Het blijft toch min of meer de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar de meerderheid van de gemeenteraad ging woensdag akkoord met de nieuwe klachtenregeling, die overigens vele op verschillende terreinen, zoals het sociaal domein, vervangt. Wie een klacht heeft over een medewerker van de gemeente kan alleen bij diezelfde gemeente terecht. De SP wilde dat de klachten in handen kwamen van een onafhankelijke organisatie.

Het feit dat in hoogste instantie B&W oordelen en niet de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan vond SP-fractievoorzitter ook maar niks. Hij vond daarmee de PvdA tegenover zich. Fractievoorzitter Esther Veenboer daarvan betoogde dat een evaluatie op gezette tijden en een jaarverslag omtrent de klachten wel voldoende was om inzicht te krijgen.

Ombudsman

Burgemeester Tjapke Poppens legde uit dat men in eerste instantie met een klacht naar de afdeling kan waarover die gaat. Volgens hem wordt dan altijd een collega ingeschakeld van degene over die de klacht gaat. Komt men er niet uit dan gaat men naar de klachtencoördinator en als de ambtenarij van de gemeente niet voldoet, ligt altijd nog de weg naar de nationale ombudsman en de rechter open. Het gaat over het handelen van of de bejegening door ambtenaren.

Niet ideaal

De SP kwam met een amendement, waarin de bezwaren tegen de nieuwe klachtenregeling waren vervat. Die kreeg de steun van Actief voor Amstelveen (AVA) en GroenLinks, die overigens voor de niet geamendeerde regeling stemden. Maar de SP bleef tegen. Fractievoorzitter Patrick Adriaans vond die naar hij zei ”niet ideaal”, ook al omdat het er baar uitziet dat de raad geen enkele invloed op de klachten van burgers heeft. Volgens hem kijkt zijn partij naar de mens achter de klacht en niet naar de overheid. Volgens hem is het bij de lokale politiek andersom.

7 COMMENTS

 1. Klachtenregelingen bij media zijn nog veel gebrekkiger dan bij de overheid. Tegenover hen staan gewone burgers vaak volkomen machteloos.

  Journalist Johan Bos doet zelf ook niet aan die flauwekul. Hij heeft dus dan ook geen gebruiksvoorwaarden voor dit openbare weblog. Wie een klacht heeft over zijn berichtgeving of over de manier waarop hij/zij hier in het openbaar als deelnemer wordt bejegend, moet gewoon wegblijven. Wie het daarmee niet mee eens is, kan een trap ná krijgen en wordt bij herhaling domweg geblokkeerd, gecanceld zeg maar.

  Johan Bos en het gemeentebestuur beschouwen dat dit als de meest efficiënte en effectieve klachtenregeling.

 2. Johan Bos had mij weer eens geblokkeerd zodat ik voor de zoveelste keer een nieuwe schuilnaam moest verzinnen. Jij gebruikt alleen een schuilnaam om laffe persoonlijke aanvallen te doen zonder zelf te kunnen worden geraakt.

  JB vergelijkt het gemeente bestuur met een slager die bij kritiek zijn eigen vlees keurt. Zelf doet hij niet anders, maar dan zónder zich aan regels te hoeven houden.

  In een rechtstreekse email noemde JB deze inhoudelijke kritiek op zijn artikel ‘schelden’.

 3. Als ik vroeger op over mijn werk [semi]overheid iets wilde weten qua mijn rechten en plichten ging ik het even opzoeken, kwam ik er niet uit, dan belde ik de vakbond.Deze raadpleegde dan de wetgeving. Zoiets dergelijks is er niet voor burgers of het moet allemaal zeer formeel zoals de ombudsman. Dat werkt niet voor de meeste burgers, zeker als je alleen maar iets wilt checken. Laat staan voor laaggeletterden, mensen die niet zo assertief zijn of de taal niet spreken
  De overheid dient er ook voor deze mensen te zijn. En juist bij die groepen heerst toch al groot wantrouwen tegen de overheid. Daar helpt een klachtencoordinator die ook ambtenaar is, toch echt niets tegen. Maw de mensen zullen niet meer komen met als gevolg dat je ze wel van je vervreemd als overheid.
  Daar helpt een evaluatietje en een jaarverslagje toch niets tegen, mevr. Veenboer? Dat straalt meer iets uit van we zijn niet geïnteresseerd in klachten van diverse groepen burgers. Weer een gemiste kans voor diverse politieke partijen. Jammer.

 4. Dit is een goede test van de klachtenregeling van dit openbare forum van stadskroniekschrijver Johan Bos zelf.

  Nadat ik 2x bezwaar had gemaakt tegen de blokkade van App, schreef hij mij dat deze was opgeheven. Dit bleek niet het geval, maar JB schrijft nu dat hij niets van blokkeren weet.

  De behandeling van deze klacht heeft dus niets opgeleverd. Ik kan zelfs niet naar de Nationale Ombudsman.

  “Het blijft toch min of meer de slager die zijn eigen vlees keurt,” schrijft JB schamper over de klachtenregeling van de gemeente.
  Precies.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.