Op de vraag hoe het onderwijs in de toekomst er uitziet in Amstelveen probeert het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat de gemeenteraad wordt aangeboden, een antwoord te geven. Voor de periode van 2025 tot 2039 kijkt de gemeente naar de ontwikkelingen in de stad en welke onderwijshuisvesting daarbij hoort.

Onderwijswethouder Frank Berkhout zegt dat gemeenten niet over de inhoud, organisatie of manier waarop onderwijs wordt gegeven gaan, maar wel over de huisvesting. Vandaar dat de laatste jaren in Amstelveen veel is geïnvesteerd op dit gebied, zoals in de nieuwbouw voor het Hermann Wesselink College, de openbare basisschool Piet Hein en in de renovatie van het Keizer Karel College.

Legmeer

Berkhout meldt dat het IHP uit twee delen bestaat. In deel I staan de urgente huisvestingsvraagstukken voor de periode 2021 – 2024, zoals de nieuwbouw voor basisscholen De Horizon en De Akker, en het tweede deel is in feite een planningsinstrument voor een langere periode en om inzicht te krijgen bij welke scholen eventueel knelpunten gaan ontstaan. Berkhout: “In Legmeer, nu een bedrijventerrein, wordt bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk gebouwd. Dan is nu al de noodzaak duidelijk van een nieuwe school daar. Dat staat daarom in IHP deel II gepland voor 2025 – 2028.”

Orion en sporthal

Voor de komende acht jaar staan trouwens verschillende projecten gepland in IHP deel II, zoals de vervangende nieuwbouw van drie basisscholen aan de Orion, de nieuwe sporthal voor het Keizer Karel College en dus een nieuwe school in de Legmeer. Maar het IHP is volgens Berkhout ook een groeidocument dat steeds zal worden geactualiseerd. Daarom is de onderwijsvisie van schoolbesturen belangrijk voor het verder aanscherpen van deel II in de komende jaren, vindt hij.  “We werken samen met de scholen en kijken naar hoe hun visie op het onderwijs van de toekomst effect zal hebben op het soort onderwijsgebouwen die nodig zijn. Hoe gaat bijvoorbeeld de samenwerking met de kinderopvang en hoe gaat de gemeente om met taalklassen? De antwoorden op vragen als deze hebben effect op de toekomstige gebouwen die we neer gaan zetten.”

Middelbare scholen

Volgens hem zijn de vier middelbare scholen in Amstelveen klaar voor de toekomst. Wethouder Berkhout: “Panta Rhei en het HWC zijn compleet vernieuwd, het KKC wordt op dit moment verbouwd en uitgebreid en ook het het Amstelveen College krijgt nog een uitbreiding.” Hij acht het niet verstandig die vier in de toekomst nog veel groter te laten worden. Daarom is in het tweede deel van IHP gekeken of een vijfde middelbare school noodzakelijk en gewenst is als het aantal inwoners en daarmee het leerlingenaantal blijft groeien. Hij verwacht dat blijkbaar niet.  “De scholen geven nu zelf aan met de huidige afspraken de toekomstige leerlingengroei op te kunnen vangen,” zegt hij.

Vinger aan de pols

Maar de leerlingenprognoses in het IHP zijn gebaseerd op aantallen van oktober 2020, die bij DUO bekend waren en een inschatting van de woningbouwproductie in Amstelveen de komende jaren. Berkhout: “Ervaring leert dat de werkelijke ontwikkeling van leerlingenaantallen af kan wijken van de modelmatige prognoses, door bijvoorbeeld nieuwe initiatieven of veranderende voorkeuren van ouders. Daarom wordt het IHP in 2023 opnieuw bijgesteld.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.