Fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA, die zich in een raadscommissie al druk maakte om mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van ambtenaren in de gemeentelijke organisatie, is er verbijsterd over dat nu een Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van haar eigen partij is wegens die grensoverschrijding terug moest trekken.

Maandag, op Valentijnsdag, meldde zij dat het niet alleen om rode hartjes gaat, maar dat men ook de realiteit van grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen onder ogen moet zien. “Er is niets huiselijks aan geweld binnen een gezin. Vrouwen vinden (gelukkig) hun stem en durven zich nu uit te spreken. Hoog tijd om die beerput open te trekken en er iets aan te doen.”

Wijdverbreid

De klachten binnen de PvdA zijn volgens haar kennelijk niet voldoende serieus genomen. “Ik schrik hiervan, dit soort gedrag is volstrekt onaanvaardbaar en ik veroordeel het in elke vorm.” De seksuele revolutie uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw lijkt voorbij en de laatste tijd wordt volgens haar “steeds zichtbaarder, wat vrouwen allang weten: hoe wijdverbreid grensoverschrijdend gedrag is.” Instellen van een meldpunt, aanstellen van vertrouwenspersonen en een duidelijk kader stellen met wat wel en wat niet acceptabel is een broodnodig startpunt, meent zij. “We merken echter in de praktijk dat protocollen en regels alleen dit gedrag niet voorkomen. Uiteraard moeten er consequenties volgen op dit soort gedrag, maar dan is het eigenlijk al te laat. En met het verwijderen van één rotte appel is het probleem niet opgelost. Het is een (wereldwijd) cultureel probleem dat een bredere aanpak verdient.” Mariëtte Hamer, ook PvdA en voorzitter SER, zal als regeringscommissaris voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld dit thema op de agenda zetten, constateert de verder. “Dit is de eerste stap naar het aanpakken van dit brede maatschappelijke probleem. Ik wil dat vrouwen zich kunnen bewegen in een veilige omgeving en aangeven wanneer iemand over jouw grens gaat en waar dit wordt gerespecteerd én ondersteund door de anderen om je heen. We moeten elkaar kunnen aanspreken op wat wel en niet gepast gedrag is. Mannen hebben een belangrijke rol in het aanspreken van andere mannen op hun gedrag door het op te nemen voor vrouwen.’

Rugzak

Maar zij vindt dat de zaak niet geheel zwart-wit is. “Uiteraard zijn er gevallen die overduidelijk grensoverschrijdend zijn. Elk mens heeft een andere “rugzak”, een ander verleden en ervaart dingen anders. Het gaat in deze zaken niet om complimentjes of flirt gedrag dat als ongemakkelijk ervaren kan worden. Het gaat om echt grensoverschrijdend gedrag, vaak vanuit een machtspositie. Rekening houden met anderen en je respectvol opstellen vanuit gelijkwaardigheid is al een begin.”

Het is naar haar mening niet normaal niet één vrouw in haar omgeving nog nooit iets dergelijks heeft meegemaakt. “In mijn eigen kring komen alle gradaties voorbij die je maar kunt voorstellen.  Het is niet normaal dat je dat korte rokje niet aan kan, “je niet onder die brug had moeten fietsen” of ‘s avonds niet alleen over straat moet gaan om te voorkomen dat iemand aan je zit, of erger. Het is niet normaal dat mijn dochter, die nog op de middelbare school zit, geregeld dickpicks krijgt toegezonden van schoolgenoten. Dat jongens denken dat meiden dat leuk vinden is bizar. Dit gebeurt nu en is volstrekt onacceptabel.”

2 COMMENTS

 1. Het is niet normaal dat je op een bepaalde manier loopt te chatten met 16-jarige meisjes als je wethouder en lijssttrekker bent in 2018 van de PvdA Amstelveen. Weliswaar is eea geseponeerd, maar toch onoorbaar gedrag. Toch?

  De verbaasdheid van Esther Veenboer is gespeeld, ze denkt dat het in haar partij niet voorkomt terwijl het heel dichtbij ook of juist voor kan komen. Ook een welbekende oud-wethouder (die van de term ‘kut-marrokanen’ ja) in Amsterdam die later in Amstelveen is ingehuurd had ook een bepaalde wijze van doen tegenover bepaalde vrouwen waar hij voor meende te kunnen betalen.

  De PvdA is ook in Amstelveen heel goed in het vinger wijzen, kijk eerst naar jezelf zou ik zeggen. De PvdA is niet echt de partij die moreel recht van spreken heeft. VVD ook niet trouwens, die in Amstelveen tot op heden uitblinkt als mannenbolwerk en pas bij de verkiezingen 2022 vrouwen na meer dan een decennium meer plek duurde te geven.

  • Beetje flauw dit. In elke partij vind je rotte appels. Wel vind ik het goedkoop dat mevr. Veenboer juist nu meelift op de waan van de dag, hoewel ze natuurlijk wel een punt heeft. Ik had liever gezien dat mevr. Veenboer was gekomen met belangen van groepen waarvoor deze partij zegt op te komen, terwijl we daar de laatste jaren bitter weinig van gemerkt hebben. Bijvoorbeeld het oude credo van de echte sociaaldemocratie; De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
   Ook ben ik van mening dat elke partij gewoon zijn beste mensen op de lijst moet zetten ongeacht sexe, afkomst ,geaardheid enz. Zeker nu de landelijke overheid steeds meer taken afschuift naar de gemeentes en de lokale transparantie achteruit holt ( ondanks dat het tegendeel wordt beweerd)hebben we geen behoefte aan (goedwillende) amateurs.

   P.S. Ik ben beslist geen VVD-aanhanger.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.