Voor het oostelijke deel van de laatste nieuwe wijk, De Scheg, ligt nu een concept bestemmingsplan klaar. Het plan ligt van 3 juli tot en met 13 augustus ter inzage en inwoners kunnen reageren.

Ontwikkelaar VORM gaat er circa 170 woningen ontwikkelen, volgens B&W in diverse prijsklassen, tussen Spoordijk en Bovenkerkerweg ten zuiden van Westwijk. De woningen worden omringd met water en groen en er is ook ruimte voor een recreatieve zone.

Geen grond

De gemeenteraad stelde eind 2015 de ontwikkelvisie voor de Scheg vast. De gemeente heeft daar zelf geen grond, maar zegt de ontwikkeling van de woonwijk ruimtelijk mogelijk te maken en de regie op het proces, de afspraken met ontwikkelaars en het woningaanbod te hebben.

Ook stelt zij uitgangspunten op voor groen, klimaatadapatie en duurzaamheid. Volgens wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening) vloeit het voorontwerp van het bestemmingsplan voort uit het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied. “Het bestemmingsplan is daarvan een vertaling in regels en verbeelding.” Daaraan zijn ook de uitgevoerde verkeers- en milieuonderzoeken  toegevoegd.

Inspraakreactie

Wie het bestemmingsplan digitaal wil raadplegen kan kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn is het op afspraak ook op papier in te zien in het raadhuis. Een conceptversie van het stedenbouwkundig plan is eerder aan omwonenden gepresenteerd en alsnog te bekijken via https://denkmee.amstelveen.nl. Daar staan ook veel gestelde vragen en antwoorden die vooral over verkeer gaan. Op basis van de reacties kan de volgende versie van het bestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan, vorm krijgen, dat ook weer ter inzage komt te liggen, zegt de gemeente. Op www.vorm.nl/deschegoost kunnen toekomstige woningzoekers informatie vinden.

Op de hoogte

Inwoners die graag op de hoogte willen blijven van publicaties van de gemeente, maar ook bijvoorbeeld van provincie en waterschappen, kunnen op https://www.overheid.nl instellen dat zij een seintje per mail krijgen als er besluiten in hun omgeving in voorbereiding zijn of zijn genomen. Daarnaast kunnen Amstelveners geattendeerd worden via de app ‘Omgevingsalert’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.