“Ze gaan toch hun eigen zin doordrijven”, zei burgemeester Tjapko Poppens. Hij ontkende dat de gemeente daarmee bezig is. En daarmee stond hij dinsdagavond in de Landing op Uilenstede (het voormalige cultureel centrum Griffioen van de VU) tegenover veel bezorgde Amstelveners, die het met de opvang van asielzoekers aan de Keesomlaan (Konenburg) voor de duur van vijf jaar niet eens waren.De opkomst (foto boven) leverde een stampvolle zaal op.

Diamanten

Er waren veel Joden bij, die het nou niet bepaald zien zitten dat velen uit moslimlanden naar Amstelveen komen. “Ik vind deze locatie niet geschikt”, zei iemand. Behalve het bijna voltallige college van B en W en ambtenaren waren er aardig wat raadsleden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verdedigde bij monde van drie vertegenwoordigers met hand en tand de gekozen locatie, een leegstaand kantoorgebouw. Maar dat er naast dat pand een Diamantcentrum ligt waar veel Joden werken, met ook klanten vooral in de Joodse gemeenschap, was een gegeven waarbij gemeente noch COA blijkbaar stil hadden gestaan. “Die asielzoekers zij onze directe buren”, zei bezorgde Amstelvener uit de Joodse gemeenschap.

Spreidingswet

Dagvoorzitter Joost Hoebink had zijn handen vol als gespreksleider. Er waren trouwens al vragen bij de gemeente binnen gekomen, meldde het college van B en W. Dat is samen met de gemeenteraad tot de beslissing gekomen dat op kleinere locaties in totaal 360 asielzoekers worden opgevangen. Een ervan is het bedrijventerrein Legmeer, waar nu 60 minderjarigen zijn gehuisvest, en ongeveer 300 volwassenen in Kronenburg. De gemeente heeft daarmee vooruit gelopen op het aanvaarden van de zogeheten Spreidingswet. Het COA zorgt primair zelf voor de veiligheid, zei Poppens. Maar hij voegde er later aan toe dat ook de gemeente en de politie een taak hebben op het gebied van de strafbare overtredingen, zoals tegen alle Amstelveners.

Johanna Hoekman van het COA betoogde dat voor alle vluchtelingen (uit onder meer Iran) een dagbesteding wordt gecreëerd, waarop een vrouw vroeg wat zij ’s avonds en ’s nachts doen. Daarop kwam geen antwoord. Overigens bevat die dagbesteding onder meer verkeerslessen en de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. En verder zijn vooral onder de Iraniërs veel IT-ers, waar Nederland om zit te springen. Maar het gezelschap van gemeente en COA kon er niet omheen dat tachtig procent van de verwachte vluchtelingen uit mannen bestaat, terwijl eerder was aangekondigd dat er gezinnen zouden komen. Het duurt overigens nog naar berekening acht maanden, voordat het kantoorpand is verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoning door de ontheemden.

Waarom nu pas?

Er klonk hard applaus toen een vrouw vaststelde dat het besluit in wezen door de gemeente al was genomen en pas daarna een vorm van participatie met de omwonenden werd ingezet. “Waarom nu pas die informatie?” vroeg zij. Waarop wethouder Adam Elzakalai antwoordde dat in het begin, toen de gemeenteraad akkoord ging met de opvang van 360 vluchtelingen, er nog helemaal geen locatie vast stond.

De burgemeester had intussen wel door dat er sinds 7 oktober, de dag waarop door de aanval van  Hamas op Israël veel is veranderd. Met een groeiend antisemitisme tot gevolg, dat ook burgemeester Femke Halsema op de Auschwitz-herdenking constateerde, waar onze eigen Tjapko Poppens overigens een krans legde namens het Amstelveense gemeentebestuur.

Protesten

De burgemeester had wel begrip voor de Joodse protesten in de zaal. Hij zei ook door diverse Joodse organisaties te zijn benaderd en met hen te hebben gesproken. “We houden daar rekening mee”, zei hij. Volgens hem moeten de vluchtelingen zich aanpassen aan hoe er in Nederland wordt geleefd en met elkaar omgegaan. Maar Arabieren zijn nu eenmaal wel anders dan Joden. Iemand in de zaal wees er op dat de veiligheid toevallig wel een taak is van de gemeente, niet van het COA. In de zaal waren protesten en vragen daarover. Overigens heeft de gemeente nauwelijks iets te maken met de huur of overname van het gebouw van de eigenaar door de COA. Intussen heeft een groep inwoners uit Kostverloren, dat vlakbij Kronenburg ligt, zijn vrees voor overlast uitgedrukt in een in de wijk verspreide brief. Ook meldt de groep, die vertegenwoordigers had in de Landing, dat op het eveneens dicht bij Kronenburg gelegen Uilenstede veel jonge vrouwen bevat die mogelijk door de asielzoekers te uitdagend gekleed worden gevonden. Dat geldt trouwens ook voor de sportaccommodaties on het gebied.

Overigens kregen de bezoekers al voordat zij binnen waren te maken met de ‘ludieke actie’ van degenen die het centrum toejuichten en stickers verspreidden met de tekst: ‘Wij zijn voor opvang asielzoekers centrum’.

Zorgen

“Ik kan uw zorgen niet wegnemen”, gaf Johanna Hoekman (COA) toe. Een ander, kennelijk van Joodse afkomst: “Er komen alleenstaande mannen uit bepaalde landen.” Hij doelde op islamieten die joden, op grond van de Koran, willen vernietigen. Maar als de veiligheid in het geding is, kan de burgemeester aan een ‘noodrem’ trekken met het oog op de veiligheid. Tot nog toe is er veel mis gegaan met de communicatie, constateerde iemand in de zaak. Zo staat volgens op de website van de gemeente nog steeds dat er gezinnen komen. “Het gaat mij te ver om er van tevoren vanuit te gaan dat er overlast komt”, zei de burgemeester al gaf hij toe dat de oorlog in GAZA wel veel heeft veranderd, ook voor Amstelveen. “Ik snap die pijn.” Hij werd bijgestaan door een vrouw die zei zich nog nooit bedreigd te hebben gevoeld. Maar iemand bleef er bij dat de locatie absoluut niet geschikt is.

Foto vlnr: burgemeester Poppens, wethouder Elzakalai en drie mensen van het COA (Ronald Smallenburg, Johanna Hoekman en Rolf Vullings). Op de voorgrond dagvoorzitter Joost Hoebink

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.