Politici, vooral de lokale partijen, zien nu ouderen als een electorale doelgroep in Amstelveen. Nadat AVA al de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) inlijfde via AVA-Plus, wijst Burgerbelangen Amstelveen (bbA) er op in haar verkiezingsprogramma ook meer aandacht aan senioren te besteden. En de (nieuwe) partij Goed voor Amstelveen doet hetzelfde. Intussen heeft bbA wel een aantal tachtigers op kandidatenijst en in haar bestuur.

Een aantal oudere bbA-ers (onder wie de tachtiger Fits Suèr, secretaris van de club) is gevraagd uit hun eigen ervaring eens te noteren waar het in Amstelveen voor de 70-plussers aan schort.

Rijk?

In elk geval worden ouderen niet meer in de gemeenteraad vertegenwoordigd sinds het overlijden van Percy de Robles van de OCA in de tweede helft van 2021. Aan de oudste bbA-ers is nu het verzocht eens te noteren welke problemen bejaarde Amstelveners tegenkomen en waarvoor hun de komende jaren moet strijden.

In december kwamen de vier tachtigers op de kieslijst van bbA – Harrie Pijnenborg, Jaap Prent, Chris Smeenk en Frits Suer – bijeen om hun problemen op een rij te zetten. Harrie Pijenborg vatte zijn waarneming kernachtig samen met: “Er wordt vaak gezegd: het rijke Amstelveen. Maar die rijkdom is dan niet gericht op het ouder worden.” Hij wijst op het gebrek aan ouderenwoningen, verpleegplekken en op het gebrek aan op de doelgroep afgestemde voorzieningen. De gemeente gaf dat trouwens zelf aan in een onlangs uitgekomen woonzorgvisie. Daarin staat dat in de komende jaren 2500 ouderenwoningen nodig zijn en 315 plekken in verpleeghuizen.

Buitenveldert

Harrie Pijnenborg maakte een vergelijking met Buitenveldert, een van de welvarende Amsterdamse wijken. “Buitenveldert is kleiner en heeft minder inwoners dan Amstelveen, maar toch heeft men daar meer verpleeghuizen. Ik  woon nu in Klaasje Zevenster. Best goed, maar het is commercieel opgezet”, zegt hij. In restaurant Bij Klaasje kost een kop koffie 2,20 en in Cordaan in Buitenveldert, waar mijn vrouw verblijft 1,10. In Klaasje Zevenster is nu alles gesloten en is er voor de bewoners geen mogelijkheid samen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. De ouderen zijn nu volledig op zichzelf aangewezen. Dat verergert de vereenzaming.“ Pijnenborg pleit voor veel meer verpleeghuisplekken en levensloopbestendige woningen, waarvoor overigens raadslid Jacqueline Solleveld van bbA zich hard heeft gemaakt. Volgens Pijnenborg blijkt het commerciële karakter van Klaasje Zevenster (Brentano) er ook uit dat sinds kort er enkele jonge stellen mogen wonen.

Naar IJmuiden

Over het gebrek aan verpleegplekken kan oud-journalist Frits Suèr meepraten. In zijn column op de bbA-website schreef hij over zijn ervaring met twee bevriende buurtgenoten. ”Een van die vrienden kon echt niet alleen thuis blijven wonen, ook al omdat hij bijna blind is. Dus zochten we een plek voor hem. Nergens was er plaats. Na vier weken was er een plekje in IJmuiden bij een commerciële instelling, uiteraard tegen betaling van duizenden Euro’s per maand. Overigens ook thuiszorg was er niet te krijgen. De buren moesten het zelf maar oplossen. Dit legde een beslag op verschillende bewoners, omdat de achtergebleven man depressief werd en geen uitweg meer zag in zijn leven, nadat zijn partner was overleden.”

Digitalisering

Suer ziet nog een andere probleem, waardoor het voor ouderen steeds moeilijker wordt deel te blijven uitmaken van deze samenleving: de digitalisering, de sociale media en het online verkeer. “Wij zien zelf hoeveel ouderen afhaken bij de videovergaderingen. Hoewel het vrij eenvoudig is, weten velen niet hoe zij zich moeten aansluiten bij zo’n vergadering. Als je TV stuk is of een storing heeft kan je Ziggo  bellen. Je krijgt dan aanwijzingen per telefoon die je niet snapt, of er wordt een HUMAX kastje opgestuurd met een handleiding. Dan mag je het zelf verder uitzoeken. Maar we begrijpen  die termen niet.” Jaap Prent: “Je moet dus een monteur laten komen en die kost weer minimaal 40 euro. En dan het gedoe met Digid of zoiets. Vaak kunnen kinderen nog wel wat oplossen, maar als je die niet hebt, wat dan? Zo raken steeds meer mensen alleen en eenzaam.”

Rollator

Jaap Prent was als burgerlid (lid van een raadscommissie) voor bbA ooit initiatiefnemer van het meest gebruikte telefoonnummer in Amstelveen, het servicenummer 5404911. Hier kon iedereen zijn klachten over straatmeubilair, vernielingen en andere overlast kwijt. Het werd een succes. Nu gaat hij met rollator en wandelstok de straat op en signaleert daardoor weer andere problemen. “Het is heel moeilijk lopen met een rollator door de talrijke oneffenheden in de fiets- en wandelpaden. De boomwortels drukken hele stukken weg omhoog. Het parkeerterrein voor onze flat bestaat uit alleen maar hobbels.  Als je over de Bovenkerkerweg rijdt, lijkt het wel of je op een boot zit. Je zou bijna zeeziek worden. Dan het openbaar vervoer. Met de rollator kan ik de tram niet in en sommige bussen ook niet. Dan het personeelstekort in de zorg. Onze hulp in huis is ziek, maar daar is geen vervanging voor. We moesten vier weken wachten op een vervanger.”

Jaap Prent pleit voor het versterken van de wijkcentra. “Daar komen nog veel mensen bijeen voor een kopje koffie of meer en daar kunnen ze hun problemen kwijt. De functie van het wijkcentrum wordt steeds belangrijker. Dat is voor veel ouderen een toevluchtsoord en daar kunnen ze advies krijgen over de digitalisering. Misschien kunnen de bibliotheken daar ook een rol in spelen.”  Prent weet waar hij over praat, want namens bbA bezocht hij in zijn actieve jaren vele honderden bijeenkomsten van de wijkcentra met de bewoners.

Fijn buurtje

Chris Smeenk is zelf een tijdje een soort mantelzorger voor familieleden geweest, maar bekijkt veel van de blijmoedige kant. “Dat komt omdat ik zelf alles nog kan doen. Bovendien weet ik, dat ik altijd een beroep kan doen op mijn buren. We hebben een fijn buurtje (Erasmuslaan/Lindenlaan), waar de mensen op elkaar letten. In die zin vind ik wel dat de gemeente dit soort nabuurschap moet stimuleren.” Ook Smeenk vindt dat de wijkcentra een belangrijke rol kunnen spelen bij het bestrijden van snel toenemende eenzaamheid. Ook hij ervaart dat veel mensen moeite hebben met de moderne communicatiemiddelen en daarom afhaken, dus verminderd of helemaal niet meer kunnen deelnemen aan de maatschappij. “Maar als je geen kinderen in de buurt hebt of geen goede buren dan moet je terugvallen op een vangnet. En dat wordt steeds moeilijker als ik lees dat Amstelveen 2500 ouderenwoningen extra nodig heeft en 315 verpleeghuisplekken. Ik vraag me dan wel af: waarom komt men daar nu pas mee? Zoiets kon je drie, vijf of zeven jaar geleden ook al zien aankomen. Kennelijk vinden de partijen die het in Amstelveen voor het zeggen hebben, de ouderen niet zo belangrijk.” Chris Smeenk, al vanaf de oprichting 29 jaar geleden lid van bbA, vindt het daarom heel belangrijk dat bbA  in actie komt om de problemen bij ouderen te verminderen.

De vier tachtigers van bbA bij Alleman. V.l.n.r.: Chris Smeenk, Frits Suer, Jaap Prent en Harrie Pijnenborg.

3 COMMENTS

  1. Harrie, die prijsverschillen bij de kopjes koffie noemt men marktwerking volgens de overheid, maar er is geen keuze en daar ging het wel om toch.

  2. En toch blijft iedere toko zelf maar aan de gang ipv voor de verkiezingen de krachten gezamenlijk te gaan bundelen bij diverse items. Zonde!

  3. Op dit verhaal zou wel een reactie van politieke en bestuurlijke zijde mogen komen.

    Een openbaar forum voor publiek debat en een burgerforum als voorbereiding en ondersteuning van besluitvorming worden node gemist.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.