De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) is net als Burgerbelangen Amstelveen helemaal klaar met wat nu wordt verstaan onder de inspraakprocedure voor burgers. Dat bleek tijdens de jongste vergadering van de gemeenteraad, waarin fractievoorzitter Michel Becker een initiatiefvoorstel voor verandering aankondigde.

Michel Becker

‘In de twee jaar dat AVA met twee zetels in de gemeenteraad zit, blijkt telkens weer dat het door de gevestigde partijen bedachte systeem, inmiddels is achterhaald en voor grote onrust en onvrede zorgt bij bewoners’, zegt AVA. In de woensdag gehouden vergadering bleek dat onder meer bij de behandeling van de plannen voor het Alleman Kwartier, waar tegen de zin van vrijwel alle omwonenden kolossale appartementengebouwen dreigen te verijzen, en die rond het Oude Dorp, waar de meeste ondernemers en bewoners gekant zijn tegen het door B&W genomen Verkeersbesluit. Voor het plan in Bankras (Alleman Kwartier) gaf een meerderheid met twee zetels groen licht, omdat die nu eenmaal gevormd wordt door de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA. De complete oppositie stemde tegen.

Startnotitie

“Hoewel het college aangeeft inwoners voldoende gelegenheid te geven voor participatie, blijkt dat deze bij verschillende projecten zoals Startnotitie Alleman Kwartier, Beeldkwaliteitsplan Oude dorp en verkeerswijzigingen in Bovenkerk, zich niet of onvoldoende betrokken voelen en van mening zijn dat hun bezwaren niet serieus worden genomen’, vindt AVA. Fractievoorzitter Becker zei dat ook bij het behandelen van de Perspectiefnota, waarin zoveel mogelijk de – door de coronacrisis onzekere – beleidskaders voor de volgende begroting staan.

Beton

Het is onacceptabel dat burgers niet voldoende betrokken worden over o.a. bouwplannen en verkeersbesluiten in hun eigen wijk en leefomgeving, vindt AVA. Overigens vindt de coalitie dat men de mening van de wijk moet negeren als het zogenoemde ‘algemeen belang’ op het spel staat. Dat verwoordde het duidelijkst PvdA-raadslid Van den Bosch. AVA heeft een andere mening. “Ook in de jongste  raadsvergadering bleek weer dat inwoners, maar ook raadsleden, weinig invloed kunnen uitoefenen op de al in beton gegoten voorstellen en reeds gepubliceerde plannen van het college”, zegt Becker.

Laat

AVA zegt verheugd te zijn dat ook Burgerbelangen Amstelveen (bbA) er nu zo over denkt. Overigens werd die laatste partij al 26 jaar geleden opgericht, leverde zijn acht jaar lang een wethouder. Zij maakte dus deel uit van de coalitie en is mede verantwoordelijk voor het in de ogen van AVA weinig democratische beleid. Maar AVA is blij dat de andere lokale partij zich voor een in haar ogen betere participatie gaat inzetten. “Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen”, vindt Becker.

5 REACTIES

 1. Heel goed dat ook AvA zich inzet om tot betere vormen van participatie te komen en te zorgen dat inwoners echt gehoord en gezien gaan worden.
  Dat er vervolgens nog even een sneer richting Burgerbelangen Amstelveen wordt uitgedeeld is vreemd. Ik citeer uit het coalitie akkoord VVD,D66 en PvdA: “ We gaan de effectiviteit van de huidige participatiestructuur tegen het licht houden. Daarbij streven we naar nieuwere vormen van inspraak. Bij grootschalige projecten bepalen raad en college daar kaders voor”. En vervolgens het eerdere concept akkoord VVD, D66, bbA: “ We gaan de effectiviteit van de huidige participatie tegen het licht houden. Daarbij streven we naar nieuwere vormen van inspraak met ruimte voor initiatieven zoals stadsgesprekken, buurtschouw en right to challenge”. Overduidelijk verschil en overduidelijk bbA inbreng.
  Ik wijs er ook op dat participatie via stadsgesprekken, inmiddels in praktijk gebracht, een initiatief was middels een daartoe ingediende en aangenomen motie van de fractie van bbA uit de vorige raadsperiode !
  Kortom, de opmerking van de heer Becker “ Beter laat dan nooit” snijdt geen hout. Neemt niet weg dat wij graag samen met AVA willen werken aan betere participatie.

  • Nu laat u zich wel erg kennen hr. Kooiker. In het verleden heeft uw partij innig samengewerkt met de VVD, dus uw partij is ook verantwoordelijk geweest voor die al in beton genomen besluiten. Daarin heeft de hr. Becker nu wel eens wel gelijk in. De enige 2 partijen die altijd consequent zijn geweest voor inspraak waren GL en SP.

 2. De heer Michel Becker is een stuk hypocrieter dan de heer Kootker. De heer Kootker was voor 2018 geen gemeenteraadslid en bij mijn weten politiek niet actief. De heer Michel Becker was D66-raadslid van maart 2010 tot juli 2013. Destijds hem nooit erover gehoord.

  Vervolgens was hij vanaf 2014 enige tijd VVD-lid en voerde mee campagne voor de VVD; een partij die niet echt uitblinkt van participatiezin.

  GroenLinks voor inspraak? Kijk eens goed toen zij in het College van B&W zaten wat ze toen deden (KPMG gebouw….). Kijk eens goed wat GroenLinks in Amsterdam allemaal uitspookt!

 3. https://www.youtube.com/watch?v=uXz2W-Qdl6g

  Ook interessant uit de mond van Michel Becker zelf te horen dat hij zich prima thuisvoelt bij zowel D66 als de VVD. Sja. Juni 2014. Het maakt hem allemaal niet uit bij welke politieke partij hij zit. Hoe geloofwaardig ben je dan? Moet er nog wel bij aantekenen dat Michel Becker NIET gekozen is als raadslid maar dankzij een opvolging in de raad kwam deze periode.

  • Even ter verdediging van mijzelf. Ik vind dat de hr. Becker in bovenstaand artikel gelijk heeft. Tevens geef ik u ook gelijk, dat diezelfde persoon een opportunist is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.