Het was een initiatief van Silvia van Overloop en Tessa Storm eigenlijk, beiden  activiteitenbegeleiders van de 48 bewoners van Zonnehuis in Bovenkerk. Vijf van hen plus vier verzorgenden vormden zaterdag samen de Zwerfvuilbrigade. Voor de start van de activiteiten daarvan waren er twee wethouders – Floor Gordon  van Afval en Marijn van Ballegooijen van Zorg en Welzijn – gekomen.

Greet Eekelshof was de eerste die zich zaterdagmorgen meldde om, gehuld in Oranjehesje, de wijk in de gaan om die van zwerfvuil te reinigen. Waarbij zomaar op straat gegooide peuken van sigaretten haar het meest ergerde. Een andere bewoonster had zich kennelijk aangemeld zonder te beseffen waar het om ging. “Ik ruim niet de troep van een ander op”, zei ze. Maar even later voegde zij zich toch bij het reinigende gezelschap.

Ouderenzorg

Het Zonnehuis in Bovenkerk is een gesloten tehuis voor (vaak nog beginnende) dementerenden die er wonen plus een dagopvang. “Dit is vandaag uw uniform”, zei een van de begeleidsters die een hesje uitdeelde aan een van de leden van de zwerfvuilbrigade, die door afval te prikken en in zakken te doen de buurt netjes wil houden. “Ik ben de wethouder voor ouderenzorg”, legde Van Ballegooien aan de leden van het team uit.

Hulp nodig

Ook zijn collega Gordon vond het prachtig wat er in Bovenkerk gebeurde. Zij is een tegenstandster van zwerfvuil. “De wandeling door de buurt is niet alleen goed voor jullie zelf, maar ook een voorbeeld voor heel de wijk en voor jongere generaties”, hield zij de brigade voor. “We hebben uw hulp echt nodig.” Volgens haar blijft de gemeente zwerfvuil toch zien als een probleem. “Als deze doelgroep kan helpen onze stad schoon te houden hoop ik dat ook andere vrijwilligers ons komen helpen.”

En Van Ballegooijen vindt het mooi dat bewoners van het Zonnehuis met gevorderde dementie en cliënten van de dagbesteding met een lichte vorm van dementie willen helpen. “Je ziet ook dat ze zich hierdoor van waarde voelen. Het is voor hen leuk samen te werken, buiten te zijn en te bewegen.”

Buurt in

De gemeente leverde tien grijpers, evenveel hesjes en eenzelfde aantal afvalringen met vuilniszakken, zodat de Zwerfvuilbrigade kon starten met hun werkzaamheden in de wijk.  De activiteitenbegeleiders willen de Zwerfvuilbrigade ook breder in de buurt uitzetten en dus meer wijkbewoners enthousiast maken om mee te doen.

Zwerfafval zorgt voor ergernis, levert een rommelig straatbeeld op en trekt vaak meer afval aan, zegt de gemeente. Inwoners kunnen bij haar dan ook een opruimpakket aanvragen via www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/afval-en-grofvuil_zelf-doen_zwerfafval-opruimen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.