Die krankzinnigheid gaat blijkbaar wethouder Herbert Raat toch te ver. Maar bewonersclub Schipholwatch, blijkbaar niet gehinderd door zin voor realiteit of kennis van de historie van Amstelveen, zegt via het Amstelveens Nieuwsblad geen traan te zullen laten om het faillissement van de KLM. Die inwoners hebben kennelijk nooit overwogen luchtvaartgemeente Amstelveen – met een hele buurt die herinnert aan pioniers als Plesman, Van der Hoop en vele anderen – te verlaten, dan wel er niet in te komen. Als je boven een kroeg gaat wonen, moet je die niet weg willen hebben omdat er teveel bier wordt verkocht of streven naar sluiting van het etablissement als het te luidruchtig wordt.

Schipholwatch reageert op het bericht dat de regering de KLM niet meer staatssteun wil geven, nu het bedrijf met de pilotenvakbond overhoop ligt over het aandeel van de vliegers in het inleveren van salaris. Er zijn weliswaar grenzen aan de groei van de luchthaven, vindt Raat, maar de oplossing die de antiluchtvaartbewoners zien, is volgens hem wel erg kort door de bocht. Die zien geen enkel probleem als wéér een meer dan een eeuw bestaand Nederlands bedrijf wordt verwoest.

 Bedrijfsleven

Zij willen Schiphol, nu een der grootste luchthavens van de wereld, hooguit tot een minuscuul vliegveldje terug laten brengen, zonder na te denken over de duizenden Amstelveners die er werken en over het bedrijfsleven, dat profiteert van de ligging bij de International Airport Amsterdam.

 Werkloosheid

Ik zou wel eens willen weten of zij nog in ‘groen’ Amstelveen willen wonen als de helft van de bevolking uit bijstandsgerechtigden bestaat, de winkels goeddeels leeg staan en de Voedselbank er veel klanten bij krijgt. Zij spreken over een decennialange vliegterreur, geenszins over de terreur van degenen die geen kans onbenut laten om te proberen de toestellen te bestrijden. Met het streven naar beter klimaat en milieu als wapen. De vraag rijst trouwens hoe die duizendtallen naar de klimaatvergaderingen ergens in de wereld moeten komen als zij niet mogen vliegen, want daarin zien de CO2-haters natuurlijk geen probleem.

De onzinnigheid van de leden van Schipholwatch lijkt op onnozelheid gebaseerd. Ze willen niet dat hun belastinggeld naar de KLM gaat, maar hebben kennelijk weinig moeite ermee als veel ervan bij de financiering van de bijstand terecht komt. De werkloosheid is nu al enorm in diverse sectoren, inclusief de luchtvaart, dus dat gaat volgens hen de goede kant op. Mocht die werkloosheid min of meer minder worden, dan niet in de luchtvaart, denken zij. Ach, zij weten niet beter.

Baan

Daarin gaat Raat kennelijk niet met hen mee. Die maakt zich ongerust over de tienduizenden banen. Volgens berekeningen kost de stilte in de lucht zo’n 60.000, maar van Schipholwatch mogen er met liefde 100.000 of meer worden.
Het zal je baan maar zijn,” verzucht Raat. De anti Schipholclub denkt daar niet over. Stilte moet er komen. Die kijkt alleen naar de lucht. De straten in Amstelveen worden ook stiller. Misschien zijn we eindelijk van de woningnood af. Kost wat, maar dan heb je ook wat….

31 REACTIES

 1. We worden of door de hond of de kat gebeten. Realiteit is dat er niet gevlogen wordt, dat de vliegtuigen en de mensen aan de grond staan. De overheid betaal of de KLM de ‘werkeloosheid premie’ of de overheid betaalt die premie direct aan alle ontslagen werknemers. (waarschijnlijk goedkoper)

  Je kan ook doorstarten, dat betekent opnieuw beginnen. De vliegtuigen zijn er, de bemensing is er, schiphol is er, dan zijn er alleen geen schulden meer, kan je weer groeien! Inderdaad vanaf een kleinere positie maar ook vanuit een nieuwe positie.

 2. Het was kortzichtig (en dus onverstandig) om de luchtvaart, KLM en Schiphol zo te laten groeien. Al vele jaren werd gewaarschuwd voor de schadelijke effecten van vliegverkeer op klimaat, energievoorraden, luchtkwaliteit, het weer (wolkvorming) en leefomgeving (geluidsoverlast).

