Om meer grondstoffen uit het afval te halen, moet dat meer worden gescheiden. B en W stellen de gemeenteraad voor de inzameling te verbeteren. Zij zeggen dat de basis daarvoor is een evaluatie van de huidige afvalsystematiek en een bewonersonderzoek.

De kern van het ‘Grondstoffenplan 2022-2026’ is het voorkomen van afval, zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle grondstoffen afkomstig van huishoudens, zegt wethouder Floor Gordon (afvalbeheer).

Suggesties

Hoewel het bestaande systeem van afvalinzameling volgens haar goed functioneert, is het tijd voor optimalisatie. “Daarom hebben we inwoners gevraagd wat er verbeterd kan worden aan de afvalinzameling. Per afvalsoort gaven bewoners suggesties voor verbetering.”

Dat leidde tot het aan de gemeenteraad voorstellen extra bovengrondse GFE en ondergrondse textiel- en glascontainers te plaatsen, het grof afval naast ondergrondse containers in het weekend op te ruimen en betere informatievoorziening naar (nieuwe) inwoners, waaronder internationals. Andere voorgestelde aanpassingen zijn onder meer het vervangen van de afvalpas door een afvaldruppel of -tag, die minder snel zijn beschadigd en dus langer meegaan.

Tags

De gemeente wil van 2023 af de druppels (tags) invoeren na de geschatte einde levensduur van de huidige afvalpassen. In het plan is ook opgenomen om van dat jaar af vaker papier en GFT in te zamelen. Daarvoor kan de nieuwe gemeenteraad bij de perspectiefnota volgend jaar geld ter beschikking stellen. Ook werkt de gemeente aan extra voorlichting over het op de manier van sorteren van afval en komt er een aanpak voor het verminderen van zwerfvuil.

Minder restafval

Amstelveen volgt met haar afvalbeleid de landelijke doelstelling om ervoor te zorgen dat huishoudelijk afval tenminste voor 75% wordt gescheiden, zodat er jaarlijks gemiddeld maximaal 100 kg restafval per inwoner overblijft. In 2020 werd het huishoudelijk afval voor 61% gescheiden en bleef 179 kg restafval per inwoner over. Amstelveen streeft naar een ook door Gordon gepromote ‘circulaire economie’: geen afval, alleen grondstoffen voor nieuwe producten.

Zonder bruikbare stoffen

Uit onderzoek in 2017 bleek dat restafval veel Plastic Metaal en Drankkartons (PMD) bevatte. Daarop veranderde de gemeente vier jaar geleden restafval minicontainers aan huis in PMD minicontainers en investeerde in zo’n 100 ondergrondse restafvalcontainers. Voor flatbewoners werden 65 ondergrondse PMD-containers geplaatst. Ook werd extra vaak GFT aan huis opgehaald en werden containers voor groente-, fruit- en etensresten geplaatst bij appartementengebouwen.

5 COMMENTS

 1. Wat was te vrezen is inderdaad gebeurd: Het hele hoofdstuk over de invoering van de ja-ja sticker komt niet meer voor in het nieuwe grondstoffenplan. Reden? De VVD is tegen en heeft de uitrol zo veel mogelijk vertraagd met als resultaat dat dit onderdeel er nu helemaal uitgesleuteld is. Amstelveen zou op landelijke wetgeving wachten was het verhaal van wethouder Gorden. Apart argument wel, want dat stond toch echt niet in het vorige plan, integendeel. Daarom maar even het hele hoofdstuk uit dat vorige plan. Waar was u oppositie?

  ‘In de Grondstoffenvisie is voorgesteld om een zogenaamde ja-ja sticker in te voeren. Dit voorstel is gericht op preventie en heeft tot doel minder ongeadresseerd reclamedrukwerk te realiseren. Daarmee wordt vormgegeven aan de doelen van de Grondstoffenvisie 2017-2021: afvalpreventie en daarmee onderdeel van de doelstelling om te komen tot 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

  De gemeente wil met het invoeren van een ja-ja sticker verspilling tegengaan. Jaarlijks krijgt ieder huishouden 34 kilo aan ongevraagd papier op de mat krijgen. Reclamedrukwerk belandt bij veel mensen zonder sticker op de deur alsnog ongelezen in de afvalbak. Door het systeem om te draaien gaan mensen bewust kiezen voor het ontvangen van de folders: zij moeten een sticker plakken. Wie geen sticker plakt, krijgt voortaan geen folders meer, maar nog wel huis-aan-huis bladen.

  Door het omdraaien van het systeem van ‘opt-out’ naar ‘opt-in’ zal het aantal folders dat ongelezen in de prullenbak belandt minderen. Bij het opt-in systeem moeten inwoners aangeven met een sticker dat zij wel reclamefolders en/of bladen willen ontvangen.

  De gemeente Amstelveen zoekt aansluiting bij de gemeente Amsterdam voor de uitrol en
  communicatie. Meerdere grote gemeenten zitten in een traject om de nieuwe sticker in te voeren, zoals Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

  De gemeente Amsterdam heeft de voorkeur uitgesproken voor de implementatie van de ja-ja
  sticker door de branche zelf. Dit sluit aan bij de huidige situatie die bestaat op basis van
  zelfregulering door de branche, waarbij de stichting Reclame Code zorgt draagt voor de codes en toezicht houdt op de naleving van deze codes. Na het raadsbesluit in Amsterdam in april 2016 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de branche en de Amsterdamse wethouder Duurzaamheid. Dit heeft helaas niet geleid tot de door de gemeente gewenste samenwerking in de uitvoering van het raadsbesluit. Dit is de reden dat de gemeente Amsterdam heeft besloten de implementatie zelf ter hand te nemen. De gemeente Amstelveen sluit zich hierbij aan en zal de samenwerking met Amsterdam opzoeken.

  Het gaat om een landelijk ingeburgerd systeem dat gaat veranderen. De communicatieboodschap moet daarom helder en positief zijn: Met de ja-ja sticker kunnen wij met elkaar veel papier besparen. De meeste folders zijn ook online te bekijken. De gratis App om folders online te kunnen bekijken maakt onderdeel uit van de communicatiecampagne. Verspreiders van folders en het MKB worden ook goed geïnformeerd over de wijziging van het systeem.’

  • Heel goed CeeBee! Dit zet heel wat meer zoden aan de dijk, dan dat eindeloos scheiden, waar je als dat correct wil doen zo ongeveer een doctoraal studie voor moet hebben gevolgd.
   Als het waar is, wat je zegt van de VVD in dit specifieke geval geven alle praatjes van hun landelijke voorman in Glasgow ook te denken en zijn ze lokaal verbleekt tot een schijnheilige schim.

 2. De ondergrondse afvalcontainers bevinden zich op 180 meter van de voordeur van ons gebouw. Voorheen hadden wij in een ruimte voor rolcontainers waar wij met de lift heen konden. Goede oude tijd..

 3. Overigens valt mij ook op dat in het nieuwe grondstoffenplan niets meer staat over de nieuw uit te geven tags in relatie tot de privacy, terwijl deze relatie in het vorige plan juist uitvoerig werd toegelicht. Gaat men er van uit dat er ten opzichte van het vorige plan niets verandert of wordt het privacyverhaal inzake de pasjes/tags nu ook stilletjes uitgefaseerd? Ik ben er niet gerust op. Iemand uit de gemeenteraad die zich geroepen voelt om te reageren?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.