De gemeente heeft bij de Raad van State het door omwonenden tegen haar aangespannen proces rond de bouw van 113 Zorgwoningen aan Jasmijnlaan in Westwijk Zuid verloren. De voorzieningenrechter van de RvS heeft een voorlopige voorziening getroffen, in afwachting van de uitspraak in een eveneens door omstreeks vijftig omwonenden aangespannen bodemprocedure.

De bezwaarden zijn onder meer bang voor onaanvaardbare parkeerhinder. Daarom verzetten zij zich tegen het ‘Wijzigingsplan Amstelveen Zuid-West – Alsemlaan-Jasmijnlaan’, dat een verandering van het bestemmingsplan inhoudt en door B&W in juni werd vastgesteld. Volgens de eisers is niet duidelijk in het plan omschreven wat zorgwoningen zijn en kunnen ook gewone woningen worden gebouwd.

Bouwen

Ter zitting was een vertegenwoordiger van Jasmijn B.V. aanwezig, die verklaarde een aanvraag in te zullen dienen om de woningen te bouwen, zodra het bestreden besluit in werking is getreden. Daarom hadden de bezwaarden een spoedeisend belang bij hun verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Daarin is de Raad van State meegegaan, hoewel die het voorlopige karakter van de uitspraak onderstreept en er bij zegt dat die niet bindend is voor de bodemprocedure. Overigens verwachtte de rechter er rekening mee moet worden gehouden dat ook in de bodemprocedure wordt geoordeeld dat parkeerbehoefte onjuist is berekend.

Parkeernorm

Volgens de omwonenden geldt voor gewone woningen een hogere parkeernorm dan voor zorgwoningen en zij vrezen dat het aantal benodigde parkeerplaatsen door de gemeente is onderschat, omdat maar zeer de vraag is of het wel om zorgwoningen gaat. Het bouwterrein heeft de bestemming ‘wonen-woonzorg’, maar de eisers denken dat op het complex het predicaat ‘zorgwoningen’ is geplakt om onder de bestaande parkeernorm op eigen grond uit te komen.

In de Nota Parkeernormen 2016 van de gemeente is vermeld dat voor aanleunwoningen en serviceflats een parkeernorm van 1,1 parkeerplaats per woning wordt aangehouden en voor ‘gewone’ woningen 1,4 of hoger. In de plantoelichting staat dat in die Nota is opgenomen dat voor zorgwoningen een parkeernorm van 1,1 geldt, maar volgens de eisers komt de term zorgwoningen in de nota niet voor.

Aanleunwoningen

Vertegenwoordigers van het college van B&W zeiden dat voor het plan is aangesloten bij de parkeernorm voor aanleunwoningen en serviceflats, omdat het nieuwe woningen mogelijk maakt voor mensen met een zorgindicatie. Dat is voor parkeren hetzelfde, vindt de gemeente.

Maar de voorzieningenrechter was het daar kennelijk niet mee eens en vond dat het college die redenering onvoldoende heeft onderbouwd. “Noch uit de plantoelichting noch uit de toelichting ter zitting is gebleken op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de zinsnede “woning die gekoppeld is aan een zorgfunctie” in artikel 1.85 van de planregels”, staat in de uitspraak.

Middelduur

De 113 zogeheten zorgwoningen bestaan uit 54 huur- 56 en koopwoningen in de middeldure klasse, alsmede drie zogenoemde respijtwoningen, allemaal volgens de gemeente bedoeld voor 55 Plussers die zorg behoeven. De gemeente zegt dat naar mensen wordt gezocht met verschillende niveaus van zorg.

Maar de gemeente gaat uit van niet uit van een geïndiceerde zorgbehoefte, zonder nadere uitleg wat die dan is.

Zonnehuis

Volgens de gemeente zijn er gesprekken met het nabijgelegen Zonnehuis om bepaalde daar aangeboden activiteiten ook aan de bewoners van de nieuwe zorgwoningen te bieden, maar het Zonnehuis meldde ter zitting dat geen nadere afspraken in de vorm van een contractuele relatie zijn gemaakt. De voorzieningenrechter betwijfelde daarom of sprake is van een met aanleunwoningen vergelijkbare situatie. De combinatie wonen en zorg blijft volgens de rechter onduidelijk en hij vond de onderbouwing van de gekozen parkeernorm onvoldoende draagkrachtig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.