De helft van de Amstelveners wil binnen twee jaar verhuizen, een derde ‘eventueel’. Dat blijkt de tweejaarlijkse stadspeiling van de gemeente, die toch een 8,1 (in 2019 een 7,9) voor de wijk waarin met woont opleverde. Die van de tien inwoners zijn gedoemd mantelzorg te verrichten en meer dan driekwart van die mantelzorgers doet dat al meer dan een jaar.

Overigens voelt meer dan de helft van hen zich niet overbelast, veertig procent wel en door de coronacrisis nam die last nog toe.

Online

Bijna twee procent van de bevolking nam aan de peiling deel (1845 mensen), maar dat aantal werd uitgebreid met 643 vaste panelleden van de gemeente, waardoor het percentage hoger uitviel. Overigens waren er zesduizend mensen boven de achttien jaar voor de stadspeiling aselectief uitgenodigd. Van de jeugd onder die leeftijd ontbreekt dus de mening. 92% van de respondenten deed online mee.

Wonen

Vooral jongeren van 18 tot 24 jaar blijken ontevreden over hun woning. Zij vinden die te klein, slecht onderhouden en sfeerloos. Daar staat tegenover dat negen van de tien respondenten zichzelf prettig vinden wonen, iets meer dan twee jaar geleden. Maar nog altijd vindt elf procent zijn woning te klein en acht procent die slecht onderhouden is.

Van degenen die willen verhuizen is 46 procent op zoek naar een huurwoning en 78 procent naar een koopwoning. Meer dan de helft van de huurders zoekt een woning waarvoor huurtoeslag mogelijk is (55%). Van de kopers zoekt 42% een woning boven de 4,5 ton.

Twee van de vijf inwoners bewonen volgens de stadspeiling een rijtjeshuis en een kwart een flat. Ruim driekwart van de woningen zijn gebouwd voor het jaar 2000.

Website

De belangstelling voor de gemeentelijke website, die beoordeeld wordt net 7,5, is de laatste twee fors gegroeid: van 13 tot 47 %, die informatie graag via die site krijgt, ,aar het gaat dan voornamelijk om verstrekking van paspoorten en rijbewijzen, de openingstijden van het raadhuis of het afvalbrengstation. Verder willen de meesten worden geïnformeerd over de gemeente via de twee huis-aan-huisbladen (AN en AmstelveenZ).

Burgemeester Tjapko Poppens zegt het belangrijk te vinden dat de bestuurders weten hoe inwoners wonen in Amstelveen ervaren. “De peiling geeft ons ook een beeld van wat inwoners als minder positief ervaren en wat hen bezig houdt, zodat wij daar beter op kunnen aansluiten met onze dienstverlening en beleidsplannen.”

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid per auto, fiets en het openbaar vervoer worden alle drie hoger gewaardeerd dan in 2019. De waardering voor het OV was zelfs een punt hoger (7,5) dan in 2019, waarschijnlijk door de ombouw van de Amstelveellijn en het vervangend busvervoer. Ook de verkeersveiligheid in de buurt is verbeterd volgens de deelnemers aan de peiling, hoewel ‘te hard rijden’ nog steeds voorkomt.

Veiligheid

Amstelveners zijn over het algemeen tevreden over hun leefomgeving, constateert de gemeente, maar vinden dat hondenpoep en zwerfvuil voor veel overlast zorgen. Ook melden zij dat er meer dingen in de buurt kapot zijn en dat de wegen bij winterweer minder goed begaanbaar zijn. Buurtvoorzieningen zoals winkels, groen en parkeergelegenheid worden goed gewaardeerd.

Corona

De coronapandemie heeft effect op Amstelveense inwoners. Een deel van de inwoners ervaart meer onrust of stress en een derde voelt zich eenzamer. Mensen zijn bezorgder over de gezondheid van familieleden, meer dan over hun eigen gezondheid. Meer inwoners zijn gaan sporten.

De stadspeiling geeft ook een beeld van hoe inwoners aankijken tegen zaken zoals afvalscheiding, wat zij doen om duurzamer te wonen of zij als vrijwilliger of mantelzorger op de hoogte zijn van de voorzieningen, van welke voorzieningen zij gebruik maken en in hoeverre zij tevreden zijn over communicatie van de gemeente.

Het hele rapport vindt staat op: amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/feiten-en-cijfers_uitkomsten-onderzoeken

 

15 COMMENTS

 1. I&O Research uit Amsterdam heeft de 13de keer de zgn Stadspeiling Amstelveen in elkaar geknutseld (voor veel geld waarschijnlijk) en het is de herhaling van de herhalingen geworden, weliswaar met in elke rapport afwijkende cijfers. Ze kopiëren gewoon de oude gegevens. In een stad met 100.000 mensen alleen 6000 mensen uitnodigen voor een onderzoek en 1.800 reacties krijgen vind ik al jaren belachelijk, dus gewoon alle 59 pagina’s kunnen direct in de shredder. Zonde van de gebruikte stroom en het belastinggeld. Waarom gaan de ambtenaren geen betere onderzoeksbureau uitzoeken is voor mij een raadsel.

