Van de € 276 miljoen die de gemeente volgend jaar aan inkomsten en uitgaven plant, betreffen er ruim€ 88 miljoen het sociale domein en € 30 miljoen aan onderwijs, sport en cultuur. De begroting, die overigens ook een doorkijk van het beleid voor de komende jaren heeft (meerjarenbegroting), wordt door de gemeenteraad op 11 november behandelt.

De gemeente verwacht € 144 miljoen van het Rijk te krijgen en binnen haar grondgebied 132 miljoen op te halen, waarvan € 57 miljoen via lokale belasting en € 75 miljoen uit andere bronnen.

Demissionair

Overigens zweeft het spook van het demissionaire kabinet ook boven het hoofd van financieel wethouder Herbert Raat. Hij geeft toe dat er nogal onduidelijkheid over wat er van het Rijk heerst, zolang er geen nieuw regeerakkoord is. In Amstelveen is de begroting de uitvoering van de eerder door de gemeenteraad (met uitzondering van de SP) vastgestelde zogenoemde Perspectiefnota, waarin het beleid voor volgend jaar werd bepaald.

Herstel

On financiële zin noemt de gemeente herstel van de coronacrisis (waarvoor de raad eerder een noodfonds van € 15 miljoen voteerde) een van de uitdagingen voor de stad. Maar er zijn er meer, zoals het bouwen van de (laatste) nieuwe wijk De Scheg en het her-ontwikkelen van onder meer bedrijventerrein de Legmeer (tot een woon- en werkwijk) en de wijk Kronenburg, alsmede de vooral door wethouder Floor Gordon gedreven duurzaamheid.

“Tijdens de coronacrisis hebben we inwoners en ondernemers gesteund waar mogelijk. Dat blijven we doen, om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in Amstelveen”, zegt de gemeente, die zegt te zorgen voor financiële stabiliteit. Wethouder Herbert Raat van Financiën heeft geregeld betoogd niet over het politieke graf van de zittende coalitie heen te willen regeren en ook komende gemeentebesturen de ruimte te laten voor eigen keuzes.

31 miljoen incidenteel

In de meerjarenbegroting voor 2022-2025 is elf miljoen aan structurele en 31 miljoen aan incidentele uitgaven gepland. Er is € 52 miljoen gepland voor huisvesting van het onderwijs en sport en de uitbreiding van het zwembad. Van de éénmalige middelen wordt een groot deel ingezet om de tekorten in het sociale domein – omdat het Rijk bij het over de schutting gooien daarvan bij de gemeenten verzuimde voldoende geld mee te gooien – te dekken, vooral in de jeugdzorg.

Raat geeft toe dat ook in Amstelveen, net als in veel andere gemeenten, de financiën onder druk staan. “Daarbij is de toekomst onzeker. Al zijn er positieve signalen over het herstel van de economie, er zijn ook risico’s zoals schaarste aan grondstoffen en arbeid.”

Rijk

Voor hem vormt ook een risico voor de gemeente of er structureel voldoende geld komt van het Rijk voor het klimaatakkoord, de tekorten in de jeugdzorg en de invoering van de Omgevingswet in juli volgend jaar. “Ik heb zelden een nieuwe wet gezien, die de gemeente geen geld kostte”, zei hij eerder over dat laatste. “Op dit moment kiezen wij niet voor bezuinigingen of lastenverhogingen die wellicht later ‘niet nodig’ blijken”, zegt hij.

De begroting is flexibel genoeg om bij te sturen bij dreigende tekorten, meldt de gemeente. Jarenlang werd al gekozen voor een lage lokale lastendruk voor inwoners en een relatief hoog voorzieningenniveau. Afhankelijk van de inkomsten vanuit het Rijk is mogelijk niet vol te houden, waardoor van de onroerendezaakbelasting (OZB) op termijn moet worden verhoogd. Linkse fracties als de SP pleiten daar overigens al jaren voor, maar vooral de VVD hield tot nog toe die boot af.

Lokale lasten

De lokale lasten stijgen volgend jaar met alleen de inflatiecorrectie van 2% ofwel gemiddeld € 15,95 per jaar voor een gezin in een koopwoning. Ook de OZB dus, terwijl de waarde van de woningen (WOZ-waarde) toch met 9% toenam. De afvalstoffenheffing stijgt overigens met 3,5%, omdat de kosten voor de inzameling zijn gestegen wegens toename van vooral karton tijdens de coronacrisis als gevolg van online bestellingen. Ook de openingstijden van het afvalbrengstation verruimd, vooral op voorstel van D66, de partij van de wethouder die over afval gaat.  Daar staat tegenover dat de rioolheffing gelijk blijft gelijk.

Intussen gaat Amstelveen door met grote projecten als de herindeling van het A9-gebied, de – daarmee ten dele samenhangende – veranderingen in het Oude Dorp, het Stadshart en de transitie van de wijk Kronenburg. Maar intussen blijft de woningmarkt verziekt, ook al probeert heel de regio er wat aan te doen, onder meer door de nieuwbouw in de Scheg en de Legmeer. Maar of daardoor de wachtlijsten korter worden en woningen meer betaalbaar worden voor de gewone man of vrouw is de vraag.

Leefbaarheid

Opnieuw ging en gaat er ook geld naar een proef om eindelijk de Poel te voorzien van zwemwater, nu het stadsstrand er tóch is gekomen aan de noordelijke oever, een oude wens van de VVD en dús van de coalitie. Men wil de Poel nu uit baggeren ter verbetering van het water. Eerder werd ter vervanging van een strand een zwembadje in de Poel gehesen (Fun Centrum). Volgens de gemeente is men door de coronapandemie anders over cultuur gaan denken. Met de uitvoeringsagenda cultuur is Herbert Raat, die ook cultuur in zijn portefeuille heeft, naar zijn zeggen een vernieuwende weg ingeslagen met ook aandacht voor historisch besef en erfgoed. B&W willen dat beleid in 2022 voort zetten. ‘De focus ligt op kunst in de openbare ruimte, een makersklimaat voor talent en versterking van samenwerkingsverbanden met instellingen en gemeenten om ons heen. Ook het stimuleren van cultuureducatie door vakdocenten vormt een onderdeel van onze lange termijnfocus.’

De programmabegroting is hier te vinden.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.