Wethouder Rob Ellermeijer (VVD) heeft zijn werkzaamheden voorlopig neergelegd om gezondheidsredenen. Op dit moment zijn coalitiebesprekingen gaande om te komen tot een nieuw college van B en W. Tot die tijd neemt wethouder Herbert Raat de taken van Rob Ellermeijer waar.

Het is overigens de vraag of Ellermeijer voordat de formatie klaar is nog terug komt. Hij was sinds 2018 raadslid en besloot niet meer in het na de formatie aantredende college van B&W terug te komen. Voorheen was hij raadslid. Op de nieuwe kandidatenlijst staat hij op de onverkiesbare 21e plaats.

Sport

Rob Ellermeijer heeft in het zittende college onder meer verkeer, vervoer, sport en media in zijn portefeuille.

“Rob is een fijne collega die bijzonder wordt gewaardeerd binnen het college en onze organisatie”, zegt burgemeester Tjapko Poppens. “Rob is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken om inwoners verder te helpen en onze gemeente mooier te maken. Hij geeft honderd procent voor Amstelveen. Het college van B en W wenst Rob een spoedig herstel.”

Ellermeijer (1958) kwam al op zijn achtste jaar naar Amstelveen. Voordat hij wethouder werd, was hij partner van het accountantskantoor Ernst & Young, waar hij 35 jaar werkte.

26 COMMENTS

 1. Beterschap voor de man.
  Maar goed, het is opvallend. Na de verkiezingen 2018 was er ook een wethouder die vanwege gezondheidsredenen zijn werk moest neerleggen. Rob Ellermeijer is 64; de eerdere wethouder was toen 62 dus min of meer zelfde leeftijdscategorie.

  Is Amstelveen zo ziekmakend als het om de wethoudersfunctie gaat? Of alleen voor 60+ers?

  En ook een ander opvallend iets: Herbert Raat die al formateur is, neem de HELE portefeuille van Rob Ellermeijer over.
  Hoe vindt Herbert Raat de tijd er voor?

  De portefeuilles wonen, volkshuisvesting, verkeer, vervoer, openbaar vervoer, Amstelveenlijn, gebiedsontwikkeling Oude dorp Media, Sport, recreatie en waterbeheer lijken tamelijk zwaar. Herbert Raat doet al Financien, A9, Stadshart, welstand/monumenten, handhaving, vergunningen, dienstverlening, Schiphol. en kunst en cultuur.

  Oftewel de formatie die nog wel 2 maandjes kan duren (niets is zeker!) en ondertussen heb je een soort superwethouder van Herbert Raat gemaakt zonder dat de gemeenteraad er iets van moet vinden.
  Natuurlijk officieel/formeel blijft Rob Ellemerijer de wethouder en op de loonlijst, maar hij is op ziekteverlof en dus niet actief zolang er geen nieuw College van B&W is.

  Trouwens Rob Ellermeijer heeft de eer de geschiedenisboeken in te gaan om de Amstelveens politicus te zijn die op oneigenlijke gronden een voor de VVD onwelgevallig medium RTVA omzeep te hebben willen helpen en daar heel ver in is gegaan, ook al mislukte het. Of hij daarmee de gemeente mooier heeft gemaakt? Idem met de Amstelveenlijn trouwens daar zijn de nodige situaties ontstaan met dank aan hem.

 2. Ik wens wethouder Ellermeijer beterschap.

  Met de opheffing van ov-haltes is Amstelveen er niet op vooruit gegegaan en met de overname van Ellermeijers taken door wethouder Raat (VVD) is Amstelveen nog wat zieker geworden.

  • Wat en waarom, BK?

   Moet ik mijn kritiek op de onzinnige opheffing van ov-haltes inslikken omdat de daarvoor verantwoordelijke bestuurder (hopelijk tijdelijk) ziek is?

   Over peil gesproken: Als je weer persoonlijk wilt worden, moet je wel zeggen wie jij bent.

 3. “Met de overname van Ellermeijers taken door wethouder Raat is Amstelveen weer wat zieker geworden”
  Beneden elk peil. Uw gemeente staat bovenaan veel lijstjes, behalve op het uwe.
  Maar ga lekker door met huilen als lonely wolf op uw balkonnetje. Niemand luistert.

 4. Citaat: “Rob is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken om inwoners verder te helpen en onze gemeente mooier te maken….”

  Tja, dat is maar vanuit welk standpunt je het bekijkt. Voor veel mensen is Amstelveen een ronduit lelijke gemeente om in te wonen. En wat krijg je dan te horen: als het je hier niet bevalt dan zoek je je geluk maar elders. Dat is de zelfvoldane VVD-attitude.

 5. Financien
  A9
  Stadshart
  Wonen
  Volkshuisvesting
  Verkeer
  Vervoer
  Openbaar vervoer
  Media
  Handhaving
  Amstelveenlijn
  Gebiedsontwikkeling
  Waterbeheer
  Oude dorp
  Vergunningen
  Dienstverlening
  Schiphol
  Welstand/monumenten
  Kunst
  Cultuur
  Sport
  Recreatie

  De macht op al deze terreinen ligt in Amstelveen in handen van een publiciteitszieke egomaniak en vriendjespoliticus, oud-gemeentevoorlichter zonder enig diploma die het liefst bezig is met zijn hobby’s, die daarbij alleen luistert naar vrienden, meepraters en lobbyisten en die kritiek en tegenspraak negeert en critici publiekelijk afbrandt.

  Dat is ziek, doodziek, zeker als men die bestuurder de mogelijkheid gunt om zich in een derde termijn nóg meer als een Zonnekoning te gaan gedragen.

  “Als er in het centrum van de macht geen cultuur van tegenspraak bestaat, ontstaan daar netwerken van mensen die elkaar goed kennen: netwerkcorruptie.”

