werkzaamheden/buitenveldertselaan/

 2. De Buitenveldertselaan/Beneluxbaan is toch al een voorbeeld van slechte regio-afstemming, want waarom werd die 4-baans autoweg niet aangesloten op de rijkswegen A10 en A9?

  Nu moet de smalle 2-baans stadsroute Keizer Karelweg voor die verbinding zorgen.

  Dat wordt nog erger als straks het enorme Herbert Raatplein bovenop de verbrede en verdiepte verkeerstrog A9 klaar is.

  Dom, dom, dom.

 3. Men kijkt qua milieu niet alleen regionaal de andere kant uit, maar ook in de gemeente. Zo hebben onlangs een stel appartementen in de KKP een hoger energielabel gekregen zonder dat er iets is gebeurd.
  Volgens mijn bronnen zijn alle politieke partijen hiervan op de hoogte. In de raad zijn hierover nog geen vragen gesteld.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.