 2. “Meer dan de helft van de huurders zoekt een woning waarvoor huurtoeslag mogelijk is”, dit geeft toch maar weer aan hoe urgent het woningprobleem in Amstelveen is. Overigens is deze enquête alleen onder hoofdbewoners uitgevoerd, inwonende kinderen en niet zelfstandige huurders worden dus niet meegeteld. Het percentage inwoners dat een sociale huurwoning zoekt, zal dus alleen maar groter zijn.

 3. Voor de 13de stadspeiling zijn enquêtes verstuurd naar 6.000 Amstelveense inwoners. Daarnaast zijn de leden van het burgerpanel van Amstelveen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Hiervan hebben 1.845 inwoners meegedaan aan het onderzoek. Het responspercentage komt daarmee uit op 31 procent. Daarnaast hebben 683 panelleden meegedaan. In totaal hebben dus 2.528 Amstelveners de vragenlijst ingevuld. Van de respondenten heeft 92 procent de vragenlijst online ingevuld, 8 % stuurde een schriftelijke vragenlijst terug. De leden van het burgerpaneel zijn ook inwoners van Amstelveen, dus ipv aftrekken, werden deze mensen bij de deelnemers opgevoerd. Over een representatieve onderzoek er is geen sprake, want Amstelveen heeft op dit moment 90.746 inwoners.

  • Tja, diegene die betaalt , betaalt. Zo ook hier. Zo’n enquête zegt natuurlijk niet veel, want wat voor Amstelveners zijn het, hoe is een politieke voorkeur, hun leeftijd, opleiding enz. Daarnaast is mijn ervaring met dergelijke soort enquêtes, dat ze je je toch een bepaalde kant opsturen die jij niet zitten.

  • Die “kut Indiërs” zorgen ook voor werk en economische bloei. Ik denk dat het meer aan de totale liberalisering van de markt ligt, waardoor projektontwikkelaars en huisjesmelkers hun kans konden grijpen. Niemand met een modaal met een klein plusje inkomen kan hier nog aan woonruimte komen. Dat is het gevolg van het beleid dat door alle grote regeringspartijen van de afgelopen 20 jaar is gevoerd. Erg fijn, want nu proberen jongeren en mensen met essentiële beroepen elders hun heil te zoeken.

   • 20 jaar? Nou Frank maak daar maar rustig minimaal 40 jaar van. Toen ik begin jaren 80-tig van de vorige eeuw (wonende op kamers in Amstelveen) al een woning wilde kon ik op een wachtlijst komen van minimaal 5 jaar (!).
    Ben toen maar naar Hoofddorp gegaan waar ik binnen 3 maanden (!) een nieuwbouw woning kreeg toegewezen.
    Vele jaren later kon ik uiteindelijk, middels koop, weer terug naar Amstelveen.

    • Tja, ik had hetzelfde probleem in ongeveer dezelfde tijd, maar Olaf nu is de wachttijd voor starters opgelopen tot 17 jaar. Dat is een heel verschil.Van ellende ben ik toen maar op Aemstelsteyn gekropen met een huur net nog in de soc sector maar bijna het dubbele door “servicekosten”. Na een dikke 20 jaar doorgeschoven naar een echte soc sector woning door terugval in inkomen. Overigens vind ik 5 jaar nog best acceptabel, als je toen direct inschreef.

 4. Sommigen mogen hier kennelijk alles schrijven, hoe onacceptabel ook. Alleen fatsoenlijke kritiek op de lokale journalistiek en op de wethouder van Hobby & Lobby wordt niet geduld en soms zelfs verwijderd.

  • I.d. met je eens. Maar tegenwoordig mag je zo ongeveer alles zeggen onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Ik moet er wel bij zeggen, dat de gemeente alles doet om expats binnen te halen, maar enkel het wettelijke verplichte voor mensen met een kleine beurs. Dat er dan af en toe scheve gezichten komen kan ik dan ook begrijpen, maar men moet dan wel de schuldvraag leggen op het juiste bordje. En dat is in dit geval het “neoliberale beleid” waar alle grote partijen t/m de PvdA aan toe. ( toen ze nog iets voorstelden). Ik acht deze partijen dan ook (in)direct schuldig aan het aanwakkeren van xenofobe gevoelens.

   • Ach, sommigen maken daar gebruik van door niet op te houden met een wethouder in diens functie geen knip voor de neus waard te vinden en hem, alsmede de lokale journalistiek, zo ongeveer van alles de schuld te geven. Ook dat is vrijheid van meningsuiting.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.