  (Mr. dr. Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie op de Academie Bestuur, Recht en Ruimte, in Vrij Nederland 01-2022.)

 6. Hoe weet u eigenlijk dat in hetcentrum van de macht in Amstelveen geen cultuur van tegenspraak bestaat? Komt u er regelmatig over de vloer? Bent u op dit gebied net zo geverseerd als mevrouw Slingerland, wiens overigens juiste stelling door u zonder enige onderbouwing op een situatie wordt toegepast waar zij hem niet voor geschreven heeft?

 7. Ook Amstelveen is een open en transparante democratie, of zou dat althans moeten zijn. De gemeenteraad is het centrum van door de burgers gedelegeerde macht.

  Het bestuurlijke beleid, de politieke besluitvorming en de uitoefening van bestuurlijke macht wordt kritisch gevolgd door onafhankelijke pers als waakhond van onze lokale democratie, of dat zou althans moeten gebeuren.

  Als in het lokale centrum van de macht een cultuur van tegenspraak zou bestaan, dan zouden wij als burgers daarvan op de hoogte moeten zijn en zouden wij daarvan iets merken.

  Niet, dus.

 8. Kortom: u weet er niets van omdat de pers u er niet van op de hoogte stelt? Dan is uw aanhalen van mevrouw Slingerland dus inderdaad een schot in het duister.

 9. Het feit dat in de lokale pers niets te lezen valt over een cultuur van tegenspreken in het centrum van de politieke en bestuurlijke macht is inderdaad een indicatie van het ontbreken daarvan. Het toont ook hoezeer de pers hier ’embedded’ is.

  Ik hoopte dat iemand mij zou tegenspreken door erop te wijzen dat de gemeenteraad helemaal niet niet het daadwerkelijke centrum van de macht is. In (verhulde) werkelijkheid ligt dit namelijk bij de ambtenaren van het gemeente en zelfs niet alleen bij de hogere die (geheim) overleg voeren met de bestuurders.

  Onlangs plaatste wethouder Raat (VVD) een paginagrote advertentie in het Amstelveens Nieuwsblad over de staf Financiën. Die wordt ‘aangestuurd’ door hemzelf en daarom stond hijzelf vooraan op de foto, natuurlijk. In die staf zitten de concerncontroller, een medewerker concernfinanciën, de teamleider belastingen, de directeur bedrijfsvoering en een communicatieadviseur.

  De gemeente wordt gerund als een bedrijf en iedereen weet dat ondernemingen geen democratische instellingen zijn die tegenspraak cultiveren.

  De advertentie werd op kosten van de gemeente (‘Niemand tegen? Dan is dit voorstel aangenomen.’) duidelijk geplaatst met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, want wethouder Raat benadrukte het belang van continuïteit..

  Dáár zit de macht. Daarbinnen is tegenspraak slecht voor ieders carrière en vanaf buiten is geen tegenspraak mogelijk.

  En dan zijn er natuurlijk de persoonlijke netwerkactiviteiten van bestuurders met mensen die zij goed kennen, zoals projectontwikkelaars, aannemers, horeca-exploitanten, lobbyisten en andere belanghebbenden. Van enige vorm van democratische controle en tegenspraak is daarbij geen sprake. Daarom is een derde termijn voor gemeentebestuurders zo onwenselijk. Oud-burgemeester Eenhoorn waarschuwde hier dan ook voor.

 10. In mijn ogen kan macht best samengaan met een cultuur van tegenspraak. Overigens : Dat was toch dezelfde Eenhoorn die op verzoek van de Commissaris des Konings als waarnemend burgemeester een onderzoek instelde naar de bestuurscultuur in Amstelveen, nadat voormalig burgemeester van’t Veld daarover had geklaagd?
  Zijn conclusie was dat er weinig mis was met de bestuurscultuur. Ook bij hem zou ik dus maar voorzichtig zijn met citeren.

  • Dat de bestuurscultuur niet deugt, zegt een bestuurder natuurlijk niet over zijn eigen bestuursperiode. Eenhoorn (VVD) zal echter nooit toegeven dat hij Herbert Raat (VVD) in gedachten had toen hij waarschuwde voor zonnekoning-gedrag van wethouders die te lang aanblijven.

 11. Ik wil u overigens niet ontmoedigen maar u heeft het steeds over de derde termijn van Herbert Raat. Het is u toch wel helder dat hij naar verwachting aan zijn vierde begint?
  Maar genoeg hierover. Beterschap gewenst aan Rob Ellermeijer!

  • Vierde termijn?! Het zou verboden moeten zijn. Ik neem aan dat wij het daarover wel eens kunnen zijn, al houd ik erg van tegenspraak.

   Zwakke organisaties kiezen zwakke besturen. QED

 12. Ik vrees dat we het daar niet over eens worden. Het is aan de kiezer! En die heeft gesproken. Ervaring en wijsheid is trouwens een groot goed. Als ik zie dat nu 21 van de 37 raadsleden vertrekt vind ik dat zorgelijk. Een goede balans zou veel beter zijn. Begin eerst maar eens met een landelijke kiesdrempel van 3 % voor alle verkiezingen. Grotere fracties kunnen door taakverdeling meer kwaliteit leveren.

 13. Er is sprake van een publicitaire overkill door de VVD. Hun logo staat zelfs naast de naam van Amstelveens Nieuwsblad, alsof het een partijblad is. En dan steeds die foto’s van Raatpoetin.. Hij lijkt Ceaucescu wel. Die had de media ook in zijn zak.

  Toch heeft de VVD twee zetels verloren. Dat was een duidelijke uitspraak van de kiezers: Regime change, alsjeblieft!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.