Er komt een nieuw plan voor afvalinzameling en daarvoor zegt de gemeente te hebben onderzocht hoe bewoners denken over  de in 2018 gestarte methodiek ‘Anders Inzamelen’. Die door ruim tweeduizend burgers ingevulde enquête is volgens de gemeente een belangrijk onderdeel van de evaluatie van het grondstoffenplan dat tot eind dit jaar van kracht is.

Wethouder Floor Gordon (Afvalbeheer) zegt dat Amstelveen volgt met haar afvalbeleid de landelijke doelstelling volgt. Die is ervoor zorgen dat minstens driekwart van huishoudelijk afval door inwoners wordt gescheiden. Dan blijft er jaarlijks maximaal 100 kilo restafval per inwoner over. “Uiteindelijk is het streven een ‘circulaire economie’. Dus geen afval meer, alleen grondstoffen voor nieuwe producten,” zegt Gordon.

Enquête

Zij zegt ook te willen weten hoe inwoners over het afvalbeleid denken, voordat het vernieuwd wordt.  De vragenlijst is 2.055 keer ingevuld, waarvan 598 keer door leden van het bestaande gemeentelijke ‘burgerpanel’ en 1.457 keer door oproepen in de media. Van degenen die reageerden woont 74% in laag- en 26% in hoogbouw. Zo’n 80% van de respondenten is het ermee eens dat de gemeente minimaal de landelijke afvaldoelstelling nastreeft. Eén op de vijf inwoners deelt die mening dus niet.

Laagbouw

Respondenten werd per grondstof (Glas, Papier/karton (PMD) Textiel, groente, fruit en etensresten (GFT/E) gevraagd aan te geven in hoeverre het ze lukt ze hun afval te scheiden. Glas en papier/karton worden het beste gescheiden: 85% van de respondenten zegt vrijwel alles gescheiden aan te bieden. Van GFT/E zegt minder dan de helft van de respondenten dat te doen.

Bewoners in de laagbouw kunnen blijkbaar beter te kunnen scheiden dan wie in hoogbouw wonen. Het grootste verschil zit in de mate van afvalscheiding van GFT/E. Bijna driekwart van de respondenten uit hoogbouw meldt GFT/E  niet te (kunnen) scheiden. Ook voor PMD zijn duidelijke verschillen zichtbaar. De inzameling van textiel is vrijwel gelijk.

Suggesties

Per afvalsoort gaven bewoners suggesties voor het verbeteren van de afvalinzameling. Zij wilden bijvoorbeeld meer glascontainers, vonden dat gepoogd moet worden verstoppingen van papiercontainers te voorkomen, zagen graag duidelijker informatie over wat PMD is en zagen graag betere info over locaties van textielcontainers.

Hoogbouwbewoners geven aan GFT/E beter te scheiden als er meer verzamelcontainers staan. De gemeente zegt die suggesties en aanbevelingen op te nemen in het nieuwe grondstoffenplan. Zie voor alle informatie over afvalscheiding www.amstelveen.nl/afval.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.