  De overmatige groei van KLM en Schiphol maakte onze economie en maatschappij ook kwetsbaar voor pandemieën en internationale financiële, economische en politieke crises.

  En nu komt Boontje om zijn loontje.

  • Nou ja, al die klimaatfreaks moeten natuurlijk wel naar hun conferenties kunnen vliegen. Zoals Al Gore, zal ik maar zeggen. Maar die gebruikt een privéjet om overal te vertellen dat de mens het best kan lopen. Ooit stond hij al op het punt president van de VS te worden. Toen dat op het laatste moment niet lukte, stortte hij zich maar op het klimaat en maakte hij een film om ons te waarschuwen. Kennelijk mogen wij niet zoveel stroom gebruiken in onze woningen als hijzelf….

   • JB, als u het niet eens bent met wat ik schreef, kunt u mij gewoon inhoudelijk tegenspreken in plaats van off-topic te schimpen op ‘al die klimaatfreaks’ en Al Gore.

    Gelooft u niet dat de luchtvaart schadelijke effecten heeft op klimaat, energievoorraden, luchtkwaliteit, het weer (wolkvorming) en leefomgeving (geluidsoverlast)?

    Het is nu duidelijk gebleken dat de overmatige groei van KLM en Schiphol onze economie en maatschappij ook kwetsbaar heeft gemaakt voor pandemieën en internationale financiële, economische en politieke crises.

    • Het gaat er nu niet om wat ik geloof, maar om de luchtaart die de klimaatjongens en -meisjes toch wel goed uitkomt als zij naar weer een ‘top’ moeten vliegen. Dat is on-topic volgens mij, al vindt u natuurlijk van niet. Zoals uw alles waarnee u het niet eens bent schimpen en lasteren noemt.

     • Aan de ene kant heb je wel gelijk, maar ik vind het aan de andere ook zeer flauw, want aan de andere kant had je ook weer wat te zeggen van dat autistische meisje die wel principieel was en per zeilboot naar zo’n top ging. Dat kraakte je ook af. Ik ben heus geen klimaatfreak, maar op een gegeven moment moet je wel kunnen zeggen ; genoeg is genoeg. Zeker als de luchtvaart in vergelijking met andere vormen van mobiliteit voor wordt getrokken dmv allerlei belastingfaciliteiten.

     • Voor meer publiciteit nam de de zeilboot natuurlijk. Maar hoe kwamen die andere duizenden er? Greta overtrad de leerplichtwet, maar die gold kennelijk alleen voor andere kinderen. En ik blijf het schandalig vinden dat de wetenschappelijke klimaatlobby niets anders heeft dan een gehandicapte tiener om zich achter te verschuilen. Overigens hoor ik de laatste tijd niks meer van haar.

     • Nou Johan, dan snap jij niet hoe een autist in elkaar zit. Als die zegt het hoort zo, dan hoort het zo. En als je daar tegen in gaat dan breekt de pleuris uit.

 3. @JB, het gaat om de vraag of de luchtvaart, KLM en Schiphol ondanks alle schadelijke effecten zo hadden moeten groeien? Vindt u dat ná de virus-pandemie weer gestreefd moet worden naar pre-corona cijfers?

 4. Volgens Raat en zijn trouwe aanhanger zijn er grenzen aan de groei van de luchthaven, maar die liggen dus duidelijk niet bij de 500.000 vluchten die het leven van zoveel omwonenden al zuur maken.

  Klimaat, duurzaamheid, luchtkwaliteit, gezonde en rustgevende leefomgeving en eindige voorraad fossiele grondstoffen zijn dingen waar alleen krankzinnigen en een ‘gehandicapte’ tiener zich druk over maken.

  • U leest kennelijk alleen de Volkskrant (o jee, nu komt er natuurlijk een rijtje linkse bladen die u internationaal leest). Als u zich echt in de lokale politiek had verdiept, wist u dat het college (inderdaad vertegenwoordigd door Raat) van meen af aan de Luchtvaartnota heeft veroordeeld en vond dat Schiphol eerst oude afspraken (inclusief de maximale groei tot 500.000 vliegbewegingen) moest nakomen. Ik had het overigens in mijn column over de stomme opmerking dat tegenstanders geen traan laten als de KLM failliet gaat.

 5. Johan Bos noemt voorstanders van beperking van de luchtvaart onnozele en zelfs krankzinnige klimaatfreaks. Als hij deze democratische discussie op die manier wil voeren dan mag ik hem zijn medestanders wel klimaatcriminelen noemen. Zij zullen meer ellende en slachtoffers op hun geweten(?) hebben dan dappere Greta.

 6. In uw stadskroniek heeft in al die jaren nooit één kritisch woord geschreven over de wethouder van Hobby en Lobby, terwijl daar voldoende reden voor was.

  Ook dit keer gaat u mee in Raats populistische verhaal over verlies van banen zonder de kritische vraag te stellen of dat – tegen beter weten in – ooit zoveel hadden mogen worden.

  Als de wethouder voor de broodnodige verandering eens verder keek dan de volgende verkiezingen, dan zou hij pleiten voor toekomstige banen en niet voor werk dat geen toekomst verdient.

  • Het is u niet opgevallen dat ik in mijn columns een andere mening uit dan Raat. Dat kunt u niet zien wegens uw gekleurde bril. Dat u het verschil niet weet tussen columns en verslaggeving is merkwaardig. Maar ja u meent dat alle media één mening moeten weergeven en wel de uwe. Kritiek die ook die in uw straatje past.

 7. Alleen dankzij voortdurende overheidssteun kon de luchtvaartindustrie uitgroeien tot haar huidige wanstaltige omvang. Allerlei fiscale vrijstellingen hebben vliegen goedkoper gemaakt dan maatschappelijk, ecologisch,
  economisch en klimatologisch verantwoord is.

  En nu gaan er wéér miljarden geneenschapsgeld naar een bedrijfstak die niet duurzaam is en die dus in zijn huidige omvang geen bestaansrecht en geen toekomst heeft.

  En weer zijn het de liberalen die de overheid misbruiken voor hun private voorkeuren.

  • Toch even een opmerking mijnerzijds: “uitgroeien tot haar huidige wanstaltige omvang” is een valse weergave van de werkelijkheid. De luchtvaart kon groeien uitsluitend vanwege het simpele economische gegeven dat er aanbod was. Dit mag je nimmer de luchtvaart verwijten. Het aanbod kwam vanuit een zeer breed terrein namelijk vacantiegangers, zakenmensen, shoppers, mensen op familiebezoek bij geëmigreerden, etc, etc.

   Ook jij hebt ongetwijfeld, vanuit welke categorie dan ook, gebruik gemaakt van het vliegtuig. Kortom nu niet ineens stoer gaan doen en de realiteit accepteren dat mensen vervoerd willen worden. Dit heeft ons, zeker in deze regio, welvaart gebracht. Struisvogels hebben we niet veel aan.

   • De luchtvaart wordt ook niets verweten . Dat is gewoon een bedrijf dat aan de vraag probeert te voldoen. Wat ik de overheid wel verwijt is dat zij de luchtvaart ontzettend bevoordeeld tov andere vormen van mobiliteit. Daardoor kon de vraag ook kunstmatig groeien. Rekent u eens uit wat een auto -km de staat oplevert aan allerlei belastingen pp en dan een vlieg-km. Dan is de verhouding toch zoek? En natuurlijk is de werkgelegenheid in de luchtvaart van belang, maar dat is ook het geval bij andere vormen van mobiliteit.
    Daarbij is het natuurlijk niet zo, dat het bij de luchtvaart alles of niets is. Maar onbeperkte groei, zoals tot nu toe het geval is geweest?

    • Frank, blijkbaar vond ook jij de reactie van App niet bijster steekhoudend en oordeel jij het nodig voor hem in de bres te springen. Niet doen. App mist nu eenmaal de inhoudelijke diepgang (economisch en maatschappelijk) om het belang van de luchtvaart te kunnen doorgronden.
     Overal ter wereld ondersteunen nationale overheden hun nationale luchtvaart op de een of andere manier omdat die nationale overheden dit fundamentele- en nationale belang wél onderkennen. Het miskennen van dit gegeven zal uitsluitend leiden tot nationale armoede.

    • Olaf, bij mijn afstuderen aan de RU Leiden had ik een 8 voor mijn hoofdvak Economie. In de 50 jaren daarna is mijn inhoudelijke diepgang over economie en maatschappij niet minder geworden.

 8. Olaf, je draait vraag en aanbod om, maar dat is niet de ergste fout die je maakt.

  De mogelijkheden om de luchtvaart te laten groeien zijn door (internationaal) overheidsbeleid maximaal gefaciliteerd. Er werd steeds eindeloos veel goedkope grond op prime locations beschikbaar gemaakt. Normale milieuregels (stikstof, CO2, luchtvervuiling, geluidshinder) en klimaateisen werden niet toegepast. De prijs van vliegen werd tevens kunstmatig laag gehouden: Geen BTW op tickets, geen accijns op kerosine, geen CO2-heffing of -handel. Ongetwijfeld zijn nog veel andere fiscale ontwijkingsconstructies van kracht.

  Dat noem ik geen normale marktwerking.

  De tijd is gekomen dat de luchtvaart als normale bedrijvigheid behandeld moet gaan worden. Dat betekent onherroepelijk krimp.

 9. “Het is de vraag of luchtvaart doorgroeit,” schreef Jaap van Duyn in de Financiële Telegraaf van 9 maart 2019 nav de investering van 744(!) miljoen euro in een 14% belang in Air France-KLM. De waarde van die ‘investering’ is inmiddels met zo’n half miljard euro gedaald, geloof ik. Als het om hun hobby’s gaat, kijken Liberalen niet op een miljardje meer of minder.

  Prof. Jaap van Duyn was oa hoogleraar algemene economie aan de NEH in Rotterdam, directeur Beleggingen bij de Robeco Groep, adviseur van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens, lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Wageningen, etc. etc. Hij schrijft iedere zaterdag een column in de gezaghebbende Financiële Telegraaf. Hij is dus geen struisvogel en ook geen krankzinnige klimaatfreak. Toch schreef hij in die column verder o.a.:

  “Maar Rutte-III mikt op Schiphol, dat volgens minister Van Nieuwenhuizen [VVD] moet doorgroeien. Of het luchtverkeer ook de komende decennia zal blijven toenemen, is echter de vraag. [Op verschillende fronten komen namelijk ingrijpende veranderingen.]

  “Steeds meer steden, waaronder Amsterdam, hebben schoon genoeg van die horden toeristen die met bespottelijk goedkope vliegreisjes worden aangevoerd en voor overlast zorgen. Het massatoerisme is voor veel Europese steden een groot probleem aan het worden, voor zover het dit al niet is. Alleen al om die reden zou het wenselijk zijn vliegtuigbrandstof net zo zwaar te belasten als autobenzine. Dan zou ook het treinverkeer kunnen concurreren met het vliegverkeer en zou de idiote situatie dat het goedkoper is om naar Berlijn te vliegen dan de trein te nemen, tot het verleden behoren.”

  Van Duyn wijst ver verderop dat de groei van de wereldhandel sterk aan het afnemen is. Hij vraagt zich af of onze minister van Financiën Wopke Hoekstra wel zo’n vooruitziende belegger is. Ik denk net zomin als onze wethouder van Financiën een vooruitziende bestuurder is.

  Ik ben benieuwd wat het team Raat-Bos hierop te zeggen heeft.

  • 1. Noch Raat noch Bos hebben zich ooit voorstander van verdere groei getoond.
   2. Raat was daar stelliger in dan Bos en vond de hele door zijn partijgenoot uitgebrachte Luchtvaartnota ‘een gemiste kans’.
   3. Ik richtte mijn column op de belachelijke uitspraak dat de Schipholwatch ‘geen traan zou laten’ over het faillissement van de KLM.
   4. Dat u gestudeerd hebt, zoals u Olaf schreef. weten we nu zo langzamerhand wel. Ook dat u overal verstand van heeft trouwens.
   5. Economen zijn het vaak met elkaar niet eens.
   6. ‘Team Raat-Bos’ is een lachertje, maar daar bent u, hoewel niet een echte humorist. vaak goed in. Bos hoort niet bij B&W zal ik maar zeggen. Belachelijk bedoel ik dus eigenlijk.

 10. #KLM is feitelijk al failliet want het kan zelfstandig niet meer zijn rekeningen betalen. Liberalen gebruiken de overheid om hun hobby’s te betalen, landelijk en lokaal.

  Luchtvaart is niet duurzaam en zal dus niet lang meer in de huidige vorm en mate bestaan. Dat geldt voor alles wat geen bestaansrecht meer heeft. Alleen falend wethouderschap is helaas een uitzondering op deze regel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.