Donderdag 17 maart (20.00 uur) wordt er door christenen weer gebeden voor Amstelveen. Behalve die geregelde interkerkelijke bidstond, zijn er wegens de oorlog in Oekraïne gebedsdiensten in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30A op de tweede en vierde woensdag van de maand om 19.15 uur.

Van de interkerkelijke gebedsdienst op 17 maart, die gewoonlijk wordt gehouden in de Pauluskerk, heeft ds. Ernst Wiskerke de leiding. Ook die staat deze keer in het teken van Oekraïne en het bidden om recht en vrede daar.

Beide

De gebedsbijeenkomst wordt gehouden in de bovenzaal van de Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116, Amstelveen. Het organiserende comité wil dat er zoveel mogelijk bidders komen en vraagt die ook iemand me te nemen om me te bidden.

De andere interkerkelijke gebedsbijeenkomsten zullen zijn op de donderdagen 21 april, 19 mei en 15 juni. Overigens valt ook de donderdag-gebedsdienst in de Kruiskerk voor Oekraïne deze keer een goede week na woensdag 17 maart. “Ga naar beide toe”, adviseert de werkgroep. De bijeenkomst in de Kruiskerk duurt ongeveer dertig minuten en bestaat uit gebeden, korte lezingen, een stiltemoment voor persoonlijke meditatie en of twee gezangen uit de traditie van Taizé en wordt afgesloten met een bede om Gids zegen.

Stilte

De gebedsdienst bestaat naast de gebeden uit korte lezingen, een stiltemoment voor persoonlijke meditatie, een of twee gezangen uit de traditie van Taizé en wordt afgesloten met een bede om Gods zegen. Tijdens de dienst is het mogelijk een kaarsje aan te steken en persoonlijke gebedsintenties uit te spreken. De eerstvolgende gebedsdienst in de Kruiskerk zal plaats vinden op woensdag 9 maart.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.