Vijf Amstelveense sportverenigingen aan de Sportlaan doen mee aan een landelijke pilot voor inclusie in de sport. Zij richten zich op de LHBTI+ gemeenschap.  De vijf zijn de Amstelveense Rugby Club (ARC), DVH Honk- en Softbalvereniging, Mixed Hockey Club Amstelveen, Amstelschutters Uniek en voetbalvereniging NFC.

“Het is vandaag Paarse Vrijdag”, zei wethouder Rob Ellermeijer vrijdag. “Een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp.”

LHBTI+

De pilot richt zich dus op het vergroten van de acceptatie van LHBTI+ personen, dus seksuele geaardheid, binnen de sportverenigingen. Onder meer door bewustwording, het gesprek aan te gaan binnen de clubs en trainingen voor bestuurders en coaches. Er zijn focusgroepen met bestuurders, trainers, spelers en met LHBTI+ (oud)leden. Ook worden webinars en workshops gegeven en er worden praktische richtlijnen opgesteld. De pilot is onderdeel van de landelijke pilot Inclusief Sporten, waar ook de gemeenten Groningen, Enschede, Amsterdam, Leiden en Den Haag aan meedoen.

 Regenboog

“Amstelveen zet zich als regenbooggemeente in voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap,” zegt wethouder Marijn van Ballegooien.  “Een open en veilig klimaat binnen sportverenigingen draagt daaraan bij.” Wethouder Floor Gordon, die evenals Van Ballegooijen inclusie in haar portefeuille heeft: “Het is goed dat er landelijk en lokaal aandacht is voor inclusie en diversiteit in de sportwereld. We moeten drempels wegnemen, zodat iedereen kan sporten, ongeacht beperking, sociale status of seksuele geaardheid. Iedereen moet de veiligheid en ruimte voelen om zichzelf te zijn in de sport. Inclusie is een keuze en betekent niemand uitsluiten.”

Pilot
In de pilot werkt de gemeente samen met de Alliantie Gelijkspelen, AmstelveenSport en een ervaringsdeskundige vanuit de Amstelveense Rugby Club (ARC). Wethouder Ellermeijer juicht de pilot toe. “In Amstelveen moet iedereen veilig kunnen sporten. Dat is vastgelegd in zowel de Sportnota als het Amstelveense Sportakkoord. In Amstelveen moet iedereen kunnen meedoen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Daarom is het goed dat deze Amstelveense clubs de handschoen oppakken. Ze dragen zo bij aan bewustwording en krijgen praktische handvatten voor het omgaan met bepaalde situaties.”

Het is volgens de gemeente uniek dat er een heel sportcomplex (aan de Sportlaan) meedoet aan Inclusief Sporten. De pilot is half oktober gestart en loopt tot juni 2022. Het MBO College Amstelland, onderdeel van ROC van Amsterdam, is er ook bij betrokken.

ARC

Volgens Robert Fennis van ARC is de pilot geslaagd als binnen zijn club het geen bal meer uitmaakt van wie spelers houden. “En je niet spastisch hoeft te doen als men zijn vriend of vriendin ‘partner’ noemt. De liefde voor je sport is waar het om gaat. Dat we allemaal beseffen dat we met z’n allen gewoon maar mensen zijn. LHBTI+ers zijn niet meer of minder, we zijn gewoon onszelf. Als ik naar ARC kijk, met al meer dan 10 jaar de ARC Lowlanders binnen onze gelederen, dan heeft diversiteit ons als club en op persoonlijk niveau alleen maar sterker gemaakt.”

Sportakkoord

De pilot Inclusief Sporten past in de ambitie van het Amstelveense Sportakkoord, waarin één van de aandachtspunten is: ‘Een veilig sportklimaat voor iedereen’. Het sportakkoord is er om te streven naar sport en bewegen een impuls te geven door vanuit verschillende sectoren de handen ineen te slaan met de gezamenlijke ambitie ‘Een leven lang optimaal en passend sporten en bewegen voor alle Amstelveners’, zegt de gemeente.

Op de foto: Rob Ellermeijer (links) en Robert Fennis 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.