De woordenschat van kinderen snel en met plezier vergroten. Dat is het doel van woordenschatprogramma Logo3000. De gemeente Amstelveen heeft de primeur. Pedagogisch medewerkers krijgen er een apart scholingstraject om Logo3000 in peutergroepen te kunnen geven.

De training was tot nu toe vooral bedoeld voor leerkrachten. Een deel van de basisscholen in Amstelveen werkt in de kleutergroepen al met Logo3000.

Kansengelijkheid

Dit schooljaar krijgen peutergroepen met een aanbod peuterarrangementen en voorschoolse educatie het programma ook aangeboden. Amstelveen heeft nu een primeur: De training is aangepast voor het werken in peutergroepen en de kinderopvang. Alle peutergroepen gaan volgend jaar met Logo3000 werken.

Wethouder Frank Berkhout (onderwijs) ging een kijkje nemen tijdens een trainingsavond bij Hestia en sprak met de pedagogisch medewerkers. “Met het aanbieden van Logo3000 willen we de kansengelijkheid van kinderen vergroten”, zegt hij. “Ze starten op deze manier taalvaardiger op de basisschool als ze al op jonge leeftijd Nederlandse woorden krijgen aangeboden. Ook ouders worden hierbij betrokken. Want de woorden die peuters op de groep leren, kunnen ze thuis verder oefenen.”

Internationalisering

Met de invoering van Logo3000 wil de gemeente het taalaanbod Nederlands voor meertalige peuters versterken. Die kinderen hebben in hun eigen taal wel een woordenschat maar kennen de Nederlandse woorden nog niet. Logo3000 helpt in korte tijd veel Nederlandse woorden te leren zodat ze met voldoende Nederlandse taal kunnen starten op de basisschool.

Logo3000 is ontwikkeld door Rezulto, waarvan Louise Ross directeur is. ”Voor ons is dit traject in Amstelveen een interessante vervolgstap”, zegt ze. “Het is de eerste keer dat we deze training geven, die speciaal ontwikkeld is voor pedagogisch medewerkers. Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten die van deze Amstelveense aanpak kunnen leren.”

Fotobijschrift: wethouder Berkhout bekijkt met pedagogisch medewerkers van Hestia het lesmateriaal van Logo 3000. Louise Ross (geheel rechts) licht een en ander toe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.