Hoewel de hypotheekrente in de afgelopen weken sterk steeg en vrijwel alle hypotheekverstrekkers hun tarieven verhoogden, liggen de hypotheekrentes nog steeds op een historisch laag niveau. De Hypotheker verwacht dat verdere stijging geremd zal worden door de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt en de huidige ontwikkelingen in Oekraïne.

De hypotheekrente blijft dus laag, waardoor de huizenprijzen dit jaar nog zullen stijgen, hoewel minder dan in 2021.  Volgens De Hypotheker droeg de recente rentestijging belangrijk bij aan toename van het aantal hypotheekaanvragen in januari en februari (+47 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 Inflatie

“De hypotheekrente is in de afgelopen maanden mede onder invloed van de oplopende inflatie gestegen”, zegt de Amstelveense franchisenemer Chris der Salm van De Hypotheker. “Om deze inflatie te beteugelen, zal de Europese Centrale Bank overgaan tot een stringenter monetair beleid en de rente naar verwachting eind dit jaar toch verhogen. Dit zal resulteren in een stijging van de kapitaalmarktrente, een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de hypotheekrente. Wij verwachten dat de hypotheekrente nog verder kan stijgen, al wordt dit wel afgeremd door de forse concurrentie op de hypotheekmarkt.

Volgens hem hebben ook de ontwikkelingen in Oekraïne impact op de financiële markten en zorgen die naar verwachting voor een neerwaartse druk op de rente. “Door deze optelsom van factoren verwachten, op basis van de informatie waarover wij nu beschikken, een rem op de verdere stijging en zal de hypotheekrente dit jaar waarschijnlijk nog op een laag niveau blijven.”

Door de lage hypotheekrentes houdt hij rekening met verdere stijging van de huizenprijzen, hoewel minder groot dan vorig jaar. “De lage hypotheekrente zit namelijk verwerkt in de huizenprijzen; het effect hiervan zal geleidelijk uitdoven en dat kan zorgen voor een afkoeling van de woningmarkt. De huidige rentestijgingen brengt dit proces mogelijk in een stroomversnelling.”

Sterk in de lift

Sinds oktober vorig jaar, toen de hypotheekrentes op hun laagste punt stonden, is de rente licht gaan stijgen. Van januari af ging deze stijging geleidelijk, maar in de afgelopen drie weken was sprake van flinke renteverhogingen, die soms 0,3 procentpunt bedroegen.

De Hypotheker ziet nog steeds op een historisch laag niveau. Zo bedroeg de hypotheekrente bij een rentevaste periode van 10 jaar met NHG vijf jaar geleden nog ruim 2 procent, terwijl deze op dit moment 1,7 procent bedraagt. Ook zijn de rentes vorige week minder sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande weken. Uit eigen cijfers van De Hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen in de eerste twee maanden van dit jaar aanzienlijk is gegroeid, met ruim 47 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. De meeste hypotheekaanvragen (+144 procent) worden ingezet voor het oversluiten van de hypotheek. Huizenbezitters willen nu het nog kan profiteren van de huidige lage rentes. Per saldo is het verschil in maandlasten bij 1,44 en 1,92 procent 71 euro bruto en 27 euro netto, blijkt uit dit rekenvoorbeeld[1]. Gedurende de gehele looptijd van een hypotheek kan dit oplopen tot extra netto kosten van zo’n 10.000 euro.

Renteverhoging ECB

De inflatie in de eurozone is mede onder invloed van de hoge energieprijzen in het afgelopen jaar sterk gestegen: van 0,9 procent in januari 2021 naar 5,1 procent nu. Een hoge inflatie kan zorgen voor een opwaartse druk van de rente. De ECB streeft naar een inflatieniveau van circa 2 procent en het is niet uitgesloten dat zij ingrijpt als de inflatie verder oploopt. Vooralsnog gaat de ECB er echter van uit dat de hoge inflatie een tijdelijk karakter heeft. Zo is de inflatie het gevolg van hoge grondstof- en energieprijzen en verstoringen in internationale bevoorradingsketens. De groeiende werkgelegenheid en overtollige productiecapaciteit zwakken de inflatie uiteindelijk af. Als de inflatie wél langere tijd aanhoudt, zal de ECB mogelijk kiezen voor een stringenter monetair beleid, wat kan resulteren in een verdere opwaartse druk op de rente. De Hypotheker verwacht dat de ECB vanaf maart haar aankoopprogramma van obligaties verder versneld zal afbouwen om de inflatie af te remmen en pas tegen het einde van het jaar eventueel de rente zal verhogen.

Stijgende hypotheekrentes

De gemiddelde 20-jaarsrente voor een hypotheek met 100 procent marktwaarde staat op dit moment op 2,43 procent en is hiermee sterk gestegen ten opzichte van januari (1,92 procent). De gemiddelde 20-jaarsrente met NHG staat nu op 2,0 procent (+0,56 procent ten opzichte van begin januari. De gemiddelde 30-jaarsrente met 100 procent marktwaarde is op dit moment 2,54 procent en is hiermee ook gestegen ten opzichte van januari (2,11 procent). Met NHG bedraagt de gemiddelde 30-jaarsrente nu 2,12 procent (+0,5 procent ten opzichte van januari). De gemiddelde 10-jaarsrente met 100 procent marktwaarde staat nu op 2,06 procent (+0,55 procent). De 10-jaarsrente met NHG ligt met 1,7 procent ligt 0,59 procent hoger dan in januari. De gemiddelde 5-jaarsrente met 100 procent markwaarde bedraagt nu 1,92 procent: een stijging van 0,48 procent ten opzichte van januari. De gemiddelde 5-jaarsrente met NHG staat nu op 1,52 procent (+0,54 procent ten opzichte van begin dit jaar).

[1] Zie hiervoor rekenvoorbeeld onderaan persbericht

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.