Hoewel zij onder kennelijke coalitiedrang de laatste jaren voor alle bouwprojecten stemde waarbij er niet één werd opgeleverd, zei de PvdA in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur ((RWN) donderdag vóór meer sociale huurwoningen te zijn. In dat verband is zij dan ook blij met de twintig procent in die sector, die aan de Oostzijde van de Bovenkerkerweg komen, ter vervanging van vijf kantoorgebouwen.

Coalitiepartner VVD is overigens fel tegen het bouwen van meer sociale huurwoningen, omdat er naar haar mening genoeg zijn, maar die worden door de verkeerde mensen bewoond (die er teveel voor verdienen).

Gebiedsvisie

In een concept notitie met uitgangspunten voor de bouw aan de Bovenkerkerweg stond dat de kantoorgebouwen ter hoogte van Willem Dreesweg en Poortwachter grotendeels leeg staan en dat die ingewisseld moeten worden voor 800 woningen, waarvan dus twintig procent in de sociale huur sector. Volgens de PvdA wordt op haar aandringen een visie voor het hele gebied gemaakt, waarvoor vorige week een eerste notitie werd besproken in de raadscommissie. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch constateert dat er enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn.  “Dus ik ben ontzettend blij dat de gemeente ook hier in wil zetten op sociale woningbouw.”

Betaalbaar

Maar hij constateert ook dat projectontwikkelaars er, zoals zij ook de laatste vier jaar deden, graag zo veel mogelijk dure woningen willen bouwen. “En buurtbewoners zijn juist bang voor de leefbaarheid van hun wijk.” De PvdA op zoek te willen naar het optimum: zo veel mogelijk betaalbare woningen, overigens in het midden latend wat ‘betaalbaar’ is, maar wel passend in de wijk. Van den Bosch: “Alleen door in gesprek te gaan met buurtbewoners, kan er een plan komen dat zowel voor woningzoekenden als omwonenden goed uitpakt.”

Intussen is nog duidelijk of er inderdaad achthonderd woningen komen. Maar dat twintig procent van de woningen die er wel verrijzen in de sociale sector liggen is voor iets waar de PvdA naar haar zeggen aan vast wil houden.

“Woningbouw op deze locatie is prima, maar dan moet het wel woningbouw zijn waar de Amstelveense woningzoekenden wat aan hebben”, zegt Vanden Bosch. “De woningnood moet opgelost worden. Sociale huur is wat dat betreft voor ons topprioriteit. Daar zijn de tekorten het grootst.”

2 COMMENTS

  1. 160 in de sociale sector. Dat is misschien in eerste instantie waar, want 80 wordt sociale koop. Met zelfbewoningsplicht voor x jaar , daarna mag er gewoon verkocht worden. Dat betekent in de praktijk dus dat de woning na x jaar gewoon weer aan de soc voorraad wordt onttrokken.
    Dat betaalbaar is een volstrekte farce , althans de prijzen/huren die de VVD/D66 hanteren.
    Laat de PvdA maar eerst eens het woord sociaal voorop laten staan, want wat dat betreft zijn ze de laatste 10 jaar volkomen door het ijs gezakt. Ik hoef alleen maar de woningmarkt en de verzorgingshuizen te noemen. En dan noem ik maar de toeslagenaffaire helemaal niet.

  2. 10 jaar? Maak daar maar 30 jaar van. Wim Kok, Ad Melkert, Wouter Bos (jawel van Shell!), Job Cohen, Diederik Samson en Lodewijk Asscher. Die hebben geen van allen zich toch echt hard gemaakt voor woningbouw voor sociaal zwakkeren of wel? PvdA heeft het verkiezingsresultaat anno 2021 gezien hiervan. De kiezers stemmen anders. In Amstelveen heeft het duo Esther Veenboer en Marijn van Ballegooijen zoals Johan Bos aangeeft zowat niks gedaan aan sociale woningbouw en net als landelijk als ze aan de macht zijn, ingeleverd voor het pluche.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.