Eigenlijk vonden het CDA en de ChristenUnie het een goed instrument in handen van de burgemeester. Zij stemden dan ook tegen het amendement van D66, inhoudende dat het preventief fouilleren uit de gewijzigde APV (Algemene Plaatselijke Verordening) wordt geschrapt. Die werd woensdag geamendeerd unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Burgemeester Tjapko Poppens had dat preventief fouilleren namens B&W voorgesteld. Hij zei nog dat hij er niet ondoordacht me om zou gaan en bijvoorbeeld de fractievoorzitters raadplegen alvorens een gebied aan te wijzen waar dat instrument werd toegepast. Maar de meerderheid van de gemeenteraad leek onverbiddelijk.

 Niet boven wet

Ook de SP kwam met een amendement om de nieuwe APV niet te laten uitstijgen boven waar hij voor is bedoeld: Een lokaal reglement en niet landelijke wetgeving. Factievoorzitter Patrick Adriaans ageerde vooral tegen het in de APV vervatte verbod op het dragen van de kenmerken van verboden organisaties, zoals veroordeelde motorclubs. Hij noemde er een die weliswaar door de rechter is veroordeeld maar bij de Hoge Raad in cassatie ging. “In wezen is die nog niet veroordeeld”, luidde het amendement. Het ging hem vooral om de vrijheid van meningsuiting die naar zijn smaak via de APV wordt beteugeld. Daar zou Bert de Pijper van de ChristenUnie naar hij zei het vier jaar geleden me eens zijn geweest. Maar de situatie is nu anders dan toen, vind hij. Daarom zou hij de burgemeester graag het instrument gunnen. In de regio hebben Amsterdam en Uithoorn dat hun burgemeester ook gegeven. Het dragen van de kleuren van als criminele organisatie te boek staande organisaties kan leiden tot verstoringen van de openbare orde, vond het college.

Lachgas

Adriaans kreeg steun van fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA. Zij zei in een lang en juridisch doortimmerd betoog dat men de APV niet moet gebruiken om hogere wetgeving tegen te spreken en voegde zich, net als GroenLinks, bij de tegen stemmers wat het D66-amendement betreft. Maat de gemeenteraad ging unaniem akkoord met de (geamendeerde) nieuwe APV. Daarin is onder meer een veiligheidsrisicogebied opgenomen en werd het optreden bij woonoverlast verruimd. De handhaafbaarheid van het lachgasverbod is verbeterd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.