Omdat volgens haar slachtoffers van huiselijk geweld geen economische daklozen zijn, zoals zij ook in een raadscommissie al betoogde, dient SP-raadslid Marina Casadei woensdag een motie in bij de gemeenteraad. Die bevat het verzoek beleid te ontwikkelen voor degenen die onder meer door huiselijk geweld dakloos werden. Voor mensen die dakloos werden door bijvoorbeeld echtscheiding werden de laatste jaren steeds meer woonvoorzieningen getroffen, maar volgens Casadei vissen degenen die niet tot de groep ‘economisch daklozen’ behoren achter het net.

Althans als met niet verslaafd is of met zware psychische problematiek heeft de maken, constateert Casadei. Ook die worden volgens haar tot de economisch daklozen gerekend.

Taal

“Daarmee doen we een grote groep mensen tekort”, zegt zij, doelend op slachtoffers van huiselijk-, c.q. eer-gerelateerd geweld, mensenhandel of vluchtelingen met oorlogstrauma’s. Volgens haar heeft de SP-hulpdienst diverse slachtoffers gesproken, van wie de meesten niet de juiste hulpverlening kregen. “Bijkomend probleem is dat zij vaak de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Zij hebben als ze op straat komen te staan geen idee waar ze hulp kunnen krijgen.”

Regenbooggroep

De gemeente heeft van het rijk een fors bedrag gekregen om economische daklozen te helpen, waarmee de Regenbooggroep werd ingezet, zegt Casadei. Die organisatie heeft bijvoorbeeld het project ‘Onder de Pannen’ in het leven geroepen voor economische daklozen die bij mensen met een kamer over worden ondergebracht. Degene die de kamer verhuurt zal daar dan geen financiële nadelen van ondervinden. ‘Een prima project dat door de SP onder de aandacht is gebracht van het college en een bescheiden succes lijkt te worden’, vindt de partij. ‘Verder helpt deze organisatie de woningzoekende met het vinden van een woning buiten de regio.’

Hulpverlening

Maar dat sluit volgens de SP niet aan bij mensen met meerdere problemen, waaronder traumaverwerking na huiselijk geweld, regelen van een onafhankelijke verblijfsstatus, schulden, e.d. Ook slachtoffers daarvan hebben behoefte aan een hulpverleningstraject, zegt de SP. ‘Zij zouden baat hebben bij een traject op maat door de juiste hulpverleningsinstantie. Geestelijke gezondheidszorg, hulp bij traumaverwerking  en/of maatschappelijke hulpverlening is hier nodig. Volgens het verdrag van Istanbul, waar Nederland zich ook aan heeft gecommitteerd, hebben alle slachtoffers van huiselijk geweld sowieso recht op hulp. Mishandelde vrouwen kunnen worden verwezen naar een Blijf groep of naar de ambulante hulpverlening.’ Ze mogen volgens de partij zeker niet wegkwijnen in een hotel. De gemeente maakt nu gebruik van hotels, bij gebrek aan voldoende andere woonruimte.

Echte hulp

De SP wijst op een brief aan de gemeenteraad van 14 december, waarin B&W schreven dat de uitvoering van het daklozenbeleid nog in ontwikkeling is en zich daarbij aspecten voordoen waarvan geleerd moet worden om zo de aanpak verder te kunnen verbeteren. De SP geeft nu aan op welk punt er verbeteringen nodig zijn, zegt ze. De motie roept het college volgens haar op beleid te maken ‘voor de slachtoffers die hulp nodig hebben’. De SP voegt daaraan toe dat maatschappelijke ondersteuning onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.