In vergelijking met andere gemeenten doet Amstelveen het qua Werk & Inkomen niet slecht. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Divosa, de vereniging van diensten op het gebied van het sociale domein.

Divosa geeft jaarlijks via deze benchmark inzicht in de wijzigingen in het bestand van bijstandsgerechtigden, schrijft wethouder Marijn van Ballegooijen (foto) aan de gemeenteraad om die te informeren over deze resultaten daarvan.

BUIG

Ondanks daling van het rijksbudget der gebundelde uitkering (BUIG) behoort Amstelveen al jaren tot één van de weinige gemeenten met een positief resultaat daarvan voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAW) en het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Dit budget wordt het door het ministerie vastgestelde BUIG-budget genoemd.

Minder uitkeringen

Vorig jaar zijn gemiddeld 346 minder uitkeringen verstrekt dan volgens dit model berekend is. Het resultaat is, net als in andere gemeenten, gedurende de afgelopen 12 maanden gedaald maar is nog altijd ruim positief. Het bijstandsbestand daalde hier met 7% ten opzichte van 2021 naar 1.021 uitkeringen, overigens in lijn met het landelijke beeld. De instroomcijfers zijn evenwel hoger dan gemiddeld, maar de uitstroom is groter. “Dit duidt op een goed toegankelijke aanvraagprocedure”, schrijft Van Ballegooijen. De hogere uitstroom wordt volgens hem voor het grootste deel gerealiseerd doordat klanten duurzaam uitstromen naar werk.

Duurzaam

De duurzaamheid van de uitstroom is ook zichtbaar gemaakt in een grafie, waarin het percentage van de instroom in de algemene bijstand waarin wordt afgezet tegen de uitstroom. “Het feit dat de herinstroom in Amstelveen lager ligt dan bij vergelijkbare gemeenten, betekent dat er sprake is van een hogere duurzame uitstroom”, schrijft de wethouder

 Handhaving geen doel

De uitstroom door handhaving ligt duidelijk lager dan bij andere gemeenten. De belangrijkste reden hiervoor is onze werkwijze om tijdens de aanvraagprocedure al scherp te zijn op eventuele voorliggende voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld een uitkering van het UWV, meldt Van Ballegooijen. “Hierdoor ontvangen klanten minder snel onterecht een bijstandsuitkering die later moet worden omgezet naar een UWV-uitkering.” Bij klantmanagers ligt de focus op dat traject, niet op het opleggen van maatregelen, wat resulteert in veel minder boetes dan in andere middelgrote gemeenten het geval is.

Ontheffingen

Het opvallendst dat vorig jaar een hoger percentage ontheffingen dan in andere gemeenten. “We vermoeden dat hier een verschil in werkwijze aan ten grondslag ligt. Als een klant arbeidsongeschikt is, wordt in Amstelveen altijd een tijdelijke ontheffing afgegeven. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid kan de klant voor kortere of langere periode worden ontheven”, zegt de wethouder. “Een ontheffing heeft betrekking op de verplichting om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden.”

De klant blijft verplicht om mee te werken aan trajecten sociale activering of iets anders, gericht het vergroten van zijn of haar arbeidsmogelijkheden. De klantmanager periodiek contact met betrokkenen gedurende de termijn van ontheffing om met de klant te bepalen of het ingezette traject nog steeds voldoet, staat in de brief aan de gemeenteraad.

De Amstelveense klantmanagers hebben, meer dan elders, hun klanten goed in beeld hebben en geven een ontheffing geven waar dat die van toepassing is, schrijft de wethouder. “Mogelijk registreren andere gemeenten de ontheffingen niet of anders.”

Parttime werk

Uitstroom door parttime werk is voor Amstelveen geen doel op zich, tenzij dit voor de klant het hoogst haalbare is. Parttime werk wordt alleen ingezet als dit een opstap is naar een voltijds dienstverband. Dit is zichtbaar in de procentueel lagere uitstroom naar parttime werk, ten opzichte van het landelijke beeld.

Amstelveen wijkt negatief af van het landelijke gemiddelde als het gaat om het verstrekken van loonkostensubsidies. “Een mogelijke verklaring hiervoor is de krappere arbeidsmarkt in de randstad ten opzichte van de omringende gebieden”, denkt de wethouder. “Hierdoor zijn werkgevers mogelijk sneller geneigd inwoners met een arbeidsbeperking, zonder subsidie in dienst te nemen.” Dat is overigens niet zeker en de gemeente wil dat samen met AM Match verder onderzoeken.

7 REACTIES

 1. Als kaderlid van de sector Uitkeringsgerechtigden van de FNV Groot Amsterdam blijft bij mij een bijzonder gevoel hangen na het lezen van het artikel.

  Want wat er niet in het artikel staat is dat de gemeente een streng voordeur beleid hanteert voor mensen die een uitkering nodig hebben. De uitvoering ligt ook nog eens het Werkplein zelf en zelfs nog bij nog twee commerciële bedrijven.

  Want wat betekent een streng voordeur beleid voor mensen in de praktijk? En waarom krijgt de FNV zoveel schrijnende situaties gemeld over de bijstand en de uitvoering?

  Vorig jaar heeft het college een geheim gehouden onderzoek laten uitvoeren naar grensoverschrijdend gedrag en de heersende angstcultuur op het Werkplein. Dit is niet het eerste onderzoek wat aanvankelijk geheim werd gehouden. Vorig jaar heeft nog een geheim onderzoek uitgevoerd door Deloitte vanwege mogelijke financiële belangenverstrengeling van een commercieel reintegratiebedrijf op het gemeentelijke Werkplein plaatsgevonden.

  Namens de FNV, sector uitkeringsgerechtigden Groot Amsterdam heb ik een dit jaar een Woo onderzoek (Wet Openbare Overheid) ingediend bij het college naar het tweede (nog steeds) geheim gehouden onderzoek. Het college heeft een week geleden een aantal stukken vrijgegeven. Maar heeft de stukken die vrijgegeven zijn overigens niet op Ibabs geplaatst en gedeeld met de raadsleden.
  Over het grootste deel van het Woo verzoek en dit vrij te geven denkt het college nog na. Het college denkt dus nog na of men alle stukken die zijn opgevraagd over het grensoverschrijdend gedrag en de angstcultuur op het Werkplein wil vrijgeven. Deze informatie heeft het college overigens ook niet gedeeld met de gemeenteraad of via IBABS Amstelveen.

  • Hoe lang precies is de gemeente al bezig met nadenken?
   Vermeende belangenverstrengeling is hier beslist niet eenmalig en uniek, maar dat heb je overal als één partij te lang een te dikke vinger in de pap heeft. Dat gaat van de CPN in de jaren 70 in Amsterdam t/m de VVD nu en alles er tussen in, maar elke bestuurspartij heeft wel zijn rotte appels.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.