De gemeente kan nou wel een speciaal team ter voorbereiding van de organisatie op de nieuwe Omgevingswet hebben gezet, maar beter is dat alle afdelingen daarmee bezig zijn. Dat is eigenlijk kort gezegd de conclusie van bureau Gateway, waaraan de gemeente de opdracht gaf eens te kijken of men wel goed bezig is.

Want de wet, die over ruim een jaar, op 1 januari 2022, in werking treedt, gaat heel wat veranderen. Er worden 26 nu bestaande wetten door vervangen op het gebied van onder meer bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Vervanging

De nieuwe Omgevingswet komt in de plaats van bijvoorbeeld de wetten Milieubeheer, Algemene bepalingen omgevingsrecht, Natuurbescherming,  Waterwet, Bodembescherming, Geluidhinder en ten dele ook de Erfgoedwet. Hij zorgt voor een stelselwijziging die in een goede balans tussen benutten en beschermen van de gezonde leefomgeving moet resulteren en een eenvoudige besluitvormingsprocedure (minder en overzichtelijke regels, samenhangende benadering van de leefomgeving en snellere en betere besluitvorming).

Decentraal

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten moeten voor. “Decentraal, tenzij”, lijkt de nieuwe slogan. Het betekent dus dat na de zorg er nog meer over de schutting van lagere overheden, inclusief de gemeente wordt gegooid door Den Haag. In een brief aan de gemeenteraad zeggen B&W dat volgens hen de conclusie van Gateway is dat de gemeente ‘op de goede weg is voor implementatie’, mits een aantal aanbevelingen van het bureau in acht worden genomen.

Review

Gateway heeft er een ‘reviewteam’ op gezet. Dat constateert dat de organisatie niet goed kan aangeven wat de nieuwe wet inhoudelijk betekent voor de te bereiken resultaten en de toekomstige werk der verschillende gemeentelijke afdelingen. Het beveelt aan in het vervolg scherper te definiëren wat de doelstellingen en beoogde resultaten moeten zijn om de Omgevingswet succesvol te implementeren in Amstelveen en in Aalsmeer. Het moet een ‘gemeentebreed’ traject worden, vindt het bureau.

Afdelingen

Het reviewteam daarvan beveelt aan het transitieteam, dat zich nu vrij geïsoleerd met de nieuwe wet bezig houdt, te versterken met medewerkers uit andere afdelingen, die (deels) vrijgesteld zijn om specifiek aan de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet te werken. Daarbij is een adequate programmasturing essentieel, staat in het rapport van het bureau.

Volwaardig

Het beveelt aan in de volgende stap op het te volgen traject concreet aan te geven wat het ambitieniveau is, welke resultaten bereikt moeten worden en wanneer de gemeente het goed heeft gedaan, ook vanuit het perspectief van de bewoners en bedrijven. Ook zou elke afdeling de opdracht moeten krijgen een impact analyse te maken van wat de invoering van de Omgevingswet voor haar betekent. “Maak een volwaardig project van het Leren en Ontwikkelen en neem daar als eerste in mee het oefenen en testen met het beschikbare materiaal”, is een van de andere aanbevelingen.

3 REACTIES

  1. Als ik het dus goed begrijp wordt het lokale beleid steeds meer afhankelijk van een plaatselijke kliek? Nou dat belooft wat in onze stad met een dorpse mentaliteit. ( zie alleen maar noodpakket voor sport als 1 van de laatste Vb)

  2. De nieuwe slogan ‘Decentraal, tenzij’ belooft niet veel goeds. Tenslotte heeft Amstelveen daaraan de open verkeersgoot A9 te danken. De impact daarvan op de omgeving is helaas onvoldoende onderzocht en geanalyseerd. Door de liberalen blijft Amstelveen voorgoed een door autoverkeer geterroriseerde en gespleten stad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.