Het is verkiezingstijd, dus alle partijen lopen zich even het vuur uit de sloffen en gaan daarbij vooral naar doelgroepen waar zij de meeste aanhang verwachten.  Dus toog D66 naar Uilenstede. Daar betoogde raadslid Tawros Asjanlan woensdag in een verkiezingsdebat, georganiseerd door be bewonersvereniging, dat actie moet worden ondernomen op het punt van veiligheid, waarover de studenten zich zorgen maken.

Hij denkt aan ‘actie’ onder meer aan onderzoek en inzet van gemeente, politie, bewonersvereniging en corporatie DUWO. Het heft er niet zoveel mee te maken, maar hij vindt dat de 2500 extra studentenwoningen, die zijn partijgenoot en wethouder Floor Gordon in het aangrenzende Kronenburg heeft gepland, er moeten komen.

Geschokt

Van een studente hoorde hij dat zij, thuiskomend van ‘een avondje stappen’ niet van de OV-halte naar huis durft te lopen en haar broer belt. “Dat schokte me”, zegt Aslanjan. “Het kan niet zo zijn dat studenten zich op hun eigen camp us niet veilig voelen.” Qua onderzoek denkt hij aan een enquête. “Ik wil dat dit op korte termijn wordt aangepakt. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Amstelveen.” Hij staat als vierde op de kandidatenlijst.

Intikken

Julian Talma (19 jaar), student en de jongste kandidaat op de lijst van D66 (tiende), zegt te weten dat studenten zich onder meer niet veilig voelen bij het donkere tramtunneltje en het slecht verlichte grasveld bij de entree van de campus. “De Vereniging van Bewoners Uilenstede  heeft het over groepen jongeren, die niet op Uilenstede wonen, maar op zoek zijn naar een feestje.” Volgens hem maken die zich schuldig aan het intikken van ruiten in de gangen en soms aan fysiek geweld tegen bewoners gebruikt. Dat meldt de VBU op een facebookpagina.

Afval

Volgens Asjanlan raken sommige delen van de campus vervallen. “Er ligt veel afval, de verlichting is slecht evenals de kwaliteit van het groen. Door dit aan te pakken, zorg je voor een prettige verblijfsomgeving.”Naar zijn mening leidt dat ook tot een groter veiligheidsgevoel. En door meer woningen (in Kronenburg) aan de campus toe te voegen, ontstaat ruimte voor meer voorzieningen, zoals een winkel, horeca en studieruimtes. “Daardoor ontstaat meer reuring op de campus. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid van het gebied.”

Foto: Talma (l) en Aslanjan (r).

1 COMMENT

  1. Goedkope verkiezingsprietpraat van ijscoboer Asjanlan, waar niemand tegen kan zijn. Laat hij er liever voor zorgen dat een afgestudeerde student met een flinke studieschuld tegen een normale prijs iets kan huren of kopen in deze gemeente en niet tegen “marktconforme prijzen” zoals zijn partijgenoot Floor Gordon altijd beweert, want dat kan ook een paar jaar afgestudeerde student beslist niet opbrengen of hij moet direct een carrière maken als een raket. Trouwens op Uilenstede zijn ook vele andere groepen ondergebracht zoals mensen uit de zorg die een werk/leertraject volgen. Die komen nooit in aanmerking voor een echte woning in onze gemeente gezien het salaris wat de meeste verdienen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.