Volledig in lijn met het culturele beleid van B&W nam de gemeenteraad in 2019 unaniem een motie aan. die inhield dat van de kosten voor nieuw- en verbouwprojecten van gemeentelijke gebouwen één procent naar kunst gaat. Het is trouwens een oude regeling die het college nieuw leven heeft ingeblazen. Op 2 februari praat de raadscommissie Burgers en Samenleving erover en veertien dagen later besluit de gemeenteraad.

Door de nu opgestelde regeling is de financiering van kunst in de openbare ruimte verzekerd, zegt de gemeente. Ook bouwwerken als bruggen e.d. vallen er onder. Belangrijkste doel is volgens de lokale overheid de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten.

Identiteit

De nieuwe percentageregeling beeldende kunst aan sluit aan bij de Cultuuragenda 2020-2024 waarin de ambitie is geformuleerd om een cultureel geïnspireerd stadslandschap te realiseren. “Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de identiteit en aantrekkelijkheid van de stad, wijk of buurt”, zegt cultuur- en kunstwethouder Herbert Raat. “Kunst zet aan tot verbeelding, bevordert de leefbaarheid van de omgeving en de culturele identiteit van de stad. Met de Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte maken we structureel geld vrij voor de realisatie van kunst bij bijvoorbeeld de bouw van een school of de aanleg van een nieuwe bruggen. Die regeling geeft ons meteen de kans kunstopdrachten te verstrekken aan Amstelveense kunstenaars.”

Buitenruimte

De percentageregeling versterkt de relatie tussen kunst en architectuur en stedenbouw. Het gaat dan ook niet alleen om traditionele beeldende kunst, maar juist om het realiseren van kunsttoepassingen die bijvoorbeeld een directe invloed hebben op het gebruik van de omgeving. Voorbeelden zijn kunstobjecten die een gebruiksfunctie hebben zoals kindvriendelijke kunst of die onderdeel zijn van de infrastructuur, zoals bruggen, paden, bankjes en tuinen. Op deze manier kunnen de gelden van de percentageregeling worden ingezet om een prikkelend cultureel stadslandschap voor Amstelveen te creëren dat uitnodigt, inspireert en ontmoetingen mogelijk maakt.

Groei van de stad

De groei van de stad is niet alleen nu een actueel onderwerp. Amstelveen maakte ook in de tweede helft van de vorige eeuw een snelle groei door. Ook toen werd de kwaliteit van leven, waar cultuur onlosmakelijk deel van uitmaakt, niet uit het oog verloren. Dankzij een toenmalige percentageregeling kon gelijktijdig met de groei van de stad een groot aantal kunstwerken voor de openbare ruimte worden aangeschaft.

Foto: Raadslid Stieneke Kruijer, wethouder Herbert Raat, Maarten Kalsbeek, Liet Heringa en Bert-Timmermans bij kunstwerk van gemeente

8 COMMENTS

  1. Een motie zonder kaders zo te lezen. Want is het 1 % zonder maximum? En moet die 1 % persé op? Een recept voor politieke onenigheid zou ik denken.

    • Je zult wel gelijk hebben, maar ik vind een stel wijken in Amstelveen maar karig bedeeld met openbare kunst. Ik noem enkel Waardhuizen/Middenhoven waar naar mijn beste weten maar 1 ding staat. ( en dan geplaatst door het buurtcomité voor €1000,—) Dat de raad dat wat wil verbeteren kan ik best inkomen, maar graag wel een beetje in evenredigheid,

  2. Mijn hemel, tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart iedere week een bericht mét foto van cultuurwethouder Raat (VVD).

    “Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de identiteit en aantrekkelijkheid van de stad, wijk of buurt”, zegt hij.

    Jammer dat hij beginsel niet toepaste toen het nog mogelijk was om het centrum van onze woonplaats te behoeden voor permanente vernietiging door een 10-baans brede open verkeersgoot A9 met daarop een enorm verkeersplein.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.