Als hij het geld alleen moet verdienen of een alleenstaande is, kan iemand met een modaal inkomen het op de woningmarkt het wel vergeten. Althans als hij een koophuis wil. 97 procent van die groep heeft geen kans op hypotheek.

Zo’n 3 procent van het complete huizenaanbod is voor die categorie bereikbaar. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn de vooruitzichten het slechtst, zo blijkt uit een onderzoek van De Hypotheker. In Groningen en Friesland hebben single huizenkopers betere kansen om een woning te vinden, maar ook daar is het aanbod schaars.

Tweeverdieners

Tweeverdieners met ieder een modaal inkomen hebben wel wat meer kansen op een eigen dak boven hun hoofd, maar ook zij lopen tegen de grenzen van het woningaanbod aan. De Hypotheker bracht per regio in kaart hoeveel woningen bereikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen.

Dat werd dit jaar vastgesteld op € 36.500 (exclusief vakantiegeld). Maximaal kan men daarmee als single op dit moment, bij een marktrente van 1,02 procent, een hypotheek krijgen van € 188.000. Uitgesloten dus voor een woning in Amstelveen, waarvan de coalitie juichte dat er ‘maar’ € 363.000 voor werd gevraagd. Die woning voor dat bedrag was overigens te klein voor een startend gezin.

Kleine verbetering

Overigens ziet De Hypotheker in die € 188.000 een kleine verbetering, want vorig jaar konden die alleenstaanden maar € 169.000 lenen. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners gingen de onderzoekers uit van € van 62.000 euro (36.500 exclusief vakantiegeld + 25.500 euro). Daarmee kan een hypotheek van zo’n 344.000 euro worden afgesloten.

Het percentage betaalbare woningen ligt in Noord-Holland op 1,3 procent en is dus uitzichtloos, net als in Utrecht en Noord-Brabant. “Hier krijgen singles met een modaal inkomen door de sterk stijgende woningprijzen vrijwel geen voet meer tussen de deur”, verzucht franchisenemer Chris der Salm van de Amstelveense vestiging van De Ondernemer.

Corona

“Door de coronacrisis leek het woningaanbod aanvankelijk licht toe te nemen, maar inmiddels is de krapte op de huizenmarkt groter dan ooit tevoren. Hierdoor stijgen de huizenprijzen in een ongekend tempo en is het voor Nederlanders met een middeninkomen vrijwel onmogelijk een betaalbare woning te vinden. Vooral singles met een modaal inkomen worden onevenredig hard geraakt. Ondanks de verbeterde leencapaciteit – vooral voor tweeverdieners – is de positie van deze grote groep huizenkopers slechter geworden. Naast de kosten koper, moet men extra eigen geld inbrengen.”

Bekijk alle cijfers per provincie en grote stad op de website van De Hypotheker.

22 COMMENTS

 1. Zie hier het het resultaat van het asociale woningbeleid olv de VVD en in hun in de loop der jaren lange reeks van bijwagen(tje)s. Dom ,dom,dom, maar ja ze zijn democratisch gekozen, en ook nog door een heel stel kiezers die zelf ook om woonruimte zitten te springen. Het kan verkeren.

  • Zoals gebruikelijk is voornamelijk de VVD de schuldige. Voor hypotheken is de bancaire wereld verantwoordelijk. Of bedoel je het plaatselijk? Dan geldt ook voor jou: dom, dom, dom. Alsof de gemeenteraad hypotheekhoogte bepaalt.

   • Welke partij heeft in hoofdzaak het reilen en zeilen in ons land en onze gemeente bepaald? Ik dacht nog altijd met een simpele constatering de VVD, omdat zij de grootste is. En sinds de Neo liberalisatie de teneur begon te bepalen is het begrip volkshuisvesting gewoon om zeep geholpen. Daar hebben banken niets mee te maken, wel de kiezers. Maw uw conclusie in bovenstaande reactie slaat nergens op.

    • Volgens mij heeft de lokale VVD niet alles op de woningmarkt in de hand. En over wat de gemeente wel in de hand heeft beslist de gemeenteraad. Daar is de VVD wel de grootste, maar niet de enige fractie. Overigens weet ik wel dat de (linkse) oppositie de oplossing ziet in bouwen van (fors gesubsidieerde, zodat de belastingbetaler er aan mee betaalt) sociale huurwoningen. Overigens bepalen banken en niet de (lokale) overheid de maximale hoogte van hypotheken.

     • U weet net zo goed als ik dat de VVD de alles bepalende factor hier is. In ieder geval ik heb nog nooit enig verschil in beleid kunnen ontdekken plaatselijk tussen VVD en D66. Ook gaat het niet alleen om het bijbouwen in de soc. sector, maar ook om het enorme gat dat gaapt tussen soc en vrije markt. Trouwens u praat over belastingen. Die zijn er toch voor om maatschappelijk wenselijke zaken mee te betalen? Waar moeten dan al die mensen wonen, die voor onze maatschappij onontbeerlijk zijn, zoals de zorg, onderwijs, dienstpersoneel enz. Ook grootverdieners hebben deze mensen nodig. En afgezien daarvan wonen is een recht. En dan nog iets de idiote prijzen op de koopmarkt zijn heus niet alleen het gevolg van de woningnood, maar ook van prijsopdrijving door investeerders die bewust zijn aangemoedigd door de centrale overheid, die als adagio had/heeft de “vrije markt”. Ook heeft de centrale overheid bewust de gemeentes geknepen, zodat diezelfde gemeentes wel werden gedwongen om aan de hoogstbiedende hun grond te verkopen ten einde budgettair uit te komen. Zo konden we hier dan die idiote stadsvilla’s krijgen, waar op dezelfde opp minimaal ruimte was voor 3 gezinnen.

 2. Bedankt voor het delen van deze informatie over de woningmarkt. Het krijgen van een hypotheek is voor velen nog steeds lastig merk ik. Ik ben benieuwd of dit in de toekomst gaat veranderen.

 3. Minister de Jonge is van plan gemeenten voor te schrijven minimaal 30 % sociale huur te hebben. Amstelveen heeft ca 34 %.

  • En in de praktijk houdt dan in dat er een heleboel sociale woningen uitgaan, terwijl er wel behoefte aan is, want het gat tussen sociaal en vrije sector is onoverbrugbaar, ook voor vele scheefwoners. Dat is ook een fact meneer de factchecker.

   • Kun je wat cijfers laten zien over de (ontwikkeling van) Amstelveense woningvoorraad Frank? Je beweert namelijk al langere tijd dat er een ‘heleboel’ sociale woningen uitgaan, maar zoals gebruikelijk onderbouw je dat niet. Ik lees het graag.

 4. Feit is dat, wanneer 30 % de norm is, noch het Rijk noch de provincie de gemeente zullen gelasten om sociale huur te bouwen. Misschien moet u eens naar buurgemeenten kijken die de 30 % niet halen.

  • De laatste cijfers die ik heb gevonden waren 27,2% ,maar Amstelveen telt ook voor het gemak het gemak, daar ook nog alle studentenhuishoudens en speciale woonvormen ( aangepaste woonvormen ,beschermd wonen, invalide e.d. ) bij op. Dan kom je wel boven de 30%.
   Volgens Makelaars in Amstelveen, RTVA, AmstelveenBlog neemt het aandeel sociale woningbouw in Amstelveen percentueel af. Leest men het programma van de VVD&D66 op dit punt er op na, willen zij dit zo houden of zelfs afbouwen tot een 20%.

   Naar eigen waarneming zijn de laatste jaren de voorheen sociale ds Heldringhflat, een grote flat aan de William Boothflat in de verkoop gegooid (Raat heeft zich daar indertijd nog intensief mee bemoeid ten gunste van de verkoop) . Tevens zijn vele huizen in het struikenbuurtje in de vrije sector gekomen na “upgrading”. ( lees oppimpen, om meer punten te krijgen, bijvoorbeeld door vaste kasten te slopen.)
   Men heeft daar ook een 15 tal stadsvilla’s gebouwd, waar best goedkopere vrije sector woningen konden komen. Dan ook de doorstroming weer een zetje krijgen. Ook is men van plan om flats tussen de Plesmansingel en de Lindenlaan zodanig te veranderen dat er minder soc appartementen voor terugkomen.
   Tevens wonen in KKP vele ouderen die afhankelijk zijn van soc bouw die willen downsizen alleen of met z’n 2’n in een kleine gezinswoning, maar die in de huidige situatie niet kunnen doorstromen, want er wordt in deze sector totaal niets gedaan voor deze groep.

  • @ Factchecker , ach Carl Berendsen is mij hier gewoon wat aan het zuigen. Hij weet verdomd goed dat ik in grote lijnen gelijk heb.

   • Nee Frank, dat weet ik juist niet. Daarom vroeg ik naar een onderbouwing dat jij als ‘zuigen’ betitelt.

    En met je vooralsnog ook niet onderbouwde stelling dat studentenhuisvesting misschien niet tot sociale huur moet worden gerekend (maar wel wordt meegeteld volgens jou), neem ik aan dat die doelgroep dan ook niet moet worden meegeteld in de sociale woningbehoefte in Amstelveen.

    Hoe dan ook, ik weet nu nog niks. En waarom verbaast mij dat niet.

    • Studentenhuisvesting is aan een bepaalde tijdsduur gekoppeld. Maw je hebt niet dezelfde rechten als de mensen in de rest van de sociale woningbouw. Waarmee ik beslist niet wil zeggen dat studenten op dit vlak geen rechten hebben, maar het is gewoon een andere groep.
     Voor de rest even googlen. Zelfs op dit blog zijn daar artikeltjes over verschenen.

     • ‘Voor de rest even googlen. Zelfs op dit blog zijn daar artikeltjes over verschenen.’

      En dat ik mag zelf doen terwijl jij gewoon maar wat rond boert met je beweringen? Wat ben je toch een lachwekkend figuur.

     • “Ja!” Zeg ik als rond boerend en lachwekkend figuur tegen de blijkbaar te luie heer Carl Berendsen. 😂😂

 5. Woonagenda gemeente Amstelveen 2020-2023, pag 12:

  Ca 15000 sociale eenheden = 34 %
  Dit is exclusief 2572 onzelfstandige wooneenheden op Uilenstede. DUWO.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.