De met sport, kunst en cultuur verrijkte schooldag komt nu op meer basisscholen in Amstelveen en daarvoor trekt de gemeente een half miljoen  uit. Dat zegt D66, met ook weer een verwijzing naar het verkiezingsprogramma van die partij.

De fractie introduceerde samen net basisschool Omnibus de ‘rijke schooldag’ in november. Dat concept van de onderwijsfractie, zoals ze zichzelf graag noemt, krijgt nu navolging op meet scholen, zegt zij. Volgens raadslid Saloua Chaara (foto) leidt daardoor het onderwijs ook tot meer gelijke kansen voor arm en rijk.

Gelijk

“Ongelijkheid op dit vlak wordt voor een groot deel buiten schooltijd bepaald”, constateert Chaara. Het gaat er volgens haar om of een kind wordt voorgelezen, hulp bij huiswerk krijgt en bijvoorbeeld naar sport- of muziekles gaat. Door die activiteiten meer in de schooldag te integreren denkt D66 het goeddeels op te lossen. ‘Op rijke schooldagen worden voorschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder het dak van de school verenigd’, zegt de partij.

Er bestaat op Amstelveense scholen volgens Chaara brede animo voor de met andere activiteiten dan lezen en taal verrijkte schooldag. En omdat D66 nu eenmaal een coalitiepartij is trokken B&W prompt een half miljoen uit voor het idee. De onderwijswethouder behoort ook tot D66, dus er kon eigenlijk niks mis gaan. Toch zegt Chaara het ‘fantastisch’ te vinden dat de financieel door de gemeente gesteunde ‘rijke schooldag’ snel navolging krijgt.

1 COMMENT

  1. In Amsterdam bestaat dit al jaren tot volle tevredenheid van alle politieke partijen van links tot rechts. Misschien zou D66 ook eens naar de Amstelveenpas moeten kijken of zij met deze pas ,zeker op culturele zaken niet aansluiting kunnen vinden met de Amsterdampas, want daar is veel meer mogelijk, want het zijn juist de lage inkomensgroepen die worden getroffen door onderwijsachterstanden.
    Tenslotte €1,— korting met de Amstelveenpas voor het poppentheater is natuurlijk een giller om maar een voorbeeld te noemen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.