Qua variatie en toekomstbestendigheid legt het winkelcentrum Stadshart Amstelveen het af bij het grotere centrale winkelcentrum in Hoofddorp. Dat staat in de Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden, die de gemeente in nauw overleg met de andere AM-gemeenten, heeft opgesteld, om te voldoen aan het detailhandelsbeleid van de provincie Noord-Holland.

Als voordelen van Hoofddorp wordt genoemd dat er vier grote supermarkten (voor dagelijkse boodschappen) zijn en meer horeca. Het Stadshart heeft 136 winkels, dat in Hoofddorp 170. Overigens hebben beide met leegstand te maken, die in het Stadshart 16% is (in Hoofddorp 14%). De twee centra zijn de grootste in AM.

Online

De regionale detailhandelsvisie, in opdracht van de AM-gemeenten gemaakt door bureau DTNP, is overigens beleidsarm wegens de coronacrisis. Die heeft het online kopen doen toenemen. Van de iet dagelijks aankopen wordt op dit moment een kwart ono8ne geregeld, maar het einde is nog lang niet in zicht. Van de boodschappen gaat vier procent online, maar ook daar ziet men een stijging.

Intussen gaat men voor de dagelijkse boodschappen niet zo zeer naar het Stadshart. Er zijn – ook in andere gemeenten – tal van wijkwinkelcentra daarvoor, zoals Bankrashof en Westwijk.

Inkomen

Binnen de AM-gemeenten – Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel – liggen de inkomsten van consumenten € 29.900 hoger dan het landelijk gemiddelde van € 26.000. Er zij in die AM-regio overigens wel verschillen, bijvoorbeeld tussen inwoners van Amstelveen en Ouder-Amstel enerzijds (€ 33.000) en Diemen anderzijds (26.000).

De in november geopende enorme Outlet in Halfweg, met goedkope betere merken textiel, betekent een geduchte concurrent voor de kledingzaken in het Stadshart, zegt de visie. Over concurrentie gesproken: Die ervaren de winkels in de regio ook uit de grote steden, zoals Amsterdam en Haarlem. Alleen al de Amsterdamse binnenstad heeft meer verkooppunten dan alle AM-gemeenten bij elkaar, bijna 2000 tegenover 1400. En Amsterdam beschikt nog over 85 andere winkelgebieden.

Bestemmingsplan

De vorige visie, die tot 2020 reikte, was samengesteld door de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De AM-gemeenten hebben nu met elkaar afgesproken elkaar te informeren over de ontwikkelingen in de detailhandel en als er een bestemmingsplanwijziging nodig is in verband met nieuwe winkelinitiatieven die voor te leggen aan de provinciale adviescommissie detailhandel (althans als het om meer dan 1500 vierkante meter winkelvloer oppervlakte gaat).

Het beleid is gericht op clustering van winkels en daarom zijn winkels toegestaan in bestaande winkelcentra, maar nieuwe solitaire detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan. Nieuwe gebieden daarvoor in landelijk gebied zijn in principe niet mogelijk.

Er komen zoveel mogelijk culturele, maatschappelijke en zorgfaciliteiten in de centra ter bestrijder van leegstand, om die aantrekkelijker te maken, en de gemeenten zijn alert op plannen voor winkels buiten de bestaande gebieden. Overtollige detailhandelscapaciteit wordt zoveel mogelijk gereduceerd.

7 REACTIES

 1. De eigenaars van het winkelcentrum Stadshart hebben er sinds 2012 werkelijk alles aan gedaan om het te moderniseren, optimaliseren en zo toekomstbestendig te maken. Bewoners van het Stadshart werden daarbij vanaf het begin betrokken met voorlichtingsavonden, ‘ontwerp-studio’s, etc. Met onze ideeën, voorstellen en bezwaren werd steeds zo veel mogelijk rekening gehouden.

  Dat kon niet gezegd worden van de gemeente die steeds weer om onduidelijke redenen bezwaren opwierp, de boel vertraagde en feitelijk saboteerde.

  Al die jaren heb ik mijn hart vastvehouden uit angst dat’ Unibail’ er de brui aan zou geven en de hele boel zou gaan verkopen. Amstelveen verdient domweg geen goed winkelcentrum. Het zal altijd gerommel in de marge blijven.

 2. Alle fraaie plannen van UR in het verleden om het winkelcentrum Stadshart de sprong naar voren te laten maken werden door wethouder Raat (VVD) allen getorpedeerd. Zie hier het resultaat van dit wanbeleid, een winkelcentrum dat is stil blijven staan en langzaam afglijdt.

  Mijn advies: geef UR de vrije hand om het Stadshart door te ontwikkelingen langs de lijnen als in het verleden overeengekomen met het college van B&W en verwijder alle (politieke) obstakels in dit proces.

 3. Het voornaamste poltieke obstakel dat
  al lang verwijderd had moeten zijn, is wethouder Raat (VVD). Gun hem de luizenbaan in de culturele sector waarnaar hij zo opzichtig hengelt. (In het laatste nummer van het Amstelveens Nieuwsblad staat Herbert Raat op een door de gemeente bekostigde pagina op drie(!) foto’s van culturele bijeenkomsten.)

  Het centrum van Amstelveen wordt op dit moment door Raats toedoen definitief verwoest tbv de verbreding van de rijksweg A9 in een open verkeersgoot. Het Stadshart kan alleen nog worden gered als Herbert Raat eindelijk de juiste conclusie uit zijn bestuurlijk falen trekt.

 4. Men legt hier nu wel de bal bij de gemeente constant, maar is dat wel zo. Het Stadshart heeft van begin af aan al nooit aan de verwachtingen kunnen voldoen. Dus het kan ook liggen aan de eigenaren. Ook praat men hier over het feit dat de bevolking gemiddeld een veel hoger inkomen heeft. Dat is waar, maar de woonkosten zijn hier ook veel hoger. Daarnaast Amstelveen huisvest ook vele “internationals”. Deze mensen zullen ook een groot deel van hun inkomen sturen naar de landen van herkomst , een ander bestedingspatroon hebben en relatief langer elders verblijven.
  Tevens hebben de hier aanwezige reageerders enkel maar oog voor het Stadshart, terwijl de gemeente ook oog moet hebben voor de belangen van die Amstelveners die in de verdrukking komen door de belangen van UR.

 5. Als bewoner van het Stadshart noem ik hier mijn ervaringen met URW gedurende de 14 jaar dat wij aan het Stadsplein wonen en samen met Unibail in één VVE.zitten. Wij hebben daar altijd goede ervaringen mee. Wij wonen nu 22 jaar in Amstelveen en zo lang doen wij al boodschappen in dit winkelcentrum. Je zou mij ervaringsdeskundige kunnen noemen.

 6. Frank, het is mooi dat jij de gemeente en wethouder Raat verdedigt inzake het Stadshart, maar laat dat maar over aan Johan Bos. Je haalt er dingen bij die in dit verband nergens op slaan. Jij kent de situatie en de lange en moeizame geschiedenis vd modernisering van het winkelcentrum niet zo goed als wij.

  • Of mijn argumenten ergens op slaan maak ik zelf wel uit. Van meet af aan heeft men het gehad over modernisering, maar van meet af aan heeft men nooit de beoogde en voorgespiegelde aantal bezoekers gehaald. Dat is gewoon een droge constatering, meer